2
Nin but kaloŋsi egek amɨn do aŋpak tagɨsi aŋ yomneŋ
Ji Kristo da butji paŋteban aŋakwan bo akgaŋ? Ji but dasi galak taŋ damɨsak do butji yaworɨ bo tosok? Ji Telagɨ Wup da egɨp egɨpmon but kaloŋ aŋek bo ekwaŋ? Ji not do but dasi galak taŋ yomɨŋek bupmɨ nandaŋ yomaŋ, ma? Yaŋ kaŋ ji nandak nandak kaloŋɨ baŋgɨn paŋ egɨpni, ae not do but dasi galak taŋ yomɨŋek but kaloŋsi egɨpni. Yaŋ ani kaŋ, nak dakon kɨsɨk kɨsɨk madepsi pap tosak. +Ji dɨsi dogɨn nandaba kɨk aŋek yo dɨma ani, bo man madep pak do aŋek yo dɨma ani. Amɨn dɨwarɨ do gawak yomɨŋek man madep yomni. +Dɨsi dogɨn dɨma nandani. Amɨn dɨwarɨyo kɨsi tagɨsi egɨpni do nandani.
Kristo pɨŋbi ekwan Piŋkop da aŋenakgɨt
Ji Yesu Kristo da nandak nandak pagɨt yaŋ gɨn pani. +Yesu uŋun iyɨ Piŋkop egɨpgut, mani Piŋkopmon egɨp egɨpni uŋun tebai dɨma abɨdagɨt. +Uŋun yɨpmaŋek oman monjɨ kɨnda dakon aŋpak yolek amɨn dagaŋek altagɨt. +Amɨn da kaŋba amɨnsi egɨpgut. Amɨnsi egek don gawat gawat aŋek Datni dakon galaktok yolek kɨmakgɨt. Asi, gen guramɨgek tɨlak kɨndapmon si kɨmakgɨt bɨsapmon mayaktok madepsi pagɨt. +Yo yaŋ agɨt do Piŋkop da Yesu dakon man madepsi aŋenagek kwensi yɨpgut. Man madep ɨmgut uŋun man morap dɨwarɨ yapmaŋ mudaŋek man wukwisi kɨnda ɨmgut. 10  +Piŋkop da yaŋ agɨt nido amɨn morap Kwen Kokupmon ae mɨktɨmon ae amɨn kɨlɨ kɨmakbi ae wup mɨktɨm kagagwan ekwaŋ uŋun kɨsi da Yesu dakon man madep do aŋek ŋwakbeŋ aŋ ɨmni yaŋ do agɨt. 11  +Ŋwakbeŋ aŋ ɨmɨŋek amɨn kɨsisi da yaŋ yokdaŋ, “Yesu Kristo uŋun Amɨn Tagɨ.” Yaŋ yaŋakwa Piŋkop Dat da man madep pasak.
Nin mɨŋat amɨnyo da binapmon teŋteŋɨni toŋ da ekwamaŋ
12 Not kabɨnosi, kalɨp nak ji gat egapbo geno nandaŋek guramɨkgwit. Abɨsok nak ji gat dɨma ekwamaŋ, mani yaŋ dayɨsat, ji nak da abɨsok gen on mandaŋ damɨsat uŋun guramɨk kɨmotni. Piŋkop da ji yokwikon baŋ tɨmɨkgɨt, do pasal nɨmnɨmɨkyo aŋek pi madepsi aŋek Piŋkop da ji do but galak do wup dakon yo tagɨsi tɨmɨtni do manjɨgɨt uŋun tɨmɨtni. 13 Yaŋsi ani, nido Piŋkop da iyɨ jikon pi asak. Uŋun da geni guramɨtni do ji dakon but paŋtagap asak, ae galaktokni yolni do tapmɨm damɨsak.
14 Yo morap anikon, nandaba yokwi tok aŋek gen emaron da dɨma ani. 15  +Yaŋ ani kaŋ, mɨŋat amɨn morap da dandaba gulusuŋji mɨni ae yokwisi mɨni da egɨpni. Mɨktɨmon yokwi pakpak amɨn uŋun da binapmon egek Piŋkop dakon monjini gwaljɨgɨ mɨni egɨpni, ae gɨk da yaŋ tagɨsi teŋteŋoni. 16 Mɨŋat amɨnyo paŋpulugaŋek egɨp egɨp bamɨsi egɨpni do Piŋkop dakon Gen Bin Tagɨsi yoyɨni. Yaŋ ani kaŋ, don Kristo da tobɨl mɨktɨmon apjak bɨsapmon nak but galaksi nandakdɨsat. Nido pi madepsi jikon agɨm uŋun pi ɨsalɨ dɨma asak.
