Pol da Pilipai Amɨn do Papia Mandagɨt
But pɨso gen
Pol tap pakbi ɨdap pudaŋek wasok wasoksi Yurop mɨktɨm kɨŋ altagɨt bɨsapmon, Pol kɨŋ Masadonia Provinskon kokup pap Pilipai uŋudon Gen Bin Tagɨsi yaŋ teŋteŋagɨt (Yabekbi 16.8 40 uŋudon koki). Don ae kokup kɨndakon paŋkɨ egakwan dam tebanon yɨpgwit. Amɨn da dam tebanon Rom bo egɨpgut yaŋ nandaŋ. Dam tebanon egɨpgut bɨsapmon amɨn dɨ da Pilipai paŋmuwukbi dakon nandaŋ gadat paŋupbal ak do nandaŋ dakon geni nandagɨt. Nandaŋek uŋun gen do butjɨk nandagɨt, mani iyɨ dam tebanon egɨpgut uŋun do butjɨk dɨma nandagɨt. Pol uŋun Yesu do nandaŋ gadat aŋek but galaksi nandagɨt.
Kalɨp Pol moneŋ ae yo kabɨ do wadak wadak aban Pilipai amɨn da aŋpulugaŋek moneŋ yopba kɨwit. Do Pol da on papiakon but galak gen mandagɨt. Ae dam tebanon egakwan nandaba kɨk aŋek but yokwi nandani yaŋ do nandaŋ gadatni paŋteban agɨt.
Pol da Piŋkop da but galak do yo madep yomgut uŋun do yoyɨsak. Uŋun egɨp egɨp kalugɨ Yesu Kristokon naŋ abɨdawit uŋun do yoyɨsak. Yaŋ yoyɨsak, uŋun Juda amɨn dakon gen teban yolek uŋun kosiron da but galak dakon yo uŋun dɨma abɨdawit. Yesu kaloŋ naŋgɨn nandaŋ gadaŋ ɨmɨŋek abɨdawit. Pol uŋun Pilipai amɨn da Kristo dakon aŋpak abɨdaŋ kɨmagek yoyɨŋdet toptopmɨ do kaŋ kɨmotni do nandɨsak. Kristo uŋun iyɨ do amɨn madep yaŋ nandaŋek iyɨ dakon galaktok dɨma yolgɨt. Uŋun iyɨ pɨŋbisi egek Piŋkop da pi ɨmgut uŋun baŋgɨn agɨt. Pol da yaŋ yosok, mɨŋat amɨnyo Kristo gat gadaŋ kɨmagek ekwaŋ uŋun da Piŋkop dakon but yawot abɨdaŋek kɨsɨk kɨsɨk ekwaŋ.
On papia manjɨki bɨsapmon Pol Pilipai paŋmuwukbi do but dasi galaktaŋ yomɨsak yaŋsi kokdɨsal.
1
Pilipai amɨn da Pol gat gadat gadat awit do Pol but galaksi nandagɨt
(Kɨlapmɨ 1–4)
+Nak Pol gat ae Timoti gat nit Yesu Kristo dakon pi monjɨni. Nit papia on Yesu Kristo dakon mɨŋat amɨnyo morap kɨsi kokup pap Pilipai ekwaŋ ji do mandamak. Ji gat ae paŋmuwukbi uŋun dakon kɨla amɨn gat ae pi amɨni ji do mandamak. Piŋkop Datnin gat ae Amɨn Tagɨ Yesu Kristo gat da ji do nandaŋ yawok damɨŋek paŋpulugaŋbal butji yaworɨ tosak.
Pol da Piŋkop ya yaŋ iyɨgɨt
Ji do nandɨsat bɨsap morapmon Piŋkopno ya yaŋ iyɨsat. Ji do bɨsit asat bɨsap morapmon nak kɨsɨk kɨsɨgon da asat. Nido Gen Bin Tagɨsi wasaŋek nandawit gɨldaron da wɨŋ abɨsok ekwamaŋon ji da nak aŋpulugaŋba Gen Bin Tagɨsi uŋun dakon yaŋ teŋteŋok pi amaŋ. +Nak yaŋsi nandɨsat, Piŋkop da jikon pi tagɨsi wasagɨt uŋun saŋbeŋek aŋaŋ kɨŋakwan Yesu Kristo da tobɨl apjak bɨsap madepmon wasɨp akdɨsak. Ji uŋun nak da but kagagwan ekwaŋ, do asi nak but dasi galak taŋ damɨsat. Piŋkop da nandaŋ yawotni do aŋek nak gat ae ji gat kɨsi yo tagɨsi nimɨŋ nimɨŋ asak. Dam tebanon egɨsaron, bo waŋga egek Gen Bin Tagɨsi aŋkutnaŋek aŋteban asaron, nandaŋ yawotni do aŋek paŋpulugok madepsi asak. Piŋkop da nandɨsak, Yesu Kristo da amɨn do but dasi galak taŋ yomyomni uŋun nak da buron yɨpgut da taŋakwan nak ji kɨsi morap dandak do tagɨsi nandɨsat.
