8
Kristo da yokwinin wɨrɨrɨk nimɨŋek Telagɨ Wup nimgut
Yaŋdo, mɨŋat amɨnyo Yesu Kristokon gadawit uŋun yokwi dakon kobogɨ dɨmasi tɨmɨtdaŋ. Nido ji Yesu Kristo dakon mɨŋat amɨn kabɨni ekwaŋ, ae Wup egɨp egɨp nimɨsak uŋun dakon tapmɨm da ji pulugaŋ depmaŋdak. Aŋakwan ji yokwi gat ae kɨmot gat da kɨsiron saŋbeŋek dɨma ekwaŋ. Piŋkop da Moses do gen teban ɨmgut uŋun da nin dakon dɨwarɨnin arɨpmɨ dɨma wɨrɨrɨtjak, nido but kalɨpnin da gen teban arɨpmɨ dɨma guramɨtjak. Mani Piŋkop da iyɨ dakon Monji yabekban pɨŋ yokwi pakpak amɨn nin dakon gɨptɨm yombem abɨdaŋek yokwinin wɨrɨrɨkgɨt. Piŋkop da Monji naŋ paregek yokwi dakon tapmɨm abɨgɨt. +Gen teban dakon aŋpak kɨlegɨ nin da egɨp egɨpmon tugok tugogɨsi noman tosak do aŋek Piŋkop da yaŋ agɨt. Nin abɨsok but kalɨpmon dɨma ekwamaŋ, nin Telagɨ Wupmon ekwamaŋ.
Amɨn but kalɨp aŋpagon ekwaŋ uŋun but kalɨp dakon galaktok baŋgɨn yolgaŋ, mani amɨn Telagɨ Wupmon ekwaŋ uŋun Telagɨ Wup dakon galaktok yolgaŋ. Amɨn kɨnda nandak nandakni but kalɨpmon yɨpmaŋdak kaŋ, uŋun amɨn kɨmotjak. Mani nandak nandakni Telagɨ Wupmon yɨpmaŋdak kaŋ, uŋun amɨn egɨp egɨp abɨdaŋek but yawot egɨpjak. Amɨn kɨnda nandak nandakni but kalɨpmon yɨpmaŋdak kaŋ, uŋun Piŋkop dakon uwalni, nido gen tebani dɨma guramɨkdak, ae uŋuden amɨn da arɨpmɨ dɨma guramɨrɨ. Amɨn morap but kalɨpmon ekwaŋ uŋun aŋpak Piŋkop da galak tosok uŋun arɨpmɨ dɨma ani.
+Mani ji but kalɨp aŋpagon dɨma ekwaŋ. Piŋkop dakon Wupni asi jikon egɨsak kaŋ, Telagɨ Wup da ji dayɨŋ pawɨlakwan ekwaŋ. Kristo dakon Wupni mɨni amɨn uŋun Kristo dakon amɨn dɨma. 10  +Yokwi da gɨptɨmjikon kɨmot paŋalon aŋdaban kɨmot akdaŋ. Mani Kristo butjikon egɨsak kaŋ, ji amɨn kɨlegɨ dagawit, ae wupji kalugɨ ekwaŋ. 11 Piŋkop Yesu Kristo kɨmoron naŋ aban pɨdagɨt uŋun dakon Wupni jikon egɨsak kaŋ, Piŋkop da Wupni da tapmɨmon gɨptɨmji kɨmot akdaŋ uŋun egɨp egɨp yomdɨsak.
Nin Telagɨ Wupmon Piŋkop dakon gwakni agɨmaŋ
12 Yaŋdo, not kabɨno, Piŋkop da nin Wup dakon galaktok yolneŋ do nandɨsak. But kalɨp da ji tɨmɨsok dɨ dɨma paŋpulugagɨt, do uŋun dakon galaktok dɨmasi yolni. 13  +Ji but kalɨp aŋpagon egɨpni kaŋ, si kɨmotdaŋ. Mani Telagɨ Wup da tapmɨmon gɨptɨm dakon aŋpak yokwi pabɨŋ yopni kaŋ, kalugɨ egɨpdaŋ. 14 Nido mɨŋat amɨn morapyo Piŋkop dakon Wup da yoyɨŋ pawɨldak uŋun Piŋkop dakon gwakni ekwaŋ. 15  + +Piŋkop da Wup damgut uŋun da ji oman amɨn egek pasol pasol aesi ani do dɨmasi nandɨsak. Wupni da ji paŋpulugaŋban Piŋkop dakon gwakni dagaŋek Piŋkop do “Aba, Dat” yaŋ iyamaŋ. 16  +Telagɨ Wup gat ae nin dakon wup gat da “nin Piŋkop dakon gwakni ekwamaŋ” uŋun do yaŋkwok amal. 17 Nin Piŋkop dakon gwakni ekwamaŋ, do Piŋkop Dat da Kristo do yo tagɨsi morap ɨm do yaŋ teban tok agɨt uŋun nin kɨsi da tɨmɨtdamaŋ. Nin abɨsok uŋun da tepmɨ pagɨt uŋudeŋ gɨn paneŋ kaŋ, nin uŋun da tɨlɨmnikon uŋun gat kɨsi egɨpdamaŋ.
