2
Amɨn yokwi da paŋmuwukbi dakon nandak nandak paŋupbal awit
+Asi kombɨ amɨn toptopmɨ dɨ Israel amɨn da binapmon noman tawit. Uŋudeŋ gɨn ji da binapmon amɨn dɨwarɨ dɨ kɨsi noman taŋek topmon da mɨŋat amɨnyo Piŋkop dakon gen yoyɨŋdet akdaŋ. Aŋek pasɨlɨkon da top gen mibɨlɨ mibɨlɨ ji dakon nandaŋ gadat paŋupbal agagɨ ji da binapmon paŋalon akdaŋ. Ae uŋun gɨn dɨma, Amɨn Tagɨ da yumaŋ nagɨt, mani uŋun amɨn da Amɨn Tagɨ manji ɨmdaŋ. Aŋek iyɨ dakon egɨp egɨp paŋupbal aŋakwa tepmɨsi tasɨk tokdaŋ. Amɨn morapmɨ da uŋun amɨn dakon yumabi aŋpakni mibɨlɨ mibɨlɨ uŋun yoldaŋ. Yaŋ aba amɨn da aŋpak bamɨ dakon kosit do yaŋba yokwi tok akdaŋ. Uŋun amɨn pɨndak galaktok amɨnsi, do ji dakon moneŋ gwayek do top gen morapmɨ dayɨkdaŋ. Mani Piŋkop da uŋun amɨn pasɨlni do kɨlɨ yagɨt. Piŋkop dɨpmɨn dɨma pokdok, amɨn uŋun paŋtasɨk akdɨsak.
+Kalɨp aŋelo dɨ yokwi aba Piŋkop da yum dɨma pɨndakgɨt. Tɨpdomon gapma pɨlɨn tugɨsi uŋungwan dam tebanon yopgut da ekwaŋ. Egek Piŋkop da kokwin akdɨsak dakon gɨldat do jomjom aŋek ekwaŋ. +Kalɨp mɨŋat amɨnyo egɨpgwit uŋun Piŋkop manji ɨba yum dɨma pɨndakgɨt. Kulup madep yɨpban abɨŋakwan pasɨlgwit. Mani Noa uŋun aŋpak kɨlegɨ do yaŋ teŋteŋok amɨn, do Piŋkop da Noa gat ae mɨŋat amɨnyo 7 kabɨ gat kɨsi kɨla aŋakwan tagɨsi egɨpgwit.
+Piŋkop da Sodom gat Gomora gat tasɨk tonjil do yaŋek uŋun kokup bamot soŋbal abɨlakni dagɨn taŋek wagɨlsi tasɨk tagɨmal. Piŋkop da yaŋ aban mɨŋat amɨnyo Piŋkop manji ɨmni amɨn da uŋun do nandaŋek yo yokwisi ninon kɨsi yaŋ gɨn noman taŋ nimdaŋ yaŋsi nandani. +Mani amɨn kɨlegɨ Lot uŋun Sodom kokupmon egek uŋun gen teban pabɨŋ yop amɨn dakon yumabi aŋpakni mibɨlɨ mibɨlɨ awit uŋun pɨndagek butjɨk nandagɨt, do Piŋkop da Lot abɨdaŋakwan dɨma tasɨk tagɨt. Asi, amɨn kɨlegɨ Lot uŋun Sodom amɨn da binapmon egek gɨldarɨ gɨldarɨ aŋpakni yokwi uŋun pɨndakgɨt, ae gen yokwini yaŋakwa nandaŋ yomgut. Uŋun burɨ kɨlegɨsi taŋakwan, gen teban pabɨŋ yopyop aŋpak awit uŋun do nandaban yokwi taŋban burɨkon da jɨgɨsi nandagɨt.
Nin Amɨn Tagɨ da yo uŋun agɨt uŋun do nandaneŋ, aŋek nin nandamaŋ, Piŋkop yolgaŋ amɨn paŋkewal noman taŋ yomni kaŋ, Amɨn Tagɨ da uŋun paŋkewalon baŋ tɨmɨtjak dakon kosit nandɨsak, ae amɨn yokwi kobogɨ do yo yokwisi yomdɨsak, aŋakwan wɨgɨ Piŋkop da amɨn kokwin akdɨsak da gɨldaron wɨgɨkdɨsak. 10  +Amɨn dɨwarɨ kobogɨ yokwi madepsi tɨmɨtdaŋ. Uŋun amɨn gɨptɨmni dakon galaktok yokwi yolgaŋ, ae kɨla amɨn dakon gen do nandaba yo ɨsalɨsi aŋ.
Uŋun Piŋkop gen yoyɨŋdet amɨn toptopmɨ uŋun kwen wɨgɨk amɨnsi, ae iyɨ dakon galaktok baŋgɨn yolgaŋ, do Kwen Kokup aŋelo mibɨltogɨ tapmɨmɨ toŋsi uŋun ɨbɨp do tɨmɨsok dɨ dɨma pasolgoŋ. 11  +Aŋelo morap yoyɨŋdet amɨn toptopmɨ uŋun yapmaŋgaŋ, mani Amɨn Tagɨ da dabɨlon yaŋba yokwi tok aŋ yomɨŋek aŋelo mibɨltogɨ gen dɨma yaŋ yomaŋ.