Nak ji do bɨsit yaŋ asat: Jikon amɨn do but dasi galak taŋ yomyom aŋpak uŋun sigɨn madepsi aŋakwa pap tosak, ae nandak nandakji gat ae nandaŋ kokwinji gat tagɨsi taŋ damjak. 10  +Aŋakwan aŋpak morap nandaŋ kokwin aŋek aŋpak tagɨsi baŋgɨn paŋ egɨpni. Aŋek Kristo da tobɨl apjak bɨsapmon ji wagɨl gwaljɨgɨ mɨni ae dɨwarɨsi mɨni egɨpni. 11 Ae aŋpak kɨlegɨ dakon bamɨ Yesu Kristokon da abɨsak uŋun da jikon tugosak. Aŋakwan amɨn da kaŋek Piŋkop man madep ɨmɨŋek aŋkɨsini.
Pol dam tebanon egɨpgut, uŋun da Gen Bin Tagɨsi aŋteban agɨt
12 Not kabɨno, yaŋsi nandani. Dam tebanon nepmaŋ uŋun da Gen Bin Tagɨsi dakon kosit sopsop dɨma asak. Uŋun da Gen Bin Tagɨsi aŋɨreŋ asak. 13  +Emat amɨn morap gapman dakon kɨla amɨn madep dakon yut on kɨla aŋek ekwaŋ gat, ae mɨŋat amɨnyo dɨwarɨ gat da nak Kristo yoldat uŋun do aŋek dam tebanon nepmaŋ yaŋ kɨlɨ nandawit. 14 Paŋmuwukbi not morapmɨ uŋun da nak dam tebanon egɨsat yaŋ nandawit, do Amɨn Tagɨ da butni paŋteban aban pasol pasol yɨpmaŋek Piŋkop gen yaŋ teŋteŋok do pi tebaisi aŋ.
15 Asi, Kristo dakon gen yaŋ teŋteŋok aŋ amɨn dɨwarɨ da nak do nandaba yokwi tok aŋek abɨŋ nepmaŋgaŋ, nido nak Kristo do yaŋ teŋteŋok tagɨsi asat dakon man taŋ namɨsak. Mani dɨwarɨ nak da pi asat uŋun do but galaksi nandaŋek uŋunyo kɨsi da Gen Bin Tagɨsi yaŋ teŋteŋoŋ. 16 Uŋun amɨn nak but dasi galak taŋ namɨŋek yaŋ teŋteŋok pi aŋ, nido Piŋkop da nak Gen Bin Tagɨsi aŋteban abeŋ do dam tebanon nepgut yaŋ nandaŋ namaŋ. 17 Mani amɨn dɨwarɨ man madep tɨmɨt do pi aŋek Kristo dakon gen yaŋ teŋteŋoŋ. Nandak nandakni tagɨ dɨma. Nak dam tebanon egapbo jɨgɨ dɨ gat saŋbeŋek nam do aŋek aŋ. 18 Butni tagɨsi taŋakwan yoŋ bo butni tagɨ dɨma taŋakwan yoŋ nak uŋun do nandaba kɨk dɨma asat. Yo madep uŋun Kristo dakon Gen Bin Tagɨsi yaŋ teŋteŋoŋ. Nak uŋun do but galaksi nandɨsat, ae don but galak madep sigɨn nandakeŋ.
