Pol da Rom Amɨn do Papia Mandagɨt
But pɨso gen
Pol da papia on mandagɨt, nido Pol kɨŋ kokup pap Rom uŋudon paŋmuwukbi egɨpgwit uŋun pɨndat do nandagɨt. Uŋudon bɨsap pɨsɨpmɨsok egek don Spen mɨktɨmon kɨŋ Gen Bin Tagɨsi yaŋ teŋteŋok do nandagɨt. Do mibɨltok on papia naŋ kalɨp yɨpban kɨgɨt. On papiagwan Pol da Kristo dakon Gen Bin Tagɨsi do pakyaŋsi yaŋ teŋteŋosok, ae Yesu yolyol amɨn da ni aŋpak baŋ ani uŋun do yosok.
Mibɨltok Pol da gɨldat tagɨ yaŋ yoyɨŋek ae Piŋkop da Rom paŋmuwukbi paŋpulugosak do bɨsit pi asak uŋun do yoyɨgɨt. Aŋek papia on mandagɨt dakon mibɨlɨ yaŋ yagɨt, “Nandaŋ gadat agak kosiron dagɨn Piŋkop da dabɨlon mɨŋat amɨnyo kɨlegɨ dagomaŋ” (1.17). Pol da yaŋ yosok, Juda amɨn bo ae Amɨn Ŋwakŋwarɨ Kabɨ kɨsi yokwi pakpak gɨn. Do Piŋkop da nandaŋ yawok yomɨŋek yokwikon baŋ tɨmɨtjak kosit uŋun kaloŋɨsi kɨnda gɨn. Amɨn kɨnda Yesu Kristo nandaŋ gadaŋ ɨmjak amɨn Piŋkop da yokwikon naŋ abɨdokdɨsak, aŋakwan uŋun amɨn Piŋkop dakon notnisi dagokdɨsak, ae Yesu Kristo dakon sami ae padɨk padɨkyo dagokdɨsak.
Piŋkop da amɨn kɨnda yokwikon naŋ abɨdosak kaŋ, egɨp egɨpni kalugɨsak. Piŋkop uŋun gat egakwan Wupni uŋun amɨnon tugosok. Do yokwi ae kɨmot da uŋun amɨn abɨŋ yɨpjak dakon tapmɨmni mɨnisi. Kɨlapmɨ 5 mon da 8 ron Pol da gen teban dakon mibɨlɨ yosok, ae Telagɨ Wup dakon tapmɨmni Yesu nandaŋ gadaŋ ɨmaŋ amɨnon pi asak uŋun do yosok.
Kɨlapmɨ 9 non da 11 non Pol da jɨgɨni madep kɨnda do yosok. Pol iyɨ Juda amɨn kabɨkon nani kɨnda. Juda amɨn uŋun kalɨp Piŋkop da iyɨ do manjɨgɨt. Mani Juda mɨŋat amɨnyo morapmɨ da Yesu manji ɨmgwit. Amɨn Ŋwakŋwarɨ Kabɨ morapmɨ da Yesu dakon paŋdetni dagawit, mani Juda amɨn dɨma. Pol da yaŋ yosok, Gulusuŋ uŋun Juda amɨn iyɨ dakon. Piŋkop da yo madep uŋun iyɨkon ak do nandagɨt uŋun dɨma kaŋba pɨsagɨt. Mani Pol da Juda mɨŋat amɨn kabɨ Yesu dakon mɨŋat amɨn kabɨkon don abɨŋ saŋbekdaŋ yaŋ nandagɨt.
Gen mibɨ do Pol da paŋmuwukbi ni aŋpak baŋ ani uŋun do yosok. Pol da amɨn do but dasi galak taŋ yomyom aŋpak ani uŋun do morapmɨsi yosok. Ae Piŋkop dakon pi agak dakon aŋpak do yosok, ae gapman da yoŋgamgwan egɨp egɨp, ae amɨn paŋpulugok aŋpak gat do yosok.
