4
Abraham da nandaŋ gadat aban Piŋkop da amɨn kɨlegɨ yaŋ iyɨgɨt
Yaŋ do nin babɨknin Abraham do niaŋ yoneŋ? Abraham aŋpak kɨlegɨ gɨn aŋek uŋun kosiron da kɨlegɨ man pagɨt tam iyɨ mani tagɨ awɨkwan. Mani Piŋkop da dabɨlon uŋun kosiron da kɨlegɨ man dɨma pagɨt. +Piŋkop gen papia da uŋun do niaŋ yosok? Yaŋ yosok:
“Abraham Piŋkop dakon gen do nandaŋ gadat aban amɨn kɨlegɨ yaŋ iyɨgɨt.”
Amɨn pi aŋek tomni tɨmɨkgaŋ uŋun do but galak dakon yo yaŋ dɨma yomaŋ. Uŋun tomni tɨmɨkgaŋ yaŋ yomaŋ. Mani amɨn kɨnda pi dɨma aŋek nandaŋ gadat asak uŋun amɨn Piŋkop yokwi pakpak kokwin aŋek kɨlegɨ man yomɨsak uŋun da dabɨlon kɨlek tosok. Dewit kɨsi da uŋun do yagɨt. Amɨn aŋpak tagɨ ak do pi madep dɨma aŋ uŋun Piŋkop da dabɨlon amɨn kɨlegɨ dagoŋ, ae uŋun da kɨsɨk kɨsɨk tagɨ ani uŋun do yagɨt. +Dewit da yaŋ yagɨt:
“Amɨn Piŋkop dakon gen tebani yapba gulusuŋni uŋun yopmaŋ yomɨŋek dɨwarɨni wɨrɨrɨkdak uŋun amɨn kɨsɨk kɨsɨk ekwaŋ.
Amɨn kɨnda yokwi aban Amɨn Tagɨ da kobogɨ ɨm do saŋbeŋek dɨma nandɨsak uŋun amɨn kɨsɨk kɨsɨk ekwaŋ.”
Ji niaŋ nandaŋ? Juda amɨn gɨptɨmni mandabi uŋun dagɨn gɨsamɨ toŋ ekwaŋ? Bo Amɨn Ŋwakŋwarɨ Kabɨ gɨptɨmɨ dɨma mandabi uŋun kɨsi da gɨsamɨ toŋ ekwaŋ? Kɨsi bamot gɨsamɨ toŋ ekwaŋ. Nin yaŋ yomaŋ, Abraham nandaŋ gadat aban Piŋkop da amɨn kɨlegɨ yaŋ iyɨgɨt. 10 Abraham niaŋ aban Piŋkop da amɨn kɨlegɨ yaŋ iyɨgɨt? Gɨptɨmni mandagɨt bo don mandagɨ? Uŋun gɨptɨmni dɨma mandaŋakwan Piŋkop da amɨn kɨlegɨ yaŋ iyɨgɨt. 11  +Gɨptɨmni dɨma mandaŋek nandaŋ gadat aŋakwan Piŋkop da amɨn kɨlegɨ yaŋ iyɨgɨt. Aŋek don Abraham uŋun amɨn kɨlegɨ kɨnda yaŋ dakon tɨlak do gɨptɨm mandak dakon aŋpak ɨmgut. Yaŋdo, Abraham uŋun amɨn morap gɨptɨm dɨma mandaŋek Piŋkop nandaŋ gadaŋ ɨba amɨn kɨlegɨ yaŋ yoyɨsak dakon datnisi egɨsak. 12 Ae Abraham uŋun gɨptɨmɨ mandabi amɨn kabɨ dakon dat yo kɨsi egɨsak. Mani amɨn gɨptɨmni mandaŋek nandaŋ gadat dɨma aŋ amɨn uŋun dakon datni dɨma egɨsak. Amɨn morap gɨptɨmni mandaŋek Abraham da gɨptɨmni dɨma mandaŋek nandaŋ gadat agɨt yaŋ gɨn nandaŋ gadat aŋ amɨn dakon datni egɨsak.
Piŋkop dakon yaŋ teban tokni uŋun nandaŋ gadat amɨn morap kɨsi do toŋ
13  +Kalɨp Piŋkop da Abraham gat babɨkni gat do mɨktɨm morap kɨsi yom do yaŋ teban tok agɨt. Abraham gen teban yolakwan uŋun do aŋek yaŋ teban tok dɨma aŋ ɨmgut. Nandaŋ gadat gɨn aŋakwan amɨn kɨlegɨ yaŋ iyɨŋek yaŋ teban tok aŋ ɨmgut. 14  +Gen teban yolgaŋ amɨn dagɨn Piŋkop dakon yaŋ teban tokni tɨmɨtni kaŋ, nandaŋ gadat uŋun yo ɨsalɨ asak, aŋakwan yaŋ teban tokni uŋun bamɨ mɨni aŋ mudokdaŋ. 15  +Amɨn da gen teban yapmaŋakwa Piŋkop da butjap nandaŋ yomɨsak. (Mani gen teban mɨni kaŋ, gen kɨrɨŋɨt dakon dɨwarɨni mɨni.)
