4
But kalɨp dakon aŋpak yɨpmaŋ mudoneŋ
+Kristo gɨptɨm tɨmnikon da tepmɨ pagɨt, do nandak nandak uŋun abɨdagɨt jiyo yaŋ gɨn abɨdaŋ kɨmotni. Nido, amɨn kɨnda gɨptɨm tɨmnikon da tepmɨ pagɨt kaŋ, uŋun amɨn yokwi dakon aŋpak kɨlɨ yɨpmaŋ dekgɨt. Ae mɨktɨmon egɨsak bɨsapmon but kalɨp dakon aŋpak dɨma yoldak, Piŋkop dakon galaktok baŋgɨn yoldɨsak. +Ji but kalɨp dakon aŋpagon arɨpmɨsi agɨpgwit, aŋek Piŋkop dɨma nandaŋ ɨmaŋ amɨn da aŋpak aŋ uŋun ak do galagɨsi nandawit. Aŋpak uŋun, yumabi aŋpak mibɨlɨ mibɨlɨ, ae pakbi teban naŋek but upbal agak, ae jap pakbiyo madepsi aŋek pakbi teban morapmɨ naŋek aŋpak yokwi agak, ae aŋpak wagɨl yokwisi kɨnda uŋun kokup kɨdat do gawak yomyom aŋpak, uŋun aŋpak morap awit. Abɨsok Piŋkop dɨma nandaŋ ɨmaŋ amɨn gat aŋpak yokwi mibɨlɨ mibɨlɨ uŋun saŋbeŋ yoba dɨma aŋ, aŋakwa uŋun do wɨrɨpdagek pɨdaŋ gen yokwi dayaŋ. +Mani don gen pikon iyɨ agek mibɨlɨ nido aŋpak uŋun awit uŋun do yokdaŋ. Piŋkop da amɨn si ekwaŋ gat, ae amɨn kɨlɨ kɨmakgwit gat kɨsi aŋpakni kokwin ak do kɨlɨ tagap tak. Mibɨlɨ yaŋ do aŋek mɨŋat amɨnyo uŋun kɨlɨ kɨmakgwit uŋun dɨma kɨmagek Gen Bin Tagɨsi nandawit. Asi, yokwi pakpak da kɨmokgoŋ uŋudeŋ yokwi awit dakon kobogɨ do kɨmot awit, mani Piŋkop da iyɨ yombem wup egɨpni do nandagɨt do Kristo dakon Gen Bin Tagɨsi nandawit.
Piŋkop da but galak do yo nimɨsak uŋun pi tagɨsi yomneŋ
+Yo morap pasɨldaŋ dakon bɨsap kɨlɨ kapmat tosok. Do bɨsit ak do dɨsi do kɨla aŋek dɨpmɨn dɨma pagek kalugɨ egɨpni. +Ae yo madepsi kɨnda, ji Piŋkop dakon mɨŋat amɨnyo dɨwarɨ do but dasi galak taŋ yomyom aŋpak tebaisi abɨdoni. Yaŋ ani kaŋ, amɨn da yokwi aŋ daba dɨwarɨni tagɨ yopni. +Ae Piŋkop dakon mɨŋat amɨnyo dɨwarɨ apba ji gat egɨpni kaŋ, but galagon da kɨlani tagɨsi aŋkɨmotni.
10  +Piŋkop da ji kaloŋ kaloŋ do but galak dakon yo damgut, do ji kaloŋ kaloŋ Piŋkop dakon oman monjɨ tagɨsi da egek, ni pi ani do tapmɨm damgut uŋun aŋek amɨn dɨwarɨ paŋpulugoni. 11 Amɨn kɨnda Piŋkop gen yaŋ teŋteŋok pi abɨdagɨt kaŋ, Piŋkop da iyɨ yosok yaŋ nandaŋek gen yosak. Ae amɨn kɨnda amɨn paŋpulugok pi asak kaŋ, uŋun amɨn Piŋkop da tapmɨm ɨmɨsak uŋun da arɨpmon pi uŋun aŋ kɨmotjak. Yaŋ aŋakwa mɨŋat amɨnyo da yo morap ani uŋun pɨndatni, aŋek Yesu Kristo da manon Piŋkop dakon man aŋkɨsini. Uŋun man madepni ae tapmɨmni dagok dagogɨ mɨni taŋ aŋaŋ kɨsak. Uŋun asi.
Kristo da tepmɨ pagɨt uŋudeŋ, tepmɨ pak do but galaksi nandaneŋ
12 Notnonisi, paŋkɨlɨt kɨnda kɨndap da yaŋ jikon noman tosok. Mani ji wurɨpdagek yo ŋwakŋwarɨsi kɨnda da noman taŋ nimɨsak yaŋ dɨma nandani. 13  +Uŋun paŋkɨlɨron ji Kristo da tepmɨ pagɨt uŋudeŋ paŋ, do kɨsɨk kɨsɨk ani. Ae Kristo dakon tɨlɨmni altaŋ teŋteŋosak bɨsapmon ji kɨsɨk kɨsɨk madepsi aŋek butji tagɨsi tokdɨsak.
14  +Ji Kristo dakon man abɨdoŋ, aŋakwa uŋun do amɨn da gen yokwi dayɨŋba kaŋ, ji uŋun do kɨsɨk kɨsɨk ani. Nido, Piŋkop dakon Wup tɨlɨmni wagɨl tagɨsisi jikon tosok. 15 Kaŋ kɨmotni. Amɨn dapba kɨmotni, bo yo kabo noni, bo aŋpak yokwi dɨ ani, bo amɨn dɨwarɨ dakon pi paŋupbal ani, aŋakwa tepmɨ pani kaŋ, uŋun tagɨ dɨma. 16 Mani ji Kristo Dakon Amɨn ekwaŋ do aŋek tepmɨ pani kaŋ, mayagɨ dɨma nandani. Kristo dakon man uŋun do but galaksi nandaŋek Piŋkop aŋkɨsini. 17 Piŋkop da mɨŋat amɨn kabɨni nin gen pikon nipjak dakon bɨsap kɨlɨ noman tak. Mibɨltok ninon asak, do mɨŋat amɨnyo Piŋkop dakon Gen Bin Tagɨsi manji ɨmaŋ amɨn kabɨkon asak bɨsapmon kobogɨ yokwisi tɨmɨtdaŋ. 18  +Piŋkop dakon papia da yaŋ yosok:
“Yokwikon baŋ amɨn kɨlegɨ tɨmɨt tɨmɨt uŋun jɨgɨsi, do Piŋkop manji ɨmaŋ amɨn gat yokwi pakpak gat niaŋ agagɨ?”
19 Do Piŋkop da galak togon amɨn dɨwarɨ tepmɨ pani do nandɨsak kaŋ, uŋun amɨn egɨp egɨpni Piŋkop nin wasagɨt da kɨsiron yɨpmaŋek aŋpak tagɨsi baŋgɨn ak do. Uŋun da bɨsapmɨ bɨsapmɨ kɨlanin tagɨsi aŋkɨmokdok.
+ 4:1 Ro 6.2,7 + 4:3 Ep 2.2-3 + 4:5 Ya 10.42 + 4:7 Ro 13.11-12 + 4:8 1Pi 1.22 + 4:9 Ibr 13.2 + 4:10 Ro 12.6-8 + 4:13 Ya 5.41; Jem 1.2; 1Pi 1.6-7 + 4:14 1Pi 2.20 + 4:18 YT 11.31