Papia 2 Pita da Mandagɨt
But pɨso gen
On papiagwan gen madep toŋ uŋun yaŋ. Yesu yolyol mɨŋat amɨnyo uŋun yoyɨŋdet toptopmɨ dɨwarɨ agek mɨŋat amɨnyo dakon nandaŋ gadat gat ae aŋpakni tagɨ gat paŋupbal aŋ amɨn do mɨrak dɨmasi yopni do papia on da yosok. Uŋun yabekbi da gen yomgwit uŋun tebaisi abɨdoni, aŋek Piŋkop gat ae Amɨn Tagɨ Yesu Kristo gat do pakyaŋ tagɨ nandaba pɨsosak do yosok. Yabekbi da iyɨ Yesu dabɨl da kawit, aŋek kaŋakwa Yesu da iyɨ yoyɨŋdet agɨt.
Amɨn dɨwarɨ da Yesu ae dɨma tobɨl apdɨsak, do aŋpak yokwi morap amaŋ uŋun da yo madep dɨma asak yaŋ yawit. Mani on papia da apjak dosi yosok. Asi, uŋun tepmɨ dɨma abɨsak, mani tepmɨ dɨma abɨsak uŋun dakon mibɨlɨ uŋun yaŋ: Piŋkop uŋun amɨnjok kɨnda dɨmasi pasɨljak do nandɨsak. Amɨn morap kɨsi but tobɨl ani do nandɨsak, do mɨŋat amɨnyo do yawot yawot aŋ yomɨŋek jomjom aŋegɨsak (3.9).
1
Nin egɨp egɨpninon aŋpak tagɨsi ano teban taŋakwan amɨn yokwi dakon gen pabɨŋ yopneŋ
Nak Saimon Pita, Yesu Kristo dakon oman monjɨni ae yabekbini. Nak mɨŋat amɨnyo nandaŋ gadat tagɨsisi nin abɨdagɨmaŋ uŋudensi abɨdawit amɨn ji do gen on mandɨsat. Yesu Kristo uŋun Piŋkopnin ae yokwikon baŋ tɨmɨt tɨmɨt amɨnin, ae iyɨ dakon aŋpakni kɨlegɨ do aŋek ji da uŋun nandaŋ gadat tagɨsisi abɨdawit. Ji abɨsok Piŋkop ae Amɨn Tagɨnin Yesu tagɨsi nandaŋ yomaŋ. Uŋun aŋpagon nandaŋ yawot ae but yawot da ji da egɨp egɨpmon sigɨn madep tosak do bɨsit asat.
Piŋkop da nin iyɨ do manjɨgɨt
Nin Yesu Kristo nandaŋ ɨmamaŋ, ae iyɨ uŋun Piŋkop do tapmɨm madepnikon da egɨp egɨpnin paŋteban asak dakon yo morap gat ae Piŋkop dakon aŋpak aneŋ dakon yo morap arɨpmɨsi nimgut. Nin da man madepni gat, ae tapmɨmni gat, ae aŋpakni tagɨsi gat tɨmɨtneŋ do aŋek, nin yaŋ nimgut. Yaŋ aŋek yo wagɨl tagɨsisi ae yo madepsi nim do yaŋ teban tok agɨt. But sulugɨk aŋpak da mɨktɨm amɨn ninon taŋek nin madepsi paŋupbal asak, mani Kristo da nin paŋpulugaŋban aŋpak uŋun tasɨk togɨ uŋun yapmaŋek Piŋkop iyɨ dakon egɨp egɨp ae aŋpak abɨdoneŋ do aŋek yo tagɨsi morap uŋun nimgut.
Ji uŋun dosi nandaŋek, pi tebaisi aŋek nandaŋ gadatji da tebai tosok uŋudeŋ aŋpak tagɨsi aba teban tosak. Ae nandak nandak tagɨsi tɨmɨt do dakon pi ani, yaŋ aba uŋun da aŋpakji tagɨsi da yaŋ jikon teban tosak. +Ae dɨsi do kɨla aŋek aŋpak kalɨpmɨ pabɨŋ yopni. Aŋek uŋun aŋpak aba nandak nandakji tagɨsi da yaŋ jikon teban tosak. Ae ji tebai agek jɨgɨ guramɨtni dakon aŋpak tebai abɨdoni. Uŋun aŋpak aba gɨptɨmji kɨla aŋ uŋudeŋ teban tosak. Ae Piŋkop dakon aŋpagon agɨpni, yaŋ aba tebai agek jɨgɨ guramɨt dakon aŋpak jikon teban tosak. Ae Piŋkop dakon mɨŋat amɨnyo dɨwarɨ gat not aŋek egɨpni. Aŋpak uŋun aba Piŋkop dakon aŋpagon egɨp egɨp da teban tosak. Ae amɨn do but dasi galak taŋ yomyom aŋpak abɨdoni. Uŋun aŋpak abɨdaŋba notsi aŋek egɨp egɨp aŋpak da jikon teban tosak. Aŋpak uŋuden tɨmɨkba egɨp egɨpjikon teban toni kaŋ, Amɨn Tagɨnin Yesu Kristo ɨsal dogɨn dɨma nandaŋ gadaŋ ɨmni. Bamɨ morapmɨ tokdaŋ. Mani, amɨn aŋpakni uŋuden mɨni, uŋun amɨn yo dubagɨkon toŋ uŋun arɨpmɨ dɨma pɨndakgaŋ ae uŋun amɨn dabɨlɨ mɨni yombem. Piŋkop da yokwi morap kalɨp awit uŋun wɨrɨrɨk yoban amɨn kɨlegɨsi awit, mani uŋun amɨn Piŋkop da yo tagɨsi agɨt uŋun kɨlɨ ɨŋtawit.
