2
Piŋkop da amɨn dakon aŋpakni kokwin kɨlegɨsi asak
+Ji amɨn sugaŋek aŋpakni kokwin aŋ amɨn yaŋ dayɨsat, ji dɨsi do suŋ kɨnda dɨma agɨmaŋ yaŋ yogogɨ mɨni. Ji amɨn sugaŋek aŋpakni kokwin aŋ bɨsapmon, uŋun dɨsiyo kɨsi do yoŋ. Nido, aŋpak yokwi aŋ uŋun dɨsiyo kɨsi yaŋ gɨn aŋ. Nin nandamaŋ, Piŋkop da uŋuden amɨn kokwinɨgek kobogɨ yokwisi yomɨsak, uŋun kokwin kɨlegɨkon da asak. Gak amɨn sugaŋek aŋpakni kokwin asal, mani gagayo kɨsi aŋpak yokwi yaŋ gɨn asal. Gak Piŋkop da gen yaŋ gaban tagɨ pulugaŋ kɨkeŋ yaŋ nandɨsal, ma? +Piŋkop da aŋpak yaworɨsi aŋgamɨŋek kobogɨ tepmɨ dɨma gamɨŋek gak do jomjom aŋegɨsak uŋun do nandabɨ yo ɨsalɨ asak, ma? Gak da but tobɨl abi do aŋek aŋpak yaworɨsi aŋgamɨsak. Gak uŋun dɨma nandɨsal, ma?
Mani, gak but teban aŋek but tobɨl ak do dɨma nandɨsal. Yaŋ aŋek Piŋkop da kobogɨ yo yokwisi aŋgamdɨsak dakon yo gaga madepsi paŋmuwuk kakwasal. Ae Piŋkop da mɨŋat amɨnyo gen kokwini kɨlegɨsi aŋyomdɨsak bɨsap madepmon butjap madepni aŋalon aŋakwan gak kobogɨ yokwisi tɨmɨtdɨsal. +Piŋkop da
“amɨn kaloŋ kaloŋ aŋpak awit da arɨpmon kobogɨ yomɨŋ yomɨŋ akdɨsak.”
Amɨn dɨwarɨ aŋpak kɨlegɨsi ak do pi madepsi aŋ kɨmagek Piŋkop gat Kwen Kokupmon tagɨsi egek man madep gat tɨlɨmni gat ae egɨp egɨp teban tɨmɨt do wusɨk wusɨk aŋ. Piŋkop da uŋun amɨn do egɨp egɨp dagok dagogɨ mɨni yomdɨsak. +Mani, amɨn dɨwarɨ iyɨ dogɨn nandaŋek gen bamɨ manji ɨmɨŋek aŋpak yokwisi aŋ amɨn uŋun Piŋkop dakon butjapni abɨdokdaŋ. Amɨn morap aŋpak yokwi aŋ uŋun jɨgɨ tepmɨyo madepsi pakdaŋ. Mibɨltok Juda amɨn da paba Amɨn Ŋwakŋwarɨ Kabɨ kɨsi da pakdaŋ. 10 Mani, amɨn morap aŋpak kɨlegɨ aŋ uŋun tɨlɨm gat ae man madep gat ae but yawot gat tɨmɨtdaŋ. Mibɨltok Juda amɨn da tɨmɨkba Amɨn Ŋwakŋwarɨ Kabɨ kɨsi da tɨmɨtdaŋ. 11 Nido Piŋkop da mɨŋat amɨn morap tɨlak kaloŋɨkon gɨn kokwin asak.
12 Amɨn Ŋwakŋwarɨ Kabɨ Piŋkop dakon gen teban dɨma abɨdawit, mani yokwi aba Piŋkop da kobogɨ do yo yokwisi aŋ yomdɨsak. Ae Juda amɨn da gen tebani abɨdawit, do yokwi aba gen tebani uŋun yolek gen yaŋ yomdɨsak. 13 Nido, gen teban ɨsal dogɨn nandaŋ amɨn uŋun Piŋkop da dabɨlon amɨn kɨlegɨ dɨma. Gen tebani guramɨkgaŋ amɨn baŋgɨn Piŋkop da amɨn kɨlegɨ yaŋ yoyɨsak. 14  +Amɨn Ŋwakŋwarɨ Kabɨ uŋun Piŋkop dakon gen tebani dɨma abɨdawit, mani dɨwarɨ iyɨ da nandak nandagon da gen teban guramɨkgaŋ. Piŋkop dakon gen teban dɨma abɨdawit, mani butnikon da aŋpak yokwi tagɨyo iyɨ kokwinɨkgaŋ. 15 Uŋun da yaŋ nolɨsak, Piŋkop dakon gen teban butnikon kɨlɨ mandabi. Ae Piŋkop dakon galak tok nandaŋ, do bɨsap dɨwarɨkon butnikon da suŋ amaŋ yaŋ nandaŋ, ae bɨsap dɨwarɨkon tagɨ amaŋ yaŋ nandaŋ. 16 Bɨsap kɨnda apdɨsak, uŋun bɨsapmon Piŋkop da Yesu Kristo obakon da amɨn morap kɨsi dakon aŋpak pasɨlɨkon da awit uŋun kokwin akdɨsak. Gen Bin Tagɨsi yaŋ teŋteŋosot uŋun da uŋun do yosok.
