7
Kristokon gadagɨmaŋ dakon tɨlak gen
Not kabɨ, gen teban pakyaŋsi nandaŋ amɨn ji do gen on dayɨsat. Ji dɨsi nandaŋ, amɨn kɨnda si egɨsak bɨsapmon gen teban da yoŋgamgwan egɨsak. Mani kɨmokdok bɨsapmon gen teban da yoŋgamgwan saŋbeŋek dɨma egɨsak. Nak tɨlak gen kɨnda yoko. Gen teban da yosok uŋun da arɨpmon mɨŋat kɨnda amɨn paban eni gat gɨptɨm kaloŋɨ amal. Mani eni kɨmokdok bɨsapmon gen teban da saŋbeŋek dɨma wamaŋdak. Do mɨŋat uŋun eni egakwan amɨn kɨnda pasak kaŋ, mɨŋat uŋun yumabi asak. Mani eni kɨmokdok kaŋ, gen teban da dɨma abɨdosok, do amɨn kɨnda pasak kaŋ, uŋun yumabi dɨma asak.
+Yaŋdo, not kabɨ, ji Kristokon gadaŋba uŋun gat kɨlɨ kɨmakgwit, do ji Moses dakon gen teban da kɨsiron dɨma ekwaŋ. Ji da Piŋkop do bamɨ tagɨsi paŋalon aŋ ɨmni do aŋek abɨsok kɨmoron da pɨdagɨt amɨn dakon amɨn kabɨni ekwaŋ. Nin but kalɨpmɨ dakon galaktok yolgumaŋ bɨsapmon gen teban da gɨptɨmnin dakon galaktok yokwi yolneŋ do yabet aban yokwi agɨmaŋ. Yaŋ aŋek kɨmot aŋalon agɨmaŋ. +Mani nin Kristo gat kɨsi kɨlɨ kɨmakgɨmaŋ, do gen teban da nin dɨma tɨmɨkdak, nin pulugaŋbi da ekwamaŋ. Do abɨsok Piŋkop do oman amaŋ uŋun Telagɨ Wup da kosit kalugɨ nolɨŋakwan oman amaŋ. Gen teban papiakon mandabi uŋun yolek oman dɨma amaŋ.
Yokwi da nin paŋupbal agɨt
+Gen teban da galaktok yokwi ninon paŋalon aban yokwi amaŋ kaŋ, gen teban uŋun yo yokwi yaŋ tagɨ yoneŋ? Uŋun dɨmasi! Gen teban da taŋek yokwino nolɨŋban nomansi pɨndakdat. Gen teban da yaŋ yosok:
“Ji amɨn dakon yo do pɨndak galaktok dɨma ani.”
Yaŋ dɨma yosok tam, pɨndak galaktok uŋun aŋpak yokwi yaŋ dɨma nandakom. Mani yokwi gen tebanon tapmɨm paŋek butnokon pɨndak galaktok mibɨlɨ mibɨlɨ paŋalon agɨt. Gen teban mɨni kaŋ, yokwi uŋun tapmɨmni mɨni amɨn kɨmakbi yombem. Gen teban dɨma nandagɨm bɨsapmon nak kalugɨ egɨpgum. Mani gen teban nagon apgut bɨsapmon yokwi da pɨdaŋakwan nak kɨmot agɨm. 10 Gen teban uŋun amɨn egɨp egɨp yom do noman tagɨt. Mani uŋun da egɨp egɨp dɨma namgut, kɨmot namgut. 11  +Nido yokwi da gen tebanon tapmɨm paŋek nak aŋkɨlɨgek nɨkban kɨmakgɨm.
12  +Do gen teban uŋun telagɨsi. Gen teban morap Piŋkop da yɨpgut uŋun telagɨsi, ae kɨlegɨsi, ae tagɨsi. 13 Gen teban tagɨsi da asi nak nɨkban kɨmakgɨm? Uŋun dɨmasi! But kalɨpno da yo tagɨsi uŋun naŋ abɨdaŋek nak nɨkban kɨmakgɨm. Yokwi pini aŋek nomansi teŋteŋaŋakwan yokwi uŋun ɨŋan ɨŋanisi yaŋ koneŋ do aŋek Piŋkop da yum kaŋakwan pini agɨt.
Yokwi da kɨlanin ak do pi asak
14 Nin nandamaŋ, gen teban uŋun Piŋkop dakon Wupmon da abɨsak. Mani nak but kalɨp naŋ yoldat, nido nak yokwi dakon oman amɨn egɨsat. 15  +Nak aŋpak asat uŋun mibɨlɨ dɨma nandaŋek asat. Aŋpak si ak do nandɨsat uŋun dɨma asat. Mani aŋpak dɨmasi ak do nandɨsat uŋun baŋ asat. 16 Nak naga aŋpak dɨma galak tosot uŋun baŋ asat kaŋ, Moses dakon gen teban uŋun yo tagɨsi kɨnda yaŋ yosot. 17 Yaŋdo, nak naga aŋpak yokwi uŋun dɨma asat. Yokwi nak da buron egɨsak uŋun da asak. 18 Nak nandɨsat, nak da buron yo tagɨ kɨnda dɨma tosok. Uŋun but kalɨpno do yosot. Asi, nak aŋpak kɨlegɨ ak do nandɨsat, mani arɨpmɨ dɨma abeŋ. 19 Aŋpak tagɨ ak do nandɨsat uŋun dɨma asat. Ae aŋpak yokwi dɨma ak do nandɨsat uŋun baŋ asat. 20 Nak aŋpak dɨma galak tosot uŋun baŋ asat kaŋ, nak naga dɨma asat. Yokwi butnokon egɨsak uŋun da asak.
21 Yaŋdo, aŋpak kɨnda da egɨp egɨpnokon pi tebaisi asak uŋun yaŋ. Aŋpak tagɨ ak do nandɨsat bɨsapmon yokwi da kosit sopsop aŋ namɨsak. 22 Asi, nak butnogwan da Piŋkop dakon gen teban do nandako yo madepsi asak. 23  +Mani butno dakon galaktok madep kɨnda da butnogwan pi aban nandɨsat. Uŋun galaktok da nandak nandaknokon nak abɨŋ nep do emat aŋek yokwi da dam tebanon nepmaŋek gɨptɨmno kɨla asak. 24 Awa, nak bupmɨsi egɨsat! Gɨptɨmno da kɨmoron nepmaŋdak, do namɨn da nak pulugaŋ nepjak? 25  +Nak Piŋkop ya yaŋ iyɨsat! Amɨn Tagɨnin Yesu Kristo dasi pulugaŋ nepdɨsak.
Yaŋdo, nak nandak nandaknokon Piŋkop dakon gen teban yol do nandɨsat, mani but kalɨp egɨp egɨpmon nak yokwi dakon oman amɨn egɨsat.
+ 7:4 Ro 6.2,11 + 7:6 Ro 8.2; 6.4 + 7:7 TP 20.17; GT 5.21 + 7:11 WW 3.13 + 7:12 1Ti 1.8 + 7:15 Gal 5.17 + 7:23 Gal 5.17; 1Pi 2.11 + 7:25 1Ko 15.57