10 Not kabɨ, Piŋkop da ji kɨlɨ yaŋ damgut, aŋek iyɨ dakon amɨn kabɨ egɨpni do ji manjɨŋ depgut. Do iyɨ dakon amɨn kabɨni bamɨsi egek geni guramɨt dakon pini tebaisi ani. Yaŋ ani kaŋ, arɨpmɨ dɨma maŋ potdaŋ. 11 Aŋakwa kositji wagɨl wɨtdal damɨŋakwan Yesu Kristo Amɨn Tagɨnin ae Yokwikon Baŋ Tɨmɨt Tɨmɨt Amɨnin iyɨ kɨla asak da kagagwan tagɨ pɨgɨni, ae uŋudon bɨsap dagok dagogɨ mɨni egɨpdaŋ.
12 Asi uŋun yo morap kɨlɨ nandaŋ mudawit, aŋek gen bamɨkon tebaisi akgaŋ. Mani ji da ɨŋtoni do dɨma nandɨsat, do bɨsapmɨ bɨsapmɨ sigɨn dayɨk do nandɨsat. 13 Nak kalugɨ sigɨn egɨpbeŋ bɨsapmon butji sigɨn pabo pɨsaŋakwa uŋun do sigɨn nandani kaŋ, tagɨsi yaŋ nandɨsat. 14  +Nak nandɨsat, bɨsap pɨsɨpmɨsok gɨptɨmno yɨpmaŋ degek kɨmotdɨsat. Amɨn Tagɨnin Yesu Kristo da yaŋ kɨlɨ nolɨgɨt. 15 Yaŋ do aŋek kɨmagapbo yo morap do dayɨgɨm uŋun do bɨsapmɨ bɨsapmɨ tagɨ nandani do aŋek pi tebaisi abeŋ.
Yabekbi kabɨ da Piŋkop dakon teŋteŋɨ Yesukon taŋban kawit
16  +Nin da Amɨn Tagɨnin Yesu Kristo dakon tapmɨm madep gat ae tobɨl apdɨsak uŋun do dayɨgɨmaŋ bɨsapmon nin amɨn da nandak nandagon morap gen ɨsalɨ noman tawit uŋun baŋ dɨma dayɨgɨmaŋ. Dabɨlnin da Yesu dakon teŋteŋɨ ae tapmɨmni noman taŋ ɨban kagɨmaŋ.
17  +Piŋkop Dat da man madep ɨmɨŋek, teŋteŋɨ tagɨsi uŋun ɨban noman taŋ ɨmgut. Aŋek Piŋkop iyɨ Kwen Kokup teŋteŋɨ madepsi tosok uŋudon da Yesu do yaŋ yagɨt, “On Monjɨno, but dasi galak taŋ ɨmɨsat ae but galaksi nandaŋ ɨmɨsat.” 18 Nin uŋun gat kɨsi uŋun telagɨ ɨleŋon egek gen uŋun Kwen Kokupgwan da apban nandagɨmaŋ.
19 Uŋun yo dabɨlnin da pɨndakgɨmaŋ, do nin kombɨ amɨn kalɨp egɨpgwit dakon gen do tebaisi nandaŋ gadamaŋ. Ae jiyo kɨsi geni tebaisi abɨdoni kaŋ tagɨsi. Kombɨ amɨn dakon gen uŋun kalɨŋ da yaŋ pɨlɨn tukgwan soŋegakwan wɨgɨ Piŋkop da abɨŋek wɨsawɨsa dakon gɨk pap da yaŋ Kristo dakon teŋteŋɨ da butjikon teŋteŋokdɨsak. 20 Mani, yo madep kɨnda ji da nandaŋ kɨmotni uŋun yaŋ. Kombɨ amɨn dakon gen Piŋkop gen papiakon toŋ uŋun kombɨ amɨn iyɨ dakon nandak nandak yolek dɨma mandawit. 21  +Nido, kombɨ amɨn dakon gen kɨnda kombɨ amɨn da galaktoknikon da yoni do dɨma noman tagɨt. Telagɨ Wup da amɨn paŋtagap aban Piŋkop gen yomgut uŋun baŋ yaŋ teŋteŋok awit.
+ 1:6 Gal 5.22-23 + 1:14 Jn 21.18-19; 2Ko 5.1 + 1:16 Mt 17.1-5 + 1:17 Mt 17.5 + 1:21 2Ti 3.16; 1Pi 1.11-12