4
Nin but kaloŋ aŋek, kɨsɨk kɨsɨk aŋek, nandak nandak kɨlegɨ tɨmɨgek egɨpneŋ
+Not kabɨno, nak ji do but dasi galak taŋ damɨŋek ji abɨŋ dandak do tagɨsi nandɨsat. Aŋek but galak madepsi nandɨsat, nido ji Kristo nandaŋ gadaŋ ɨmgwit. Pi madep agɨm dakon tomnino uŋun ji mani. Notnoni, ji gen abɨsok dayɨsat uŋun da arɨpmon tebaisi atni.
Yuodia gat ae Sintiki gat yaŋsi dayɨsat, jil Amɨn Tagɨ nandaŋ gadaŋ ɨmamal do jil pɨdok pɨdok yɨpmaŋek but kaloŋ anjil. +Ae pi ɨsalno tagɨsi, gak mɨŋat bamot uŋun paŋpulugaŋbɨ but kaloŋ anjil do gayɨsat. Nido nak gadaŋ nabal Gen Bin Tagɨsi yaŋ teŋteŋok do pi madepsi agɨmaŋ. Ae Klemen gat ae nak dakon pi ɨsalno dɨwarɨ gat kɨsi da pi agɨmaŋ. Uŋun amɨn kabɨ dakon mani uŋun egɨp egɨp teban papiakon taŋ yomaŋ.
Bɨsapmɨ bɨsapmɨ Amɨn Tagɨkon gadaŋek kɨsɨk kɨsɨk ani. Aeno dayɨsat, kɨsɨk kɨsɨk aŋek egɨpni.
+Aŋpak yaworɨsi aŋek egakwa amɨn kɨsi da aŋpakji tagɨsi pɨndatni. Nandani, Amɨn Tagɨ kɨlɨsok uŋun apdɨsak. +Ji yo kɨnda do nandaba kɨk dɨmasi ani. Bɨsapmɨ bɨsapmɨ jɨgɨsi do nandaŋek Piŋkop iyɨni. Bɨsit iyɨŋek, ya yaŋ iyɨŋek, paŋpulugosak do iyɨni. +Yaŋ ani kaŋ, Piŋkop dakon but yawotni jikon tosak. Uŋun but yawot amɨn nin da mibɨlɨ arɨpmɨ dɨma nandaŋ pɨsoneŋ. But yawotni da butji ae nandak nandakji paŋkutnaŋban Yesu Kristokon gadaŋek tagɨsi egɨpni.
Not kabɨno, nak mibɨ gen kɨnda gat dayɨsat, uŋun yaŋ. Bɨsapmɨ bɨsapmɨ ji uŋun dogɨn nandani: aŋpak bamɨsi, ae tagɨsi ae kɨlegɨsi, ae aŋpak wagɨl jɨmjɨmɨ mɨnisi, ae yo gwaljɨgɨ mɨnisi, ae yo tagɨsi morap, ae aŋpak nomanisi, ae aŋpak tagɨsi morap amɨn da aba pɨndatneŋ do tagɨsi nandamaŋ, ji yo uŋuden dogɨn nandaŋek egɨpni. +Nak aŋpak morap ani do dayɨŋ dekgo nandawit, ae aŋpak morap abo nandawit, uŋun aŋpak morap ji bɨsapmɨ bɨsapmɨ aŋ kɨmotni. Aŋakwa Piŋkop but yawot ami da ji gat egɨpjak.
