3
Mɨŋat eyo dakon gen
+Uŋudeŋ gɨn, mɨŋat eni toŋ uŋun esi dakon pɨŋbi egɨpni. Ae uŋun kabɨkon wɨli dɨwarɨ Piŋkop dakon gen dɨma guramɨkgaŋ kaŋ, mɨŋatni ji but tobɨl ani do gen dɨma yaŋakwa aŋpakji tagɨsi baŋgɨn pɨndagek but tobɨl tagɨ ani. Nido, mɨŋat ji dandaba pɨlɨk bamok kɨlegɨsi aŋek pɨŋbisi ekwaŋ.
+Mɨŋat ji amɨn da dandaba tagɨsi ani yaŋ do busuŋji dɨma paŋtɨlɨm ani, ae gɨptɨmji gol baŋ dɨma paŋtɨlɨm ani, ae ɨmal tagɨsi baŋ dɨma pani. Tɨlɨm dɨma tasɨk togɨ baŋ but kagasi paŋtɨlɨm ani. Tɨlɨm uŋun aŋpak yaworɨsi ae tayaŋgok egɨp egɨp. Aŋpak uŋuden Piŋkop da dabɨlon tagɨsisi. Aŋpak uŋuden do galak toni. Nido kalɨp bɨsapmon mɨŋat telagɨ egek Piŋkop da yo tagɨsi yom do yaŋ teban tok aŋyomgut uŋun do jomjom aŋek uŋun tɨlɨm pawit. Aŋek eni dakon pɨŋbini egɨpgwit. +Sara uŋun aŋpak yolek Abraham dakon gen guramɨgek amɨn madepno yaŋ iyɨgɨt. Ae ji aŋpak kɨlegɨsi yolek yo kɨnda do dɨma pasolni kaŋ, ji uŋun Sara dakon gwakni.
+Uŋudeŋ gɨn, wɨli mɨŋatni toŋ, ji nandak nandak tagɨsi baŋ yolek mɨŋatji gat tagɨsi yɨtni. Mɨŋat dakon tapmɨm uŋun wɨli dakon tapmɨm yombem dɨma, uŋun madep dɨma, mani mɨŋatyo kɨsi egɨp egɨp kalugɨ Piŋkop da butgalak do nimɨsak uŋun kɨlɨ abɨdawit, do ji mɨŋatji do nandaba wɨkwan yomɨŋek paŋpulugaŋek aŋpak tagɨsi baŋ aŋyomɨŋ kɨmotni. Aŋpak uŋun yolek ani kaŋ, yo kɨnda da ji dakon bɨsit do kosit sopsop dɨma akdɨsak.
Bɨsapmɨ bɨsapmɨ amɨn do aŋpak tagɨsi aŋ yomneŋ
Gen on paŋdagok do yaŋ yosot. Ji morap kɨsi but kaloŋ egek amɨn morap kɨsi do bupmɨ nandaŋ yomni. Piŋkop dakon mɨŋat amɨnyo dɨwarɨ do but dasi galak taŋ yomɨŋek nandaŋ yawok yomɨŋek dɨsi do nandaba pɨsak. Amɨn da yokwi aŋ daba kaŋ, kobogɨ do yokwi dɨma aŋ yomni. Ae yaŋba yokwi tok aŋ daba kaŋ, kobogɨ do yaŋba yokwi tok dɨma aŋ yomni. Kobogɨ do Piŋkop da yo tagɨsi aŋyomjak do bɨsit ani. Piŋkop da ji yaŋ aŋek dɨsi gɨsam tɨmɨtni do yaŋ damgut. 10  +Piŋkop gen papiakon gen yaŋ tosok:
“Amɨn kɨnda egɨp egɨpni tagɨsi noman taŋakwan bɨsap tagɨsi kok do nandɨsak kaŋ, uŋun amɨn gen yokwi dɨma yosak, ae top dɨma yosak.
11 Uŋun aŋpak yokwi morap manji yomɨŋek, aŋpak tagɨsi baŋgɨn asak.
Uŋun amɨn gat but kaloŋ ak do dakon pi aŋ kɨmotjak.
12 Nido, Amɨn Tagɨ da amɨn kɨlegɨ kɨlani aŋek bɨsitni do mɨrak yopmaŋdak,
mani yokwi pakpak do nandaban yokwi taŋ yomɨsak.”
