5
Kɨla amɨn ji Piŋkop dakon mɨŋat amɨnyo kɨlani tagɨsi ani
Abɨsok nak paŋmuwukbi dakon kɨla amɨn gat gen yogogɨ. Nakyo kɨsi kɨla amɨn kɨnda. Naga da dabɨlon Kristo kaŋapbo tepmɨ pagɨt. Ae nak gat ji gat Kristo dakon tapmɨm ae man madep noman altosak bɨsapmon Piŋkop da yo tagɨsi nin morap kɨsi do nim do yagɨt uŋun tɨmɨtdamaŋ. Kɨla amɨn ji pi yaŋ baŋ ani do dayɨsat. +Ji Piŋkop dakon mɨŋat amɨnyo kɨla tagɨsi ani. Uŋun sipsip da yaŋ ji da kɨsiron ekwaŋ. Piŋkop da kɨsɨk kɨsɨgon da pi uŋun ani do nandɨsak. Do pi yaŋon da ani. Amɨn da tebai dayɨŋba uŋun do aŋek pi dɨ abam. Ae tomni tɨmɨt dogɨn pi uŋun dɨma ani. Pi uŋun ak do galagɨ nandani. +Amɨn madep dagaŋek Piŋkop da mɨŋat amɨnyo uŋun kɨsitjikon yopgut uŋun dɨ pabɨŋ yopbam. Ji aŋpak tagɨsi baŋ aŋakwa pɨndagek yolni. Yaŋ ani kaŋ, Sipsip Kɨla Amɨn Mibɨltogɨ da altaŋ teŋteŋosak bɨsapmon tomni wagɨl tagɨsi uŋun abɨdokdaŋ. Tomni toktok teban tosak ae dɨma tasɨk togɨ uŋun naŋ abɨdokdaŋ.
Nin egɨp egɨpnin Piŋkop da kɨsiron yɨpneŋ
+Yawi kaluk ji kɨla amɨn da yoŋgamgwan egɨpni. Ji morap pɨŋbi egɨp egɨp yol kɨmagek Piŋkop dakon mɨŋat amɨnyo da yoŋgamgwan egɨpni. Nin nandamaŋ:
“Piŋkop da mɨŋat amɨnyo iyɨ dakon man pawɨkwaŋ uŋun pabɨŋ yopmaŋdak.
Mani amɨn pɨŋbi ekwaŋ uŋun nandaŋ yawok yomɨŋek yo tagɨsi aŋ yomɨsak.”
+Do dɨsi dakon galaktok pabɨŋ yopmaŋek Piŋkop tapmɨmɨ toŋ da yoŋgamgwan egɨpni. Yaŋ ani kaŋ, iyɨ nandɨsak bɨsap uŋudon ji paŋenotjak. +Piŋkop da kɨlasi tagɨsi asak, do yo morap do nandaba kɨk aŋ uŋun kɨsitnikon yopni.
+Ji kalugɨ egek dɨsi do kɨla tagɨsi aŋek egɨpni. Sunduk uwalji uŋun laion yombem, uŋun da madepsi yaŋ tɨdaŋek mɨŋat amɨnyo nok do wusɨsak. +Ji nandaŋ gadaron tebaisi agek paŋkɨlɨkban kaŋ geni dɨmasi nandani. Ji nandaŋ, Piŋkop dakon mɨŋat amɨnyo dɨwarɨ mɨktɨmɨ mɨktɨmɨ ekwaŋ, uŋun ji da tepmɨ paŋ yaŋ gɨn paŋ.
10 Piŋkop, nandaŋ yawot dakon mibɨlɨ, uŋun da ji tɨlɨm gulgwani tagɨsi toktok teban tosok uŋudon iyɨ gat kɨsi egɨpni do aŋek Yesu Kristo obakon da ji yaŋ damgut. Bɨsap pɨsɨpmɨsok gɨn tepmɨ pakdaŋ, mani don iyɨ nandaŋ gadatji paŋteban aban toktogɨsi tebaisi atdaŋ. 11 Uŋun kaloŋgɨn dagok dagogɨ mɨni tapmɨm morap kɨsi taŋ ɨmɨsak. Uŋun asi.
Gen dɨwarɨ
12  +Sailas, nak da koko uŋun Yesu yolyol notnosi, ae pi bamɨsi gɨn asak, uŋun da nak aŋpulugaŋban gen pɨsɨpmɨ on ji do mandɨsat. Nak ji dakon but paŋteban akdo, ae Piŋkop dakon nandaŋ yawotni bɨsapmɨ bɨsapmɨ jikon tosok uŋun dolɨk do aŋek papia on mandɨsat. Ji uŋun do nandaŋek tebaisi atni.
13  +Paŋmuwukbi mɨŋat amɨnyo Babilon* ekwaŋ, uŋun mɨŋat amɨnyo Piŋkop da ji gat kɨsi kɨlɨ manjɨgɨt, uŋun da gɨldat tagɨ yaŋ dayaŋ. Monjɨno Mak yo kɨsi da gɨldat tagɨ yaŋ dayɨsak. 14 Paŋmuwukbi dɨwarɨ do but dasi galak taŋ yomaŋ yaŋ yolɨkdo, kɨsitni ɨlɨgek si bedoni.
Kristokon gadaŋbi amɨn morap butji yaworɨ tosak do bɨsit asat.
+ 5:2 Jn 21.15-17; Ya 20.28 + 5:3 2Ko 1.24; Pil 3.17; Tit 2.7 + 5:5 YT 3.34; Ep 5.21; Jem 4.6 + 5:6 Mt 23.12; Lk 14.11; Jem 4.10 + 5:7 Mt 6.25-30 + 5:8 1Tes 5.6 + 5:9 Ep 6.11-13; Jem 4.7 + 5:12 Ya 12.2,25; 13.13; 15.22,37-40 + 5:13 Ya 12.2; 2Ti 4.11 * 5:13 Amɨn dɨwarɨ da Babilon uŋun Rom kokup pap do yosok yaŋ nandaŋ.