Juda amɨn gen teban da paŋpulugosak yaŋ nandaŋ
17 Juda amɨn ji yaŋ nandaŋ, Piŋkop da gen tebani nin do nimgut, do nin do tagɨsi nandɨsak. Ae ji dɨsi dakon man pawɨgek, “Nin Piŋkop dakon notnisi ekwamaŋ” yaŋ yoŋ. 18 Ji Piŋkop dakon galaktok nandaŋ. Ji gen teban dakon nandak nandak morapmɨ kɨlɨ pawit, do aŋpak kɨlegɨ uŋun tagɨsi yaŋ yoŋ. 19-20  +Ji yaŋsi nandaŋ teban toŋ, “Gen tebanon nandak nandak tagɨsi morap gat ae gen bamɨ gat tɨmɨkgamaŋ, do nin amɨn dabɨlɨ mɨni dakon kosit yolɨk amɨn, ae pɨlɨn tukgwan ekwaŋ amɨn dakon teŋteŋɨni. Nin nandaŋ kokwini tagɨ dɨma amɨn gat ae mɨŋat monjɨyo kɨsi dakon yoyɨŋdetni” yaŋ nandaŋ teban toŋ. 21  +Asi, ji amɨn morapmɨ yoyɨŋ dekgaŋ, mani mibɨlɨ nido ji dɨsi baŋ yoyɨŋdet dɨma aŋ? Amɨn kabo dɨma noni do yoyaŋ, mani ji dɨsi kabo dɨma bo noŋ? 22 Ji “Yumabi aŋpak dɨma ani” yaŋ yoŋ. Mani dɨsi yumabi aŋpak dɨma bo aŋ? Ae ji kokup kɨdat gawak yomyom do dɨmasi agagɨ yaŋ yoŋ, mani Amɨn Ŋwakŋwarɨ Kabɨ dakon kokup kɨdat gawak yomyom yutnon yoni kabo dɨma bo tɨmɨkgaŋ? 23 Ji dɨsi dakon man pawɨgek, “Nin Piŋkop dakon gen teban pakyaŋsi nandamaŋ” yaŋ yoŋ. Mani ji dɨsi gen teban kɨrɨŋɨgek Piŋkop dakon man abɨŋ yɨpmaŋgaŋ. 24  +Piŋkop dakon papia da uŋun aŋpak do yaŋ yosok:
“Juda amɨn ji da aŋpak yokwi aŋ do aŋek Amɨn Ŋwakŋwarɨ Kabɨ da Piŋkop dakon man abɨŋ yɨpmaŋek jɨgɨlak gen yaŋ ɨmaŋ.”
Gɨptɨm mandak dakon aŋpak bamɨsi
25 Asi, gak gen teban guramɨkgi kaŋ, gɨptɨm mandak aŋpak uŋun da aŋpak tagɨsi asak. Mani gen teban kɨrɨŋɨtdal kaŋ, gak gɨptɨmgo dɨma mandabi Amɨn Ŋwakŋwarɨ Kabɨ yombem dagosol. 26  +Ae amɨn kɨnda gɨptɨmɨ dɨma mandabi da gen teban guramɨkdak kaŋ, uŋun amɨn gɨptɨmɨ mandabi yombem. 27 Asi, Juda amɨn ji Piŋkop dakon gen teban abɨdawit, ae amɨn da gɨptɨmji mandawit. Mani ji gen teban kɨrɨŋɨkgaŋ kaŋ, Amɨn Ŋwakŋwarɨ Kabɨ dakon aŋpak tagɨ da Juda amɨn ji amɨn yokwi yaŋ dolɨkdɨsak, nido iyɨ gɨptɨm mandak dɨma aŋ mani gen teban guramɨkgaŋ. 28 Juda amɨnon da altaŋbi da Juda amɨn bamɨsi dɨma asak. Ae gɨptɨm mandak aŋpak uŋun kwen gɨptɨm dakon yogɨn dɨma. 29  +Amɨn kɨnda Piŋkop da butni kaŋban tagɨsi asak uŋun amɨn Juda amɨn bamɨsi. Gɨptɨm mandak dakon aŋpak bamɨsi uŋun Piŋkop dakon gen teban guramɨt aŋpak da dɨma aŋalon asak, Piŋkop dakon Wup da amɨn buron aŋalon asak. Uŋun amɨn amɨn da mani dɨma awɨkwaŋ, Piŋkop da mani awɨgɨsak.
+ 2:1 Mt 7.1-2; Jn 8.7 + 2:4 Ep 1.7; 2Pi 3.15 + 2:6 Kap 62.12; YT 24.12; Mt 16.27; 2Ko 5.10 + 2:8 2Tes 1.8 + 2:14 Ya 10.35 + 2:19-20 2Ti 3.5 + 2:21 Mt 23.3-4 + 2:24 Ais 52.5 + 2:26 Gal 5.6 + 2:29 GT 30.6; Kol 2.11