17 Nandaŋ gadatji uŋun paret yombem kɨnda naŋ Piŋkop do ɨmaŋ. Ae naga jɨgɨ pasat uŋun da Piŋkop do paret aŋek wain tagalgaŋ uŋun yombem asak. Yaŋ do aŋek but galaksi nandɨsat. 18  +Do jiyo kɨsi nak gat but galak nandaŋek egɨpneŋ.
Pol da Timoti Pilipai yabekban kɨsak do yagɨt
19 Amɨn Tagɨ Yesu da kosit aban pɨsosak kaŋ, kɨlɨ uŋunjok Timoti yabekgo jikon opdɨsak. Don ae tobɨl apjak bɨsapmon ji niaŋ ekwaŋ dakon gen bin nandaŋek uŋun gen da kɨsɨk kɨsɨk namjak. 20 Timoti yombem amɨn dɨ nak gat dɨma ekwamaŋ. Uŋun ji niaŋ ekwaŋ ae ji paŋpulugok do nandak nandak madepsi asak. 21  +Amɨn dɨwarɨ iyɨ dogɨn nandaŋ. Yesu Kristo dakon yo do dɨma nandaŋ. 22 Mani ji Timoti uŋun amɨn kɨlegɨsi uŋun pakyaŋsi nandaŋ ɨmaŋ. Monjɨ da dat paŋpulugoŋ uŋun da tɨlak Timoti da nak aŋpulugaŋban Gen Bin Tagɨsi yaŋ teŋteŋomak. 23 Mibɨltok yo noman taŋ namdaŋ uŋun pɨndagek don Timoti tepmɨsi yabekgo opjak. 24 Ae Amɨn Tagɨ da aŋpulugaŋban nakyo kɨsi donjok obɨŋ dandakeŋ yaŋsi nandɨsat.
Pol da Epaprodaitas yabekban Pilipai kɨsak do yagɨt
25  +Mani abɨsok Epaprodaitas naŋ yabekgo jikon tobɨl opjak do nandɨsat. Uŋun notno ae pi ɨsalno. Nit Amɨn Tagɨ dakon emat amɨn ekwamak. Ji da yabekba nagon obɨŋ nak aŋpulugagɨt. 26 Epaprodaitas ji dandak do tepmɨsi nandɨsak, ae but yokwi yo kɨsi asak, nido sot madepsi da abɨdagɨt dakon geni ji kɨlɨ nandaŋek bupmɨ madepsi nandawit, mibɨlɨ yaŋ do bupmɨ nandɨsak. 27 Uŋun bamɨsi. Sot obɨsi aŋek palɨsi kɨmakgɨt, mani Piŋkop da bupmɨ nandaŋ ɨmɨŋek aŋmɨlɨp agɨt. Ae nakyo kɨsi bupmɨ nandaŋ namgut. Nido kɨmakgɨt tam nak but yokwi madepsi nandakom. 28 Do jikon yɨpbo opjak do tagɨsi nandɨsat, nido ji uŋun aesi kaŋek but galaksi nandaŋek egɨpdaŋ, ae nak dakon but kɨsi yaworɨ tokdɨsak. 29 Jikon abɨŋ altosak bɨsapmon kɨsɨk kɨsɨk aŋek Amɨn Tagɨ da manon da abɨdoni. Asi, uŋuden amɨn do man madep yomni. 30 Nido uŋun Kristo dakon pi aŋek palɨsi kɨmakgɨt. Ji nak aŋpulugok do nandawit, mani Epaprodaitas da ji da tamokon obɨŋ nak aŋpulugaŋek palɨ kɨmakgɨt.
+ 2:3 Gal 5.26 + 2:4 1Ko 10.24 + 2:6 Jn 1.1-2; 17.5 + 2:7 Jn 1.14; 2Ko 8.9 + 2:8 Ibr 5.8; 12.2 + 2:9 Ya 2.33; Ep 1.20-21; Ibr 1.3-4 + 2:10 Ro 14.11 + 2:11 Ro 10.9 + 2:15 Dan 12.3; Pil 1.10; 1Tes 2.19 + 2:18 Pil 3.1; 4.4 + 2:21 2Ti 4.10 + 2:25 Pil 4.18