3
Amɨn kɨnda Kristo nandaŋ gadaŋ ɨmɨsak uŋun amɨn kɨlegɨsi
Not kabɨno, wasɨp do yaŋ dayɨsat, ji Amɨn Tagɨ dakon mɨŋat amɨn kabɨni do kɨsɨk kɨsɨk ani. Kalɨp papia dɨwarɨ ji do mandaŋ damgum uŋudeŋ ae mandak do dɨma kurak tosot, nido gen uŋun da ji paŋpulugokdɨsak. Gen uŋun yaŋ:
Amɨn dɨwarɨ yaŋ yoŋ, gak Piŋkop da amɨn kɨlegɨ yaŋ gayɨsak do nandɨsal kaŋ, gɨptɨm mandak dakon aŋpak yolek abi. Yaŋ yoŋ amɨn joŋ pɨŋan yokwi yombem. Nandak nandakni yokwi ae aŋpakni yokwi, do uŋuden amɨn do kaŋ kɨmotni. +Nido nin dagɨn Piŋkop dakon amɨn kabɨ bamɨsi ekwamaŋ. Nin Piŋkop dakon Wup da tapmɨmon Piŋkop gawak ɨmamaŋ, ae Yesu Kristo da nin do yo madepsi agɨt uŋun do nandaŋek man madep ɨmamaŋ, do Piŋkop da nin dogɨn nandaban kɨlek tosok. Nin da pi kɨnda ano Piŋkop da nindaban nin amɨn kɨlegɨsi amaŋ uŋun dakon kosit kɨnda dɨmasi tosok yaŋsi nandamaŋ.
+Nak naga kalɨp Piŋkop da ɨŋamon amɨn kɨlegɨsi egɨpbeŋ do amɨn dɨwarɨ yapmaŋek pi madepsi agɨm. Do man madep pak do nandɨsat kaŋ tagɨ pakeŋ. +Nido, meŋ da aŋalaŋban gɨldat 8 yaŋ mudaŋakwan mukwa sogok amɨn da gɨptɨmno mandawit. Nak Israel amɨn kɨnda, Benjamin da kabɨkon nani. Nak Ibru amɨnsi kɨnda, nak Ibru amɨn dakon yawi dɨwatsi. Nak Parisi kabɨkon nani kɨnda, nak gen teban morap guramɨk kɨmokdot. +Nak Piŋkop dakon pi madepsi aŋek mɨŋat amɨnyo Kristo nandaŋ gadaŋ ɨmgwit obɨsi paŋupbal agɨm. Ae Juda amɨn dakon gen teban yolapbo gulusuŋno kɨnda dɨma kawit.
+Kalɨp uŋun yo morap aŋapbo mano toŋ ae uŋun da aŋpulugaŋban Piŋkop da nandaban kɨlek tosok yaŋ nandagɨm, mani abɨsok koko yo ɨsalɨ asak. Abɨsok nak Kristo dogɨn nandɨsat. Asi, yo morap ak do nandagɨm bo ae yolapbo Piŋkop da kaŋban kɨlek tosak yaŋ nandagɨm, uŋun wagɨl yo ɨsalɨsi. Nido, Amɨn Tagɨno Yesu Kristo nandaŋ ɨmɨsat uŋun do nandako yo bamɨsi asak. Do nak aŋpulugok do yo agɨt, nak uŋun do nandaŋek Kristo dakon aŋpak abɨdagɨm. Ae nandak nandaknokon da kalɨp yo dɨwarɨ yolek agɨm uŋun yo ɨsalɨsi yaŋ nandɨsat. Yesu Kristo naŋgɨn tebai abɨdaŋek +iyɨkonsi egɨpbeŋ do nandɨsat. Nak gen teban tagɨsi guramɨkdat do Piŋkop da ɨŋamon nak amɨn kɨlegɨsi yaŋ dakon nandak nandak dɨmasi pasat. Nak Kristo nandaŋ gadaŋ ɨmɨsat, aŋapbo Piŋkop da amɨn kɨlegɨ yaŋ nayɨsak. 10  +Kristo pakyaŋsi nandaŋ ɨm do nandɨsat. Uŋun kɨmagek aeni pɨdagɨt, do tapmɨmni nagon tosak do nandɨsat. Ae tepmɨ pagɨt uŋudeŋ gɨn pakeŋ do nandɨsat. Ae kɨmot do aŋek nandak nandak pagɨt uŋudeŋ gɨn pakeŋ do nandɨsat. 11 Nido, Piŋkop da nakyo kɨsi kɨmoron naŋ aban pɨdokeŋ do nandɨsat.