Pol da Pilipai amɨn da but galak do yo yopmaŋ ɨmgwit uŋun do but galak nandagɨt
10 Ji da nak aŋpulugok do yo ayɨŋ uŋun do tagɨsi nandaŋek Amɨn Tagɨ aŋkɨsisat. Asi, ji kalɨp nak do nandawit, mani nak aŋpulugoni dakon kosit kɨnda dɨma taŋ damgut. 11 Nak da yo do wadaŋek gen on dɨma dayɨsat. Nak nandak nandak yaŋ naŋ kɨlɨ nandako pɨsagɨt: Nak yo kabɨno morapmɨ bo morapmɨ dɨma, uŋun do nandaba kɨk dɨma asat, kɨsi tagɨ gɨn yaŋ nandɨsat. 12 Bupmɨ amɨnsi egɨpbeŋ bo ae yo kabɨno morapmɨ paŋek egɨpbeŋ, uŋun kɨsi tagɨgɨn. Jap do aŋek egɨsat, bo butno tugoŋ uŋun yo ɨsalɨ. 13  +Nido, Kristo da tapmɨm namɨŋakwan yo morap tagɨ abeŋ.
14 Asi, ji da nak aŋpulugok do yo yopba opni do dɨma nandagɨm. Mani, ji aŋpak tagɨsi aŋek nagon gadaŋba jɨgɨ kaloŋɨ paŋek nak do yo yopba apgwit. 15  +Nak kalɨp Masadonia mɨktɨmon agek Gen Bin Tagɨsi dayɨko ji nandaŋ gadaŋek paŋmuwukbi kaluksi awit. Pilipai mɨŋat amɨnyo dɨsi nandaŋ, Masadonia mɨktɨm yɨpmaŋ dekgɨm bɨsapmon paŋmuwukbi mɨŋat amɨnyo kokup ŋwakŋwarɨkon nani dɨ da moneŋ dɨ nak aŋpulugok do dɨma yopmaŋ namgwit. Ji dagɨn nak do yaŋ awit. 16 Kokup pap Tesalonaika egapbo ji da moneŋ ae yo dɨ nak aŋpulugok do bɨsap morapmɨ yopmaŋ namgwit. 17 Yaŋ yaŋapbo but galak do ji da ae aŋpulugoni do yosok yaŋ dɨ nandabam. Dɨma. Ji aŋpak tagɨsi sigɨn aŋakwa Piŋkop da uŋun do tagɨsi nandɨsak do nandɨsat. 18 Ji da yo morap Epaprodaitas da kɨsiron da yopba apgwit uŋun kɨlɨ tɨmɨkgɨm. Abɨsok yono tugok tugogɨsi. Uŋun but galak dakon yo yopmaŋ namgwit uŋun paret kɨbaŋɨ tagɨsi yombem naŋ ji da Piŋkop do ɨmgwit. Piŋkop da paret uŋuden do galagɨsi nandɨsak. 19 Ae Piŋkop da yo morap nido wadak wadak aŋ uŋun arɨpjikon damjak, nido Piŋkop dakon yo tagɨsi morap uŋun Yesu Kristokon toŋ, do asi damdɨsak.
20 Piŋkop Datnin mani dagok dagogɨ mɨni aŋkɨsiŋ kɨmotneŋ. Uŋun asi.
Pol da Pilipai amɨn do gɨldat tagɨ yaŋ yoyɨgɨt
21 Yesu Kristo dakon mɨŋat amɨn morap do gɨldat tagɨ yaŋ yoyɨni. Paŋmuwukbi notnin nak gat ɨdon ekwamaŋ uŋun kɨsi da ji do gɨldat tagɨ yaŋ dayaŋ. 22 Ae Piŋkop dakon mɨŋat amɨn morap da gɨldat tagɨ yaŋ dayaŋ. Dɨwarɨ kɨla amɨn madep Sisa da yut papmon pi aŋ, uŋun da nak da gɨldat tagɨ yaŋ dayɨkeŋ do gwayan gwayan tebai nayaŋ.
23 Amɨn Tagɨ Yesu Kristo dakon nandaŋ yawotni ji da wupmon tosak.
+ 4:1 1Tes 2.19-20 + 4:3 Lk 10.20 + 4:5 Ibr 10.25; Jem 5.8-9 + 4:6 Mt 6.25-34; Kol 4.2 + 4:7 Ais 26.3; Jn 14.27; Kol 3.15 + 4:9 Ro 16.20 + 4:13 2Ko 12.10 + 4:15 2Ko 11.9