Pol dɨma kɨmagek sigɨn egek Pilipai amɨn paŋpulugok do nandagɨt
19  +Asi nak but galaksi nandaŋek egɨpbeŋ. Nido, ji da nak Piŋkop da aŋpulugaŋakwan Telagɨ Wup Yesu Kristo da yabekgɨt uŋun da nandaŋ gadatno aŋteban asak do bɨsit aŋ yaŋ kɨlɨ nandagɨm. Yaŋ aŋ do nak nandɨsat, abɨsok yo noman taŋ namaŋ uŋun da nak aŋpulugaŋban tagɨsi egɨpdɨsat. 20 Nak but galaksi nandaŋek yaŋsi nandɨsat: Nak mayaktok arɨpmɨ dɨma pakeŋ. Nɨkba kɨmokgeŋ do yoni kaŋ, nak teban taŋek naga aŋpak asat uŋun aŋpak naŋgɨn yolek Kristo aŋkɨsikeŋ. Bo egɨpbeŋ do yoni kaŋ, aŋpak morap asat uŋun da Kristo man madep ɨmjak yaŋsi nandɨsat. 21  +Nak yaŋsi nandɨsat: Egɨpbeŋ bɨsapmon yo morap abeŋ uŋun da Kristo man madep ɨmdɨsak. Ae kɨmokgeŋ kaŋ, abɨsok egɨp egɨp asat uŋun si yapmaŋek yo wukwisi abɨdokdɨsat. 22 Nak dɨma kɨmagek sigɨn egɨpbeŋ kaŋ, Kristo dakon pi abo bamɨ tagɨsi tokdaŋ. Egɨpbeŋ bo kɨmokgeŋ? Ni kosit da tagɨ asak uŋun dɨma nandɨsat. 23  +Jɨgɨsi nandɨsat, nido nandak nandak bamorɨ asat. Kɨnda uŋun yaŋ: Nak kɨmagek egɨp egɨpno yɨpmaŋek kɨko Kristo gat egɨp do nandɨsat. Uŋun da mɨktɨmon egɨp egɨp yapmaŋek wukwisi asak. 24 Mani mɨktɨmon egek ji paŋpulugokeŋ kaŋ, uŋun da tagɨsi asak. 25 Asi, Piŋkop da mɨktɨmon egɨpbeŋ do nandɨsak uŋun nandaŋ gadaŋ kɨmokdot. Mɨktɨmon ji gat egek paŋpulugaŋapbo nandaŋ gadatji teban taŋakwa but galaksi nandani yaŋsi nandɨsat. 26 Do nak don jikon aeno abɨŋ altaŋ damdɨsat. Aŋapbo ji nak do but galak nandaŋek Yesu Kristo aŋkɨsini.
Piŋkop da Pilipai amɨn jɨgɨyo kɨsi pani do nandɨsak
27  +Yo niaŋen dɨ noman taŋ namni uŋun do dɨma nandani. Yo madep uŋun ji dɨsi aŋpak kɨlegɨ aŋek Kristo dakon Gen Bin Tagɨsi guramɨk kɨmotni. Yaŋ aŋakwa nak abɨŋ ji dandakeŋ, bo dubagɨkon egek genji gɨn nandakeŋ kaŋ yaŋsi nandakeŋ: Ji but kaloŋon da tebai agek Kristo dakon Gen Bin Tagɨsi nandaŋ gadani do amɨn paŋtagap ak do pi aŋ yaŋ nandaŋ dabeŋ. 28 Ji uwalji do dɨma pasolni. Uwalji do dɨma pasolni kaŋ uŋun da yaŋ yolɨsak: Piŋkop da ji yokwikon baŋ pulugaŋ depdɨsak, mani uwalji si pasɨldaŋ. 29  +Piŋkop da ji do tagɨsi nandaŋek Kristo nandaŋ gadaŋ ɨmni do bɨkbɨk damgut. Ae uŋun gɨn dɨma, Kristo dakon man do jɨgɨyo kɨsi pani do nandaban tagɨsi asak. 30 Nak gat ji gat kɨsi Kristo dakon man do aŋek jɨgɨ pamaŋ. Kalɨp nandaŋakwa jɨgɨ pagɨm da ae sigɨn pasat dakon geni dɨsi nandaŋ.
+ 1:1 Ya 16.12-40 + 1:6 1Ko 1.8 + 1:10 1Tes 5.23 + 1:13 Ya 28.30 + 1:19 2Ko 1.11 + 1:21 Gal 2.20 + 1:23 2Ko 5.8 + 1:27 Ep 4.1; 1Tes 2.12 + 1:29 Ya 16.19-40