Don Kwen Kokupmon tɨlɨmnikon tagɨsi egɨpdamaŋ
18 Tɨlɨmni wagɨl tagɨsisi uŋun don nimdɨsak, do abɨsok tepmɨ pamaŋ uŋun yo monɨŋɨsisok yaŋsi nandɨsat. 19 Nido yo morap Piŋkop da wasagɨt uŋun da Piŋkop da gwakni nomansi paŋteŋteŋ akdɨsak dakon bɨsap tepmɨ noman taŋban yaŋ do aŋtep aŋ. 20  +Yo morap wasagɨt uŋun Piŋkop da jobɨt yomgut. Jobɨt uŋun dɨma tɨmɨt do nandawit, mani Piŋkop da iyɨ don paŋkaluk akdɨsak uŋun nandaŋ teban taŋek jomjom ani do aŋek jobɨt yomgut. 21 Don, Piŋkop da bɨsap yɨpguron yo morap tasɨk taŋek kɨmot aŋ uŋun pulugaŋban ae dɨma kɨmagek mɨk tokdaŋ. Aban Piŋkop dakon gwakni nin gat tɨlɨmnikon pulugaŋbi da egɨpdamaŋ.
22 Nin nandamaŋ, mɨŋat da monjɨ paŋalak do tepmɨ paŋ uŋun da tɨlak yo morap Piŋkop da wasagɨt tepmɨ paŋ. Aŋek kɨsi morap da iyoŋ iyoŋ yawit da yaŋakwa wɨk da abɨsok bɨsapmon wɨsak. 23  +Ae yo uŋun dagɨn iyoŋ iyoŋ dɨma yoŋ. Ninyo kɨsi iyoŋ iyoŋ yomaŋ. Nin Telagɨ Wup kɨlɨ abɨdagɨmaŋ, ae yo dɨwarɨ tagɨsi don tɨmɨtdamaŋ yaŋsi nandamaŋ. Mani nin abɨsok tepmɨ sigɨn paŋek iyoŋ iyoŋ yaŋek Piŋkop da monjɨ gwayono yaŋ niyɨŋek gɨptɨm kalugɨ nimdɨsak bɨsap uŋun do nandaŋ teban taŋek jomjom amaŋ. 24 Piŋkop da nin yokwikon baŋ tɨmɨkgɨt, ae yo morap tagɨsi aŋ nim do nandɨsak uŋun do jomjom amaŋ. Yo kɨnda abɨdok do jomjom amaŋ kaŋ, nin nandamaŋ uŋun yo dɨma abɨdamaŋ. Amɨn kɨnda yo kɨnda kɨlɨ abɨdagɨt kaŋ jomjom dɨma asak. 25 Mani nin yo uŋun dɨma abɨdagɨmaŋ, do jomjom amaŋ kaŋ, nin butnin yaworɨ taŋakwa jomjom amaŋ.
26 Ae Telagɨ Wup da tapmɨmni mɨni amɨn nin paŋpulugosok. Nin yo nido bɨsit aneŋ uŋun dɨma nandamaŋ, ae gen kaga da ni gen naŋ yoneŋ uŋun dɨma nandamaŋ. Mani Telagɨ Wup da iyoŋ iyoŋ yaŋek nin paŋpulugok do iyɨ bɨsit asak. 27  +Uŋun da Piŋkop dakon galaktok yolek telagɨ amɨn kabɨni nin paŋpulugok do bɨsit asak. Do Piŋkop amɨn but pɨndat pɨndat amɨn da Wup dakon nandak nandakni kosok.