Pol si teban taŋek tɨmtɨm yaŋek tɨlagonsi kɨsak
12  +Nak Kristo dakon aŋpak uŋun kɨlɨ abɨdaŋek arɨpnosi aŋapbo Piŋkop da gulusuŋno kɨnda dɨma kosok yaŋ dɨma nandɨsat. Mani Yesu Kristo pakyaŋsi nandaŋ ɨmɨm aŋpak uŋun naŋ yoldat. Nido, nak iyɨ do manjɨgɨt bɨsapmon aŋpak uŋuden abeŋ do manjɨgɨt. 13 Not kabɨno, nak Kristo pakyaŋsi nandaŋ ɨmɨm aŋpak uŋun kɨlɨ abɨdagɨm yaŋ dɨma nandɨsat. Mani napbɨ gwapbo kɨndakon agɨsat yaŋ nandɨsat. Yo kalɨp agɨm uŋun do nandak nandak dɨma asat, nak yo morap don noman tokdaŋ uŋun do nandak nandak baŋ asat. 14  +Nak tapmɨmno kɨsi paregek tɨmtɨm yaŋek tɨlagon kɨŋ altaŋek tomnino uŋun abɨdokeŋ do pini asat. Tomni uŋun yaŋ: Nak Yesu Kristo pakyaŋsi nandaŋ ɨmɨŋek Piŋkop dakon yaŋ ɨlɨt yolek Kwen Kokupmon wɨgɨkeŋ.
15  +Piŋkop dakon yo do nandak nandakji amɨn bamɨ dakon tɨlak yombem kaŋ, nandak nandakji nak dakon gat arɨp. Ae jikon da dɨwarɨ nandak nandakni ŋwakŋwarɨ taŋ yomaŋ kaŋ, Piŋkop da nandak nandak uŋun paŋmɨlɨp aŋakwan galaktokni yolni. 16 Yo madepsi uŋun yaŋ: Piŋkop da ni aŋpak yolneŋ do kɨlɨ niyɨgɨt uŋun tebaisi tɨmɨgek yolneŋ.
17  +Not kabɨno, ji nak dakon aŋpak baŋ yolek ani. Nin ji gat egɨpgumaŋ bɨsapmon aŋpak tagɨsi aŋapno amɨn dɨwarɨ da pɨndagek yolgwit. Ji uŋun mɨŋat amɨnyo baŋsi pɨndak kɨmagek aŋpakni uŋun si yolni. 18 Nido, mɨŋat amɨnyo morapmɨ da Kristo dakon tɨlak kɨndap do uwal aŋek aŋpak yokwisi aŋ. Bɨsap morapmɨ mɨŋat amɨnyo uŋuden do kɨlɨ dayɨgɨm, ae abɨsok dabɨl pakbino si maŋakwa aŋpak yokwi aŋ uŋun do aeno dayɨsat. 19  +Gɨptɨm dakon galaktok da piŋkopni asak. Ae aŋpak dɨwarɨ amɨn da mayaktok pakpagɨ uŋun baŋ aŋek iyɨ do nandaba tagɨsi asak. Uŋuden amɨn mɨktɨm dakon yo morap dogɨn nandaŋ, do Piŋkop da paŋupbal aban Tɨpdomon pɨgɨkdaŋ. 20  +Mani nin Kwen Kokup dakon mɨŋat amɨnyo ekwamaŋ. Nin Amɨn Tagɨ Yesu Kristo yokwikon baŋ tɨmɨt tɨmɨt amɨnin da Kwen Kokupmon da pɨsak uŋun do nandaŋ teban taŋek jomjom amaŋ. 21  +Uŋun da iyɨ dakon tapmɨmon da yo morap kɨla asak, ae on mɨktɨm dakon gɨptɨmnin kulabɨk aban iyɨ dakon gɨptɨm yombem wagɨl tagɨsi akdɨsak.
+ 3:3 Ro 2.29 + 3:4 Ya 22.3 + 3:5 Lk 1.59; Ya 23.6; 2Ko 11.22 + 3:6 Ya 8.3 + 3:7 Mt 13.44-46 + 3:9 Ro 3.21-22 + 3:10 Ro 6.3-5; 8.17 + 3:12 1Ti 6.12,19 + 3:14 1Ko 9.24 + 3:15 1Ko 2.6 + 3:17 1Ko 4.16 + 3:19 Ro 16.18 + 3:20 Ep 2.6,19 + 3:21 1Ko 15.28,42-53