1
Nandaŋ gadat kosiron dagɨn Piŋkop da dabɨlon amɨn kɨlegɨsi amaŋ
(Kɨlapmɨ 1–4)
Pol da yabekbi pini do yosok
+Nak Pol, Yesu Kristo dakon oman monjɨ da papia on mandɨsat. Uŋun da nak yabekbi pi abeŋ do yaŋ namgut, ae Piŋkop dakon Gen Bin Tagɨsi yaŋ teŋteŋok abeŋ do manjɨŋ nepgut.
+Kalɨp Piŋkop da Gen Bin Tagɨsi uŋun do yaŋ teban tok aban kombɨ amɨn da gen uŋun Piŋkop da telagɨ papiakon mandawit. Gen Bin Tagɨsi uŋun da Monji do yosok. Uŋun amɨn dagaŋek Kɨla Amɨn Madep Dewit da kabɨkon da altagɨt. Ae Piŋkop da kɨmoron naŋ aban pɨdagɨt bɨsapmon Telagɨ Wup da Amɨn Tagɨnin Yesu Kristo uŋun Piŋkop dakon Monji tapmɨm madepni taŋ ɨmɨsak yaŋsi nolɨgɨt. +Yesu da pi agɨt do aŋek Piŋkop da nin do yo tagɨsi aŋ nimɨŋek yabekbi pi aneŋ do yaŋ mudaŋ nimgut. Nin da yaŋ yomno Amɨn Ŋwakŋwarɨ Kabɨkon amɨn morap Yesu nandaŋ gadaŋ ɨmɨŋek geni guramɨgakwa man madep pasak do aŋek nin manjɨŋ nipgut. Jiyo kɨsi yaŋ ɨlɨt nandaŋek Yesu Kristo da kabɨkon saŋbewit.
+Rom amɨn, Piŋkop da ji do but dasi galak taŋ damɨŋek iyɨ dakon amɨn kabɨ ani do yaŋ damgut. Nak on papia ji do mandaŋ damɨsat.
Piŋkop Datnin ae Amɨn Tagɨ Yesu Kristo dakon nandaŋ yawotni gat ae but yawotni gat jikon tosak do bɨsit asat.
Pol Rom amɨn pɨndat do nandagɨt
Nak mibɨltok yaŋ dayɨsat. Mɨktɨmɨ mɨktɨmɨ amɨn morap da ji dakon nandaŋ gadat do madepsi yoŋ, do ji do nandaŋek Yesu Kristo da manon Piŋkop ya yaŋsi iyɨsat. Piŋkop iyɨ nandɨsak, bɨsapmɨ bɨsapmɨ ji do nandaŋek bɨsit asat. Nak Piŋkop Monji dakon Gen Bin Tagɨsi yaŋ teŋteŋok asat uŋun but dasi nandaŋ kɨmagek asat. 10  +Nak bɨsit yaŋ iyɨsat, jikon apbeŋ do nandɨsak kaŋ, kosit kɨnda yɨpmaŋ naban jikon tagɨ apbeŋ. 11 Nak ji dandak do galagɨsi nandɨsat, nido wupji dakon yo tagɨsi dɨ dabo paŋek tebaisi atni do nandɨsat. 12 Nandak nandakno yaŋ tosok, ji dakon nandaŋ gadat da nak aŋteban aŋakwan nak dakon nandaŋ gadat da ji paŋteban asak.
