5
Piŋkop da nin mɨŋat amɨnyo kɨlegɨ yaŋ niyɨsak
Yaŋ do aŋek nin nandaŋ gadat ano Piŋkop da mɨŋat amɨnyo kɨlegɨ yaŋ niyɨsak. Do Amɨn Tagɨnin Yesu Kristo da paŋpulugaŋban nin Piŋkop gat but kaloŋ ekwamaŋ. Yesu da mɨŋat amɨnyo nandaŋ gadat amaŋ uŋun Piŋkop dakon nandaŋ yawot kagagwan pɨgɨneŋ do yoma wɨtdal nimgut da nin abɨsok uŋudon tebaisi akgamaŋ. Aŋek nin Piŋkop da abɨŋ tɨmɨkban Kwen Kokupmon iyɨ da tɨlɨm madepgwan egɨpneŋ do nandaŋ teban taŋek jomjom amaŋ, ae nin uŋun do nandaŋek kɨsɨk kɨsɨk amaŋ.
+Nin uŋun dogɨn kɨsɨk kɨsɨk dɨma amaŋ. Jɨgɨ noman taŋ nimaŋ uŋunyo kɨsi do kɨsɨk kɨsɨk aneŋ, nido jɨgɨ da nin dakon but paŋteban aŋakwa jɨgɨkon tebaisi akgamaŋ. Ae jɨgɨkon tebai agek egɨp egɨpninon aŋpak kɨlegɨsi noman toŋ, ae uŋun aŋpak da nin joŋɨkban but galagon da nandaŋ teban taŋek jomjom aŋek ekwamaŋ. Ae jomjom amaŋ uŋun ɨsal dogɨn dɨma amaŋ, nido Piŋkop da Telagɨ Wupni butninon tagal niban uŋun da Piŋkop da nin do but dasi galak taŋ nimɨsak uŋun nolɨŋban komaŋ.
Nin tapmɨmnin mɨni da egapno Piŋkop bɨsap yɨpguron Kristo da abɨŋ yokwi pakpak amɨn nin do kɨmakgɨt. Mɨktɨm amɨn ninon kɨnda da amɨn kɨlegɨ aŋpulugok do kɨmot ak do dɨma nandɨsak, mani amɨn tagɨsi kɨnda amɨn dɨwarɨ da uŋuden amɨn aŋpulugok do tagɨ kɨmotni. +Mani nin yokwi pakpak sigɨn egapno Kristo da nin do kɨmakgɨt. Uŋun da Piŋkop da nin do but dasi galak taŋ nimɨsak uŋun nolɨŋban komaŋ. +Kristo dakon yawi da nin paŋkɨlek aban nin amɨn kɨlegɨ agɨmaŋ, do uŋun da nin madepsi paŋpulugaŋek paŋkutnaŋban Piŋkop da japmɨsi nandaŋek yokwi pakpak amɨn do kobogɨ yokwisi yomjak bɨsapmon tagɨsi egɨpdamaŋ. 10 Nin Piŋkop gat uwal sigɨn egɨpgumaŋ bɨsapmon Piŋkop dakon Monji da kɨmagek uwal uwal tagɨt uŋun mosak dakon pi aŋek paŋmuwukban Piŋkop gat but kaloŋ agɨmaŋ. Yaŋ agɨt do yaŋsi nandamaŋ, abɨsok Monji kalugɨ egɨsak do aŋek Piŋkop da nin yokwikon baŋ tɨmɨtdɨsak. 11 Ae uŋun gɨn dɨma, Amɨn Tagɨnin Yesu Kristo da nin paŋpulugaŋban nin Piŋkop gat but kaloŋ agɨmaŋ, do nin uŋun do kɨsɨk kɨsɨk madepsi amaŋ.
Adam da kɨmot aŋalon agɨt, mani Yesu da egɨp egɨp aŋalon agɨt
12  +Adam amɨn kaloŋɨ kɨnda dagɨn yokwi aban yokwi da mɨktɨmɨ mɨktɨmɨ amɨn nin kɨsi tɨmɨkgɨt. Ae yokwi da kɨmot aŋalon agɨt. Aban mɨŋat amɨn morapyo kɨsi kɨmot da tɨmɨkgɨt, nido amɨn morap kɨsi yokwi awit. 13  +Piŋkop da Moses do gen teban dɨma ɨmɨŋakwan yokwi mɨktɨmon kɨlɨ tagɨt. Mani gen teban dɨma tagɨt do Piŋkop da amɨn dakon yokwini dɨma manjɨgɨt. 14 Mani Adamon da wɨŋ Moses da bɨsapmon amɨn yokwi awit do kɨmot da mɨŋat amɨn morapyo tɨmɨkgɨt. Dɨwarɨ Adam da Piŋkop dakon gen ɨrakgɨt uŋudeŋ dɨma awit, mani kɨmot da uŋunyo kɨsi tɨmɨkgɨt.
