3
Aŋpak yokwi da aŋpak tagɨ arɨpmɨ dɨma abɨŋ yɨpjak
Do gak Juda amɨn kɨnda kaŋ, uŋun da niaŋon da gak aŋpulugosak? Ae gɨptɨm mandak dakon aŋpak uŋun da Juda amɨn tagɨ paŋpulugosok, bo dɨma? Uŋun da madepsi paŋpulugosok. Piŋkop da Juda amɨn do yo tagɨ mibɨlɨ mibɨlɨ yomgut. Mibɨltok uŋun da geni kɨla ani do yomgut. Asi, dɨwarɨ da geni dɨma guramɨkgwit. Yaŋ awit do Piŋkop da yaŋ teban tok agɨt uŋun tagɨ kɨrɨŋɨtjak? +Uŋun dɨmasi! Asi, amɨn morap top amɨn gɨn, mani Piŋkop kaloŋ gɨn bamɨ yogok amɨn. Uŋun do Piŋkop gen papia da yaŋ yosok:
“Piŋkop gak aŋpak kɨlegɨkon da gen yaŋ namɨsal.
Ae gen pikon gepni kaŋ teban tokdɨsal.”
5-6 Nin dakon aŋpak yokwinin da Piŋkop dakon aŋpak kɨlegɨsi nomansi aŋteŋteŋ asak kaŋ niaŋ yoneŋ? Piŋkop da yokwinin dakon kobogɨ niban suŋ asal yaŋ tagɨ iyɨneŋ? Uŋun dɨmasi! Uŋun amɨn dakon nandak nandak gɨn. Piŋkop bɨsapmɨ bɨsapmɨ aŋpak kɨlegɨkon da pi dɨma asak kaŋ, niaŋon da mɨŋat amɨn morapyo kokwin akdɨsak? Amɨn dɨwarɨ da yaŋ yoŋ, “Nak dakon top geno da Piŋkop dakon geni bamɨsi aŋteŋteŋ aŋek man madepni awɨgɨsak kaŋ, niaŋon da amɨn yokwi yaŋ nayɨŋek kobogɨ yokwi namɨsak?” Ae amɨn dɨwarɨ da gen yokwi yaŋ yoŋ, “Kɨlɨ aŋpak yokwi aŋapno uŋudon da aŋpak tagɨ noman taŋban.” Amɨn dɨwarɨ da yaŋba yokwi tok aŋ namɨŋek gen yokwi uŋuden nak da yosot yaŋ yoŋ. Piŋkop da kokwin agakni kɨlegɨkon da uŋun amɨn kobogɨ yokwisi yomdɨsak.
Amɨn kɨnda da aŋpak kɨlegɨ kɨnda dɨma asak
+Do niaŋ? Juda amɨn nin da amɨn dɨwarɨ yapmaŋgamaŋ? Uŋun dɨmasi! Nak kɨlɨ dolɨt, Juda amɨn gat ae Amɨn Ŋwakŋwarɨ Kabɨ gat nin kɨsi yokwi dakon tapmɨm da nin tebai wamaŋdak. 10  +Uŋun do Piŋkop gen papia da yaŋ yosok:
“Amɨn kɨlegɨ kɨnda dɨma egɨsak. Mɨnisi.
11 Nandak nandakni tagɨsi amɨn mɨni.
Kɨnda da Piŋkop wɨsɨŋ kok do pi dɨma asak.
12 Amɨn kɨsi morap Piŋkop manji ɨmɨŋek yokwi tawit.
Kɨnda da aŋpak tagɨ kɨnda dɨmasi asak.”
13  + “Gen kagani uŋun kɨmakbi tamo yombem.
Top gen morapmɨ yoŋ.”
“Tuŋon amɨn dakon pakbi emarɨ toŋ gen dulumnikon da moŋ.”
14  + “Bɨsapmɨ bɨsapmɨ amɨn jobɨt yomɨŋek paŋtasɨk ak do gen yoŋ.”
15  + “Uŋun tepmɨsi amɨn dapba kɨmotni do kwaŋ.
16 Uŋun dukwan dukwan amɨn paŋupbal aŋek jɨgɨ yom do akwaŋ.
17 Amɨn gat but kaloŋ egɨp egɨp dakon mibɨlɨ dɨmasi nandaŋ.”
18  + “Uŋun Piŋkop do dɨmasi pasolgoŋ.”