13  +Not kabɨ yaŋsi nandani, nak bɨsap morapmɨ jikon ap do nandagɨm. Nido Amɨn Ŋwakŋwarɨ Kabɨkon pi abo nandaŋ gadat awit uŋudeŋ gɨn jikon ak do nandɨsat. Mani bɨsap morapmɨ yo dɨwarɨ da kosit sopmaŋ namaŋ. 14 Piŋkop da pi namgut uŋun Grik amɨn, ae Grik amɨn dɨma, ae nandaŋ kokwini kɨlegɨ amɨn, gat ae nandaŋ kokwini tagɨ dɨma amɨn, uŋun kɨsi paŋpulugokeŋ do pi namgut. Uŋun amɨnon pi dɨma abeŋ kaŋ, gomano toŋ yaŋ asak. 15 Yaŋ do aŋek Rom amɨn jiyo kɨsikon Gen Bin Tagɨsi yaŋ teŋteŋokeŋ do galagɨ madepsi nandɨsat.
Gen Bin Tagɨsi uŋun Piŋkop dakon tapmɨmni
16  +Nak Gen Bin Tagɨsi uŋun do dɨma mayak tosot. Nido, uŋun gen kagagwan Piŋkop dakon tapmɨmni tosok, do uŋun gen da amɨn morap nandaŋ gadat aŋ uŋun yokwikon baŋ tɨmɨkdak. Mibɨltok Juda amɨn tɨmɨkdak, ae Amɨn Ŋwakŋwarɨ Kabɨyo kɨsi tɨmɨkdak. 17  +Piŋkop niaŋon da amɨn kɨlegɨ yaŋ niyɨsak uŋun do Gen Bin Tagɨsi da nolɨsak. Nin nandaŋ gadat aŋapno uŋun do aŋek Piŋkop da amɨn kɨlegɨ yaŋ niyɨsak. Wasok wasok uŋun nandaŋ gadat, ae wasɨpyo kɨsi uŋun nandaŋ gadat kaloŋgɨn. Gen kɨnda Piŋkop da papiakon tosok uŋun do yosok.
“Amɨn kɨlegɨ uŋun nandaŋ gadat aŋek egɨpdaŋ.”
Amɨn kɨsi morap da Piŋkop manji ɨmgwit
18 Piŋkop Kwen Kokup da aŋpaknin kokwin aŋek butjapni nolɨsak. Uŋun da amɨn morap manji ɨmɨŋek aŋpak yokwi aŋ amɨn uŋun do butjap madepsi nandaŋ yomɨsak. Uŋun amɨn da aŋpak yokwi aŋek gen bamɨ wɨtjɨŋba toŋ. 19  +Uŋun amɨn Piŋkop dakon mibɨlɨ kɨlɨ nandawit, nido Piŋkop da iyɨ kɨlɨ yolɨgɨt. 20  +Piŋkop da yo morap wasagɨron da wɨŋ abɨsok ekwamaŋon uŋun yo morap pɨndagek Piŋkop dakon mibɨlni pasɨlɨ toŋ uŋun nomansi pɨndakgaŋ. Piŋkop dakon egɨp egɨp niaŋensi, ae tapmɨmni toktogɨsi tosok uŋun pɨndakgaŋ, do amɨn kɨnda da nak Piŋkop dɨma nandaŋ ɨmɨsat yaŋ yogogɨ mɨnisi.
21  +Asi, Piŋkop nandaŋ ɨmgwit, mani uŋun Piŋkopsi yaŋ nandaŋek mani aŋkɨsiŋek ya yaŋ iyɨk do dɨma nandawit. Nandak nandakni upbal tawit, ae nandaŋ kokwini tagɨ dɨma aŋakwa butni pɨlɨn tuk awit. 22  +Nin nandaŋ kokwinin tagɨsi yaŋ yawit, mani nandaŋ kokwini tagɨ dɨma amɨn dagawit. 23  +Uŋun da Piŋkop tɨlɨmni toŋ egɨp egɨp teban egɨsak uŋun manji ɨmɨŋek dɨma gawak ɨmgwit. Yum kaŋek amɨn egɨ kɨmak kɨmak amaŋ uŋun dakon wupmɨ gat, ae mɨnam, ae bɨt kɨlapyo gat, ae bɨrombak mibɨlɨ mibɨlɨ dakon wupmɨ wasaŋek gawak yomgwit.