16  +Piŋkop da Abraham gat babɨkni don altaŋek egɨpdaŋ uŋun do nandaŋ yawok yomɨŋek yaŋ teban tok aŋ yomgut. Do Piŋkop da yo uŋun manjɨŋ yomgut uŋun tɨmɨt do nandaŋ gadat aŋek tagɨ tɨmɨtni. Uŋun yo gen teban yolgaŋ amɨn dogɨn dɨma toŋ, amɨn morap Abraham da nandaŋ gadat agɨt yaŋ gɨn aŋ amɨn kɨsi da yo uŋun tɨmɨtdaŋ. Abraham uŋun nin morap kɨsi dakon datnin. 17  +Uŋun do Piŋkop dakon papia da yaŋ yosok:
“Nak da gak gepbo mɨktɨmɨ mɨktɨmɨ amɨn egɨ aŋ aŋ kwaŋ uŋun dakon datni egɨpdɨsal.”
Piŋkop uŋun nandaŋ gadaŋ ɨmgut da dabɨlon Abraham uŋun datnin egɨsak. Uŋun Piŋkop dagɨn amɨn kɨmakbi egɨp egɨp yomɨsak, ae yo dɨma tawit uŋun gen yaŋakwan noman toŋ.
18  +Abraham uŋun Piŋkop da yaŋ teban tok aŋ ɨmgut uŋun arɨpmɨ dɨmasi noman tokdaŋ yaŋ nandagɨt, mani mɨktɨmɨ mɨktɨmɨ amɨn egɨ aŋ aŋ kwaŋ uŋun dakon datni egɨpdɨsat uŋun do nandaŋ gadat tebaisi agɨt. Piŋkop da kɨlɨ iyɨgɨt:
“Babɨkgo da madepsi ɨreŋ tokdaŋ.”
19  +Abraham uŋun bɨlakni 100 do monjɨ arɨpmɨ dɨma paŋaŋalagɨ, ae mɨŋatni Sara uŋun yo kɨsi monjɨ arɨpmɨ dɨma paŋalagɨ agɨt, mani nandaŋ gadatni dɨma yawogek tebaisi tagɨt. 20 Piŋkop da yaŋ teban tok aŋ ɨban but bamot aŋek nandaŋ gadatni dɨma yɨpmaŋ dekgɨt. Nandaŋ gadatni sigɨn teban taŋakwan Piŋkop do man madep ɨmgut. 21 Ae Piŋkop da yo ak do yaŋ teban tok agɨt uŋun arɨpmɨ tagɨ akdɨsak yaŋsi nandaŋ teban tagɨt. 22  +Yaŋ do aŋek Piŋkop da Abraham dakon nandaŋ gadatni kaŋek “amɨn kɨlegɨ yaŋ iyɨgɨt.”
23 Gen uŋun mandabi uŋun yaŋ: “Piŋkop da amɨn kɨlegɨ yaŋ iyɨgɨt” gen uŋun Abraham dogɨn dɨma mandabi. 24 Gen uŋun nin kɨsi do yosok. Nin Piŋkop Amɨn Tagɨnin Yesu kɨmoron naŋ aban pɨdagɨt uŋun nandaŋ gadaŋ ɨmamaŋ amɨn Piŋkop da amɨn kɨlegɨ yaŋ niyɨsak. 25  +Piŋkop da Yesu nin dakon dɨwarɨnin wɨrɨrɨtjak do yum kaŋakwan amɨn da aŋakba kɨmakgɨt. Ae nin da kɨlegɨ man paneŋ do aŋek kɨmoron naŋ aban pɨdagɨt.
Nin Kristo gat kɨsi kɨmakgɨmaŋ ae uŋun gat kɨsi egɨp egɨp abɨdagɨmaŋ
(Kɨlapmɨ 5–8)
+ 4:3 WW 15.6; Gal 3.6 + 4:7 Kap 32.1-2 + 4:11 WW 17.10-11 + 4:13 WW 17.4-6; 22.17-18; Gal 3.29 + 4:14 Gal 3.18 + 4:15 Ro 3.20; 5.13 + 4:16 Gal 3.7 + 4:17 WW 17.5 + 4:18 WW 15.5 + 4:19 WW 17.17 + 4:22 WW 15.6 + 4:25 Ais 53.4-5