19 Nin nandamaŋ, gen morap gen tebanon toŋ uŋun amɨn morap gen teban da yoŋgamgwan ekwaŋ uŋun da guramɨtni do toŋ. Do amɨn kɨnda da “nak amɨn kɨlegɨ” yaŋ arɨpmɨ dɨmasi yosak. Nin kɨsi morap mɨktɨmon ekwamaŋ Piŋkop da dabɨlon dɨwarɨnin toŋ. 20  +Do gen teban guramɨt kosiron da amɨn kɨnda Piŋkop da dabɨlon kɨlegɨsi dɨma egɨsak. Dɨmasi! Gen teban da nin dɨwarɨnin toŋ yaŋ nolɨsak, uŋun gɨn.
Kristo nandaŋ gadaŋ ɨmaŋ amɨn uŋun amɨn kɨlegɨ
21 Mani abɨsok Piŋkop da ni kosiron da amɨn kɨlegɨ yaŋ niyɨsak uŋun nolɨsak. Uŋun gen teban guramɨt kosiron da dɨma. Moses dakon gen teban gat ae kombɨ amɨn dakon papia gat da niaŋon da kɨlek toneŋ uŋun do yaŋkwok kɨlɨ awit. 22  +Mɨŋat amɨn morapyo Yesu Kristo nandaŋ gadaŋ ɨmaŋ uŋun Piŋkop da amɨn kɨlegɨsi yaŋ yoyɨsak. Kosit ŋwakŋwarɨ kɨnda dɨma tosok. Amɨn morap Piŋkop da dabɨlon arɨp gɨn. 23 Nido nin kɨsi morap yokwi agɨmaŋ, ae Piŋkop gat Kwen Kokup arɨpmɨ dɨma egɨpmɨ. 24  +Mani Piŋkop da nin do nandaŋ yawok nimɨŋek mɨŋat amɨnyo kɨlegɨ yaŋ niyɨsak. Uŋun Yesu Kristo da nin yumaŋ naŋ nipgut do aŋek yaŋ niyɨsak. 25 Piŋkop da Yesu kɨmagek yawini da mɨŋat amɨn morapyo nandaŋ gadaŋ ɨmni uŋun dakon yokwini wɨrɨrɨtjak do manjɨgɨt. Uŋun agɨt da gen kokwin agakni uŋun kɨlegɨsi yaŋ nolɨsak. Nido kalɨp mɨŋat amɨnyo yokwi aba yo yaworɨ aŋ yomɨŋek kobogɨ tepmɨ dɨma yomgut. 26 Ae abɨsok bɨsapmon iyɨ kokwin agakni uŋun kɨlegɨsi yaŋ nolɨk do amɨn morap Yesu nandaŋ gadaŋ ɨmaŋ uŋun amɨn kɨlegɨ yaŋ yoyɨsak.
27 Do gen teban yolek uŋun kosiron da nin amɨn kɨlegɨ dɨma amaŋ. Pi kɨnda aŋek dɨma, nandaŋ gadat kosiron dagɨn amɨn kɨlegɨ amaŋ, do amɨn kɨnda da iyɨ do dɨma nandaban wɨgɨsak. 28 Nido nin nandamaŋ, nandaŋ gadat kosiron dagɨn amɨn kɨlegɨ amaŋ. Gen teban yolyol kosiron da dɨma.
29  +Piŋkop uŋun Juda amɨn dakon Piŋkop gɨn? Uŋun dɨmasi. Uŋun Amɨn Ŋwakŋwarɨ Kabɨ kɨsi dakon Piŋkopni. 30  +Nido Piŋkop uŋun kaloŋɨ kɨndagɨn egɨsak, ae nandaŋ gadat kosiron da Juda amɨn gɨptɨmɨ mandabi ae Amɨn Ŋwakŋwarɨ Kabɨ gɨptɨmɨ dɨma mandabi uŋun kɨsi nandaŋ gadaŋ ɨmɨŋakwa tɨmɨkdak. 31  +Do nandaŋ gadat aŋek gen teban yum koneŋ? Uŋun dɨmasi. Nin nandaŋ gadat bamɨsi aŋek gen teban joŋɨkgamaŋ.
+ 3:4 Kap 51.4 + 3:9 Ro 1.18–2.24; 3.23 + 3:10 Kap 14.1-3; 53.1-3 + 3:13 Kap 5.9; 140.3 + 3:14 Kap 10.7 + 3:15 Ais 59.7-8 + 3:18 Kap 36.1 + 3:20 Kap 143.2; Ro 7.7; Gal 2.16 + 3:22 Gal 2.16 + 3:24 Ro 5.1 + 3:29 Ro 10.12 + 3:30 GT 6.4; Gal 3.20 + 3:31 Mt 5.17