Mɨŋat amɨnyo da aŋpak yokwi mibɨlɨ mibɨlɨ awit
24 Yaŋ awit do Piŋkop da yum pɨndagakwan yokwi dakon galaktok yolek notni da gɨptɨmon yumabi aŋpak ɨŋanisi aŋ aŋ awit. 25 Uŋun amɨn da Piŋkop dakon gen bamɨ yɨpmaŋek top gen baŋ yolgwit. Aŋek Piŋkop yo morap wasagɨt uŋun manji ɨmɨŋek yo morap wasagɨt uŋun baŋ gawak yomɨŋek omani aŋyomgwit. Mani Piŋkop yo morap wasagɨt uŋun naŋgɨn toktogɨsi aŋkɨsiŋ kɨmorɨ. Uŋun asi.
26 Uŋun Piŋkop manji ɨmgwit, do Piŋkop da yum pɨndagakwan aŋpak mayak mayagɨ ak do but kɨndap pawit. Aŋek mɨŋat da mɨŋat eyo dakon aŋpak yɨpmaŋek mɨŋat notni gat aŋpak yokwisi awit. 27  +Ae wɨliyo kɨsi mɨŋat eyo aŋpak yɨpmaŋek wɨli notni gat aŋpak dɨma agagɨ ak do but kɨndap madepsi pawit. Aŋek aŋpak yokwisi awit uŋun da arɨpmon kobogɨ do yo yokwisi tɨmɨkgwit.
28 Piŋkop egɨsak yaŋ nandawit, mani manji ɨmɨŋakwa Piŋkop da yum pɨndagakwan iyɨ dakon nandak nandak yokwini yolgwit. Aŋek aŋpak yokwi dɨma agagɨ awit. 29 Uŋun aŋpak yokwi mibɨlɨ mibɨlɨ aŋek, wagat wagat, ae nandaba yokwi tok, ae pɨndak galaktok, ae amɨn dapba kɨmot dakon aŋpak, ae emat, ae top gen, ae gwayeŋ yok uŋun amɨnon tugosok. 30 Ae amɨn paŋupbal ak do gen yokwi yoŋ, ae Piŋkop do nandaba yokwi tok aŋ, ae butjapmon da gen pap yoŋ, ae pɨbɨt tɨdok aŋ. Ae aŋpak yokwi kalugɨ paŋalon aŋ, ae meŋ datyo dakon gen dɨma guramɨkgaŋ. 31 Uŋun nandak nandakni tagɨ mɨni, ae iyɨ dakon yaŋ teban tok geni yapmaŋgaŋ, ae bupmɨni mɨni, ae dɨwarɨ yopyop aŋpak dɨma aŋ nandaŋ. 32 Piŋkop dakon gen teban kɨlegɨ da aŋpak yokwi uŋuden aŋ amɨn si kɨmotni do yosok uŋun nandaŋ, mani yum kaŋek uŋun aŋpak yokwi morap sigɨn aŋ. Ae uŋun gɨn dɨma, amɨn dɨwarɨ da uŋun aŋpak yokwi aŋakwa si joŋɨkgaŋ.
+ 1:1 Ya 9.15 + 1:2 Ro 16.25-26 + 1:5 Ya 26.16-18; Gal 2.7-9 + 1:7 IDT 6.25-26 + 1:10 Ya 19.21; Ro 15.23 + 1:13 Ya 19.21 + 1:16 Mk 8.38; Ya 13.46; 1Ko 1.18-24 + 1:17 Ab 2.4; Ro 3.21-22 + 1:19 Ya 14.15-17; 17.24-28 + 1:20 Jop 12.7-9; Kap 19.1 + 1:21 Ep 4.17-18 + 1:22 Jer 10.14; 1Ko 1.20 + 1:23 GT 4.15-19; Kap 106.20 + 1:27 MS 18.22; 20.13; 1Ko 6.9