12  +Uŋun amɨn joŋ bɨt kɨlapyo yombem burɨ mɨni, do gɨptɨm dakon galaktok baŋgɨn yolgaŋ. Uŋun amɨn joŋ kɨlap amɨn da tɨmɨgek dapba kɨmotni dogɨn mɨktɨmon altawit uŋun yombem. Yo mibɨlɨ dɨma nandaŋ pɨsoŋ, uŋun do gen yokwi yoŋ. Uŋun joŋ bɨt kɨlapyo da tasɨk toŋ uŋudeŋ tasɨk tokdaŋ. 13 Aŋpak yokwi mibɨlɨ mibɨlɨ aŋek amɨn dɨwarɨ paŋupbal awit, do yokwi awit dakon kobogɨ yokwisi tɨmɨtdaŋ. Gɨldaron jap morapmɨsi ae pakbi teban noknok do kɨsɨk kɨsɨk bamɨsi dakon aŋpak uŋun yaŋsi nandaŋ. Ji gat kɨsi jap noŋ, aŋek yaŋ aba ji garakji toŋ dagaŋakwa man binji tagɨ uŋun paŋupbal aŋ. Mani aŋpak toptopmɨ uŋun aŋ uŋun do kɨsɨk kɨsɨk aŋ. 14 Bɨsapmɨ bɨsapmɨ mɨŋat pɨndak galak taŋek yumabi aŋpak ak do nandaŋ. Yokwi agak dakon galagɨ arɨpmɨ dɨma aba mudogɨ. Nandaŋ gadatni dɨma teban taŋbi amɨn uŋun paŋgalak aŋek ɨlɨk paŋgwa yokwi aŋ. Ae pɨndak galaktok dakon aŋpak do pakyaŋsi nandaŋ. Piŋkop da uŋun amɨn obɨsi paŋtasɨk akdɨsak. 15  +Uŋun aŋpak kɨlegɨ do manji yomɨŋek Balam, Beo dakon monji, dakon kosit naŋ yolgwit. Balam uŋun aŋpak yokwi aŋek uŋun aŋpak yokwi agɨt dakon tomni tɨmɨt do galagɨsi nandagɨt. 16  +Mani donki kɨnda da amɨn da yaŋ gen yaŋek Balam dakon aŋpak yokwini do tebai iyɨgɨt. Donki gen dɨma yoŋ, mani uŋun donki da uŋun aban kombɨ amɨn uŋun ŋugɨgɨ aŋpak ak do nandagɨt uŋun yɨpgut.
17  +Uŋun yoyɨŋdet toptopmɨ pakbi dabɨl da yaŋ wagɨl kɨbɨdaŋ mudaŋ, ae gɨkwem madepsi baŋ mɨrɨm da pɨsoŋban dukwan dukwan kwaŋ uŋun yombem. Uŋun Piŋkop da kokup pɨlɨn tuk pɨlisi uŋun kɨlɨ aŋnoman agɨt, do uŋudon paŋkɨ egɨpdaŋ. 18 Uŋun amɨn gen pap yaŋek geni ɨsalɨ do gɨptɨm pawɨgɨk aŋ. Uŋun da amɨn yumabi aŋpak gat ae gɨptɨm dakon aŋpak yokwi mibɨlɨ mibɨlɨ ani do paŋgalak aba uŋun ak do but sulugɨk aŋ. Uŋun aŋpak aŋek abɨsok aŋpak yokwi yɨpmaŋ amɨn, uŋun ɨlɨkba kɨŋ uŋun amɨn yokwi yolgaŋ. 19 Uŋun amɨn yokwi da yaŋ yoyaŋ: “Ji nin nolni kaŋ, napmɨ mɨni tagɨsi egɨpdaŋ.” Mani iyɨ aŋpak si tasɨk toni dakon oman monjɨ ekwaŋ. Nido, amɨn kɨnda yo kɨnda yɨpban uŋun da kɨlani asak kaŋ, uŋun amɨn uŋun yo dakon oman monjɨ egɨsak. 20  +Asi, uŋun Yesu Kristo uŋun Amɨn Tagɨnin ae Yokwikon Baŋ Tɨmɨt Tɨmɨt Amɨnin yaŋ dakon nandak nandak kɨlɨ tɨmɨkgwit. Yaŋ aba uŋun nandak nandak da paŋpulugaŋban on mɨktɨm dakon aŋpak ɨŋani uŋun yapgwit. Mani aŋpak yokwi uŋudenon aeni kɨŋ gadaŋba uŋun da dam tebanon egɨpni kaŋ, uŋun yokwisi egɨpdaŋ. Mibɨltok yokwi egɨpgwit, mani aŋpak ɨŋani uŋun da damon aeni yopjak kaŋ, yokwi dakon yokwisi egɨpdaŋ. 21  +Mibɨltok kosit kɨlegɨ do dɨma nandawit tam, uŋun da jɨgɨ. Mani Piŋkop dakon gen telagɨsi abɨdaŋek manji ɨmgwit do wagol jɨgɨsi ekwaŋ. 22  +Yo uŋun noman taŋ yomɨsak uŋun gen bamɨsi kɨnda da uŋun do yaŋ yosok:
“Pɨŋan wandɨtdɨt aŋek tobɨl kɨŋ wandɨtdɨtni nosok.”
Ae gen kɨnda yaŋ yosok, “Bɨt pakbikon pakbi kɨlɨ sosok, mani kɨŋ neŋagon ae sosok.”
+ 2:1 Mt 24.11; Jut 4 + 2:4 Jut 6 + 2:5 WW 6–8; 2Pi 3.6 + 2:6 WW 19.24; Jut 7 + 2:7 WW 19.1-16 + 2:10 Jut 7-8,16 + 2:11 Jut 9 + 2:12 Jut 10 + 2:15 IDT 22.7; Jut 11; PA 2.14 + 2:16 IDT 22.28-35 + 2:17 Jut 12-13 + 2:20 Mt 12.45 + 2:21 Lk 12.47-48 + 2:22 YT 26.11