Adam uŋun Yesu don altosak dakon tɨlak agɨt, nido Adam da yo agɨt uŋun dakon bamɨ mɨŋat amɨn moropyo kɨsikon ɨreŋ tagɨt. 15 Mani Adam dakon yokwi gat Piŋkop dakon nandaŋ yawotni gat uŋun arɨp dɨma, uŋun iyɨ iyɨ. Amɨn kɨnda, Adam, uŋun da yokwi aban amɨn morapmɨ da kɨmakgwit. Mani Piŋkop dakon nandaŋ yawotni da kɨmot dakon tapmɨm abɨŋ yɨpmaŋek mɨŋat amɨnyo morapmɨkon madepsi tugaŋ yomgut. Amɨn kaloŋɨ Yesu Kristo dakon nandaŋ yawotni do aŋek Piŋkop da nin paŋpulugaŋban amɨn kɨlegɨ agɨmaŋ. Yo uŋun but galak do nimgut. 16 Piŋkop da but galak do kɨlegɨ man nimgut uŋun da yo madepsi asak, uŋun da Adam da yokwi aban jɨgɨ pagɨmaŋ uŋun madepsi yapmaŋdak. Adam dakon yokwini do aŋek Piŋkop da mɨŋat amɨnyo gen pikon yopmaŋek kɨsi morap tasɨk toni do yagɨt. Mani Piŋkop da but galak do yaŋ agɨt: mɨŋat amɨnyo yokwi morapmɨ aba nandaŋ yawok yomɨŋek amɨn kɨlegɨ yaŋ yoyɨgɨt. 17 Amɨn kaloŋ kɨnda da gen kɨrɨŋɨt aban uŋun dakon yokwini da kɨmot aŋalon aban kɨmot da kɨla amɨn madep kɨnda da yaŋ amɨn morap pabɨŋ yopgut. Mani Piŋkop dakon nandaŋ yawok gat ae but galak yoni gat dakon tapmɨm da kɨmot dakon tapmɨm yapmaŋek madepsi daman. Do nin yaŋsi nandamaŋ, mɨŋat amɨn morap Piŋkop dakon nandaŋ yawot uŋun abɨdoŋ Piŋkop da amɨn kɨlegɨ yaŋ yoyɨŋakwan amɨn kaloŋɨ Yesu Kristo da pi agɨt do aŋek mɨktɨmon egɨpjak bɨsapmon tebaisi atdaŋ.
18  +Yaŋdo, amɨn kaloŋɨ da gen teban kɨrɨŋɨkban uŋun yokwi do aŋek Piŋkop da amɨn morap kobogɨ yokwi tɨmɨtni do gen pikon yopgut. Yaŋ gɨn, amɨn kaloŋ kɨnda da aŋpak kɨlegɨ aban Piŋkop da uŋun agɨt do aŋek nin amɨn kɨlegɨ yaŋ niyɨŋakwan kalugɨ ekwamaŋ. 19  +Amɨn kaloŋɨ da gen kɨrɨŋɨt aban uŋun do aŋek amɨn morap kɨsi yokwi pakpak amɨn dagawit. Yaŋ gɨn amɨn kaloŋɨ da gen guramɨt aban mɨŋat amɨn morap kɨsi amɨn kɨlegɨ dagokdaŋ.
20 Amɨn da aŋpakni uŋun yokwisi yaŋ kaŋ nandaŋyo ani do aŋek Piŋkop da gen tebani yoban abɨdawit. Mani amɨn da yokwi morapmɨsi aba yokwi awit da arɨpmon Piŋkop da nandaŋ yawot madepsi aŋ yomgut. 21  +Do yokwi da kɨla amɨn madep da yaŋ yɨgek amɨn morap kɨmot aŋalon aŋ yomgut. Mani abɨsok Piŋkop dakon nandaŋ yawotni kɨla amɨn madep da yaŋ yɨkdak. Amɨn Tagɨnin Yesu Kristo da pi agɨt do aŋek Piŋkop da nandaŋ yawok nimɨŋek amɨn kɨlegɨ yaŋ niyɨŋakwan egɨp egɨp dagok dagogɨ mɨni abɨdomaŋ.
+ 5:3 Jem 1.2-3; 1Pi 1.5-7 + 5:8 Jn 3.16; 1Jn 4.10 + 5:9 Ro 1.18; 2.5; Ep 2.3-5 + 5:12 WW 3.6; Ro 6.23 + 5:13 Ro 4.15 + 5:18 1Ko 15.22 + 5:19 Ais 53.11 + 5:21 Ro 6.23