28  +Nin nandamaŋ, Piŋkop da yo morap kɨsikon pi aban uŋun yo morap da amɨn morap iyɨ do but dasi galak taŋ ɨmaŋ amɨn uŋun da paŋpulugok madepsi tɨmɨkgaŋ. Uŋun amɨn Piŋkop da galaktokni yolni do aŋek yaŋ yomgut. 29  +Nido mɨŋat amɨnyo Piŋkop da kalɨpsigwan “don tɨmɨtdɨsat” yaŋ nandaŋ yomgut uŋun Monji Yesu yombem dagoni do tɨlak agɨt. Monjɨ da peni mibɨltogɨ egakwan padɨk padɨkni ae samɨniyo morapmɨ da egɨpni do nandagɨt. 30 Ae amɨn uŋun tɨlak agɨt uŋunyo kɨsi yaŋ yomgut. Ae amɨn uŋun yaŋ yomgut uŋun mɨŋat amɨnyo kɨlegɨ yaŋ yoyɨgɨt. Ae amɨn uŋun kɨlegɨ yaŋ yoyɨgɨt uŋun tɨlɨmni yomgut.
Piŋkop nin do toktogɨsi but dasi galak taŋ nimɨsak
31  +Yaŋ agɨt do niaŋ yoneŋ? Piŋkop da nin paŋpulugosok, do namɨn da uwal aŋek nin pabɨŋ nipjak? 32 Piŋkop iyɨ dakon Monji dɨma aŋkutnaŋek nin morap paŋpulugosak do yabekgɨt. Yaŋ agɨt do yo morap kɨsi but galagon da nimdɨsak.
33  +Piŋkop da nin iyɨ do kɨlɨ manjɨgɨt, do namɨn da gen pikon nipjak? Piŋkop da iyɨ mɨŋat amɨnyo kɨlegɨ yaŋ niyɨsak. 34 Namɨn da nin yokwi dakon kobogɨ tɨmɨtneŋ do yosak? Uŋun arɨpmɨ dɨma, nido Yesu Kristo nin do aŋek kɨmakgɨt, ae uŋun gɨn dɨma, nin do aŋek kɨmoron da pɨdagɨt. Ae abɨsok Piŋkop da amɨn tet do yɨgek nin paŋpulugosak do iyɨsak. 35 Kristo da nin do but dasi galaktaŋ nimɨsak, do yo kɨnda da nin uŋun kagagwan naŋ arɨpmɨ dɨma paŋwasisak. Jɨgɨ tepmɨyo paneŋ, bo amɨn da yo yokwi aŋ nimni, bo jap do aneŋ, bo ɨmal do wadak wadak aneŋ, bo yo yokwisi kɨnda da nin paŋupbal ak do asak, bo emat ninon noman tosak kaŋ, uŋun yo morap da tagɨ paŋwasini? Uŋun arɨpmɨ dɨmasi! 36  +Piŋkop gen papia da uŋun do yaŋ yosok:
“Nin gak dakon mɨŋat amɨnyo ekwamaŋ, do bɨsapmɨ bɨsapmɨ amɨn da nin si nindapba kɨmokgomaŋ.
Uŋun da nindaba nin sipsip si dapba kɨmorɨ yombem da ekwamaŋ.”
37 Mani Kristo da nin do but dasi galaktaŋ nimɨsak, do uŋun yo morap noman taŋ nimɨŋakwa paŋpulugaŋakwan pabɨŋ yopmaŋgamaŋ. 38 Nak asisi nandaŋ teban tosot, Piŋkop da nin do but dasi galaktaŋ nimɨsak, ae yo kɨnda da nin uŋun kagagwan naŋ arɨpmɨ dɨma paŋwasisak. Kɨmot, bo egɨp egɨp, bo aŋelo, bo koŋ, bo yo abɨsok toŋ, bo yo don noman tokdaŋ, bo yo tapmɨmɨ toŋ mibɨlɨ mibɨlɨ, 39 bo yo kwen toŋ, bo yo mɨkgwan toŋ, bo yo dɨwarɨ taŋ aŋaŋ kwaŋ uŋun yo morap da Piŋkop da nin do but dasi galak taŋ nimɨsak uŋun kagagwan baŋ arɨpmɨ dɨma paŋwasisak. Piŋkop da nin do but dasi galaktaŋ nimɨsak uŋun Amɨn Tagɨnin Yesu Kristo obakon nolɨŋban komaŋ.
Pol Piŋkop da Israel amɨnon pi agɨt uŋun do yagɨt
(Kɨlapmɨ 9–11)
+ 8:4 Gal 5.16,25 + 8:9 1Ko 3.16; 12.3 + 8:10 Gal 2.20 + 8:13 Gal 6.8; Kol 3.5 + 8:15 Mk 14.36; 2Ti 1.7 + 8:15 Gal 4.5-7; PA 21.7 + 8:16 2Ko 1.22 + 8:20 WW 3.17-19 + 8:23 2Ko 5.2-4 + 8:27 Kap 139.1 + 8:28 Ep 1.11 + 8:29 Kol 1.18; Ibr 1.6 + 8:31 Kap 118.6 + 8:33 Ais 50.8-9 + 8:36 Kap 44.22