Aŋpak tagɨ aneŋ dakon tepmɨ tagɨ paneŋ
13 Ji aŋpak tagɨsi tebai yol kɨmagek ani kaŋ, namɨn da yo yokwi aŋ damjak? 14  +Mani aŋpak tagɨsi aŋek uŋun do tepmɨ pani kaŋ, Piŋkop da yo tagɨsi aŋ damdɨsak, do pasol pasol dɨma ani, ae nandaba kɨk dɨma ani. 15 Butjikon da Kristo kaloŋ naŋgɨn yɨpba Amɨn Tagɨsi egɨpjak. Ae yo tagɨsi do jomjom aŋ uŋun dakon mibɨlɨ do dayɨŋba kaŋ, bɨsapmɨ bɨsapmɨ kobogɨ yoyɨk do tagap tok aŋ kɨmotni. 16  +Mani geni kobogɨ yaworɨ ae aŋpak tagɨsikon da paŋtobɨl yomni. Ae Piŋkop da dabɨlon kɨlegɨsi egɨpni. Yaŋ aba Kristo yol do aŋek aŋpak tagɨsi aŋakwa gen yokwi dayaŋ amɨn uŋun mayagɨ pakdaŋ. 17 Aŋpak tagɨsi aŋakwa uŋun do amɨn da jɨgɨ daba tepmɨ pani kaŋ, Piŋkop da ji do tagɨsi nandakdɨsak. Mani aŋpak yokwi aŋek uŋun dakon tepmɨ tɨmɨtneŋ kaŋ, uŋun da yo yokwisi asak.
Kristo da nin yokwikon baŋ tɨmɨt do kɨmot aŋek ae pɨdagɨt
18 Kristo uŋun amɨn kɨlegɨsi, mani yokwi pakpak mɨŋat amɨnyo dakon tamo abɨdaŋek yokwini wɨrɨrɨgek Piŋkopmon tɨmɨk paŋkɨk do aŋek kɨmakgɨt. Uŋun bɨsap kaloŋ kɨnda kɨmakgɨt, ae kɨnda gat dɨma kɨmotjak. Uŋun mɨktɨm amɨnsi da ekwan amɨn da aŋakba kɨmakgɨt, mani Telagɨ Wup da tapmɨmon da pɨdagɨt da egɨsak. 19 Uŋun kɨŋ wup dam tebanon egɨpgwit uŋun do Piŋkop gen yaŋ teŋteŋaŋ yomgut. 20  +Wup uŋun da kalɨp Noa da bɨsapmon Piŋkop gen abɨŋ yɨpgwit. Noa da bɨsapmon aŋpak yokwi madepsi awit, mani Piŋkop da kobogɨ tepmɨ dɨma yomgut. Uŋun butni yaworɨ taŋakwan jomjom aŋegakwan wɨgɨ Noa da tap wakgani wasaŋ mudagɨt. Aŋek mɨŋat amɨnyo kaloŋɨsok 8 kabɨ dagɨn tap wakgakon wɨgakwa pakbi madep da tɨmɨk paŋkɨŋakwa Piŋkop da yokwikon baŋ tɨmɨkban tagɨsi egɨpgwit. 21 Pakbi uŋun da telagɨ pakbi sogok dakon tɨlak asak. Piŋkop da ji yokwikon baŋ tɨmɨt do telagɨ pakbikon baŋ tɨmɨkdak. Telagɨ pakbi uŋun gɨptɨm garak wɨrɨrɨtjak do dɨma, uŋun Piŋkop da dabɨlon gwaljɨgɨ mɨni egɨp do dakon tɨlak asak. Ji yokwikon baŋ tɨmɨt do Piŋkop da Yesu Kristo kɨmoron naŋ aban pɨdagɨt. 22 Ae Kristo Kwen Kokup kɨlɨ wɨgɨgɨt da abɨsok Piŋkop da amɨn tet do yɨkdak. Yɨgakwan aŋelo ae kɨla amɨn madep, ae yo morap tapmɨmɨ toŋ uŋun da pɨŋbini ekwaŋ.
No Rule Paŋkɨlɨt madepsi da paŋmuwukbikon noman taŋ yoba tepmɨ paŋ
(Kɨlapmɨ 4–5)
+ 3:1 Ep 5.22 + 3:3 1Ti 2.9 + 3:6 WW 18.12 + 3:7 Ep 5.25 + 3:10 Kap 34.12-16 + 3:14 Ais 8.12-13; Mt 5.10; 1Pi 2.20; 4.14 + 3:16 1Pi 2.12 + 3:20 WW 6–7