9
Pol da Israel amɨn do bupmɨ nandaŋ yomgut
Nak Kristo dakon amɨn, do bamɨsi yosot. Top dɨma yosot. Nak gen on yosot uŋun Telagɨ Wup da nandak nandakno si joŋɨgakwan gen uŋun bamɨ yosot yaŋsi nandaŋek yosot. Nak bɨsapmɨ bɨsapmɨ bupmɨ but yokwiyo aŋek butno madepsi jɨk tosok. +Nak Piŋkop da yawi dɨwat kabɨno Israel amɨn yokwikon baŋ tɨmɨtjaksi do nandɨsat. Do nak dakon galaktok uŋun yaŋ: Kosit dɨ yaŋ toŋ tam nak da naga jobɨt tɨmɨgek Kristo yɨpmaŋ degapbo Israel amɨn da nak dakon tamo abɨdaŋbam. +Israel amɨn kabɨ uŋun Piŋkop da gwaknoni yaŋ kɨlɨ yoyɨgɨt. Tɨlɨmni kɨlɨ yolɨŋban bɨsap morapmɨ kawit, ae Piŋkop da saŋbek saŋbek uŋun gat aŋek gen tebani yomgut. Ae gawak ɨmni dakon mibɨlɨ yoyɨŋek yaŋ teban tokni yomgut. Uŋun dakon babɨkni mibɨltogɨ uŋun man madepni toŋ da egɨpgwit. Ae uŋun kabɨkon da Kristo amɨn dagagɨt. Kristo uŋun Piŋkopsi, yo morap dakon busuŋɨ egɨsak, do bɨsapmɨ bɨsapmɨ mani aŋkɨsiŋ kɨmotneŋ. Uŋun asi.
Piŋkop da Israel amɨnon pi agɨt Pol da uŋun do yagɨt
Do Piŋkop da Israel amɨn do yaŋ teban tok agɨt uŋun joŋɨgakwan bamɨ toŋ dɨma agɨt yaŋ tagɨ yoneŋ? Uŋun dɨma, nido Israel amɨnon da altaŋbi uŋun kɨsi morap Israel amɨn bamɨsi dɨma. +Ae Abrahamon da altaŋbi amɨn morap kɨsi da Abraham dakon gwaknisi yaŋ tagɨ dɨma yoneŋ. Piŋkop da kalɨp yaŋ yagɨt:
“Aisak kaloŋon dagɨn babɨkgo noman tokdaŋ.”
+Uŋun gen dakon mibɨlɨ uŋun yaŋ. Amɨn da monjɨ paŋalaŋ uŋudeŋ altoŋ amɨn morap kɨsi da Piŋkop dakon gwakni dɨma. Monjɨ morap yaŋ teban tok kosiron da altaŋbi uŋun dagɨn Abraham dakon babɨkni. +Nido Piŋkop da yaŋ teban tok yaŋ agɨt:
“Bɨsap yɨpgumon tobɨl abɨŋapbo Sara da monji wɨli aŋalakdɨsak.”
10 Ae uŋun gɨn dɨma, babɨknin Aisak da Rebeka paŋek monji yayat paŋalagɨt. 11 Mani Piŋkop aŋpakni yolek galaktoknikon amɨn manjɨsak. Yayat bamot dɨma altaŋek aŋpak tagɨ bo ae yokwi dɨma aŋakwal 12  +Piŋkop da Rebeka yaŋ iyɨgɨt:
“Monjɨ mibɨltok altosak uŋun da padɨge dakon oman amɨni egɨpdɨsak.”
13  +Piŋkop gen papia da uŋun do yaŋ yosok:
“Padɨge Jekop do but dasi galaktaŋ ɨmgum, mani peni Iso do dɨma galak taŋ ɨmgum.”
14 Do niaŋ yoneŋ? Piŋkop kokwin kɨlegɨ dɨma asak? Dɨmasi! 15  +Nido Piŋkop da Moses yaŋ iyɨgɨt:
“Nak amɨn kɨnda do bupmɨ nandaŋ ɨm do nandakeŋ kaŋ, bupmɨ nandaŋ ɨmdɨsat.
Ae amɨn kɨnda aŋpulugok do nandakeŋ kaŋ aŋpulugokdɨsat.”
16  +Yaŋdo, Piŋkop amɨn manjɨt do nandɨsak kaŋ, amɨn dakon galaktok bo amɨn dakon teban tebanon da dɨma manjɨsak, uŋun bupmɨni do aŋek manjɨsak. 17  +Telagɨ papiakon Isip dakon kɨla amɨn madep Pero Piŋkop da yaŋ iyɨgɨt:
“Nak da jɨgɨ madepsi gabo mɨktɨmɨ mɨktɨmɨ mɨŋat amɨnyo da tapmɨmno kaŋek man madep namni yaŋ do aŋek nak da kɨla amɨn madep man gamgum.”
18 Yaŋdo, nin nandamaŋ, Piŋkop da amɨn kɨnda do bupmɨ nandaŋ ɨm do nandɨsak kaŋ, bupmɨ nandaŋ ɨmdɨsak. Ae amɨn kɨnda aban but teban asak do nandɨsak kaŋ, galaktokni yolek aban but teban asak.
19 Mani jikon da kɨnda da yaŋ nayɨkdɨsak, “Piŋkop da yaŋ asak kaŋ, nido nin gulusuŋnin toŋ yaŋ niyɨsak? Namɨn da Piŋkop da yo ak do nandɨsak uŋun yapmaŋek iyɨ da galaktogon yo kɨnda asak?” 20  +Gak yaŋ dɨmasi yoki. Gak amɨn gɨn, do Piŋkop da yo asak uŋun do “Dɨma agagɨ asal” yaŋ nido yosol?
“Amɨn iyɨ wasagɨt da wasagɨt amɨn ‘Nido nak yaŋ wasagɨl?’ yaŋ tagɨ dɨma iyɨgɨ.”
21  +Mɨktɨm kwoba wasok amɨn da mɨkgagak tɨmɨ kɨnda abɨdaŋek kwoba tagɨsi kɨnda pi tagɨsi do wasaŋek, kwoba kɨnda pi ɨsalɨ dɨ ak do wasosak kaŋ, uŋun dɨma agagɨ asak yaŋ tagɨ nandaneŋ?
22 Piŋkop da yaŋ gɨn asak. Uŋun butjapni ae tapmɨmni amɨn kɨsi da koni do nandɨsak, mani japmɨ nandaŋ yomɨsak amɨn tasɨk toni do parekbi uŋun jomjom aŋek tepmɨ dɨma paŋtasɨk asak. 23 Yaŋ asak, nido amɨn bupmɨ nandaŋ yomɨsak uŋun da tɨlɨmni dakon yo tagɨsi morap uŋun dakon mibɨlɨ nandani do nandɨsak. Uŋun amɨn tɨlɨmnikon egɨpni do kɨlɨ manjɨgɨt. 24 Uŋun nin mani. Uŋun da nin Juda amɨn ae Amɨn Ŋwakŋwarɨ Kabɨ da kabɨkon baŋ manjɨŋ nipgut. 25  +Kombɨ amɨn Osea da papia mandagɨron Piŋkop da Amɨn Ŋwakŋwarɨ Kabɨ do yaŋ yagɨt:
“Mɨŋat amɨnyo uŋun kalɨp nak dakon amɨn kabɨ dɨma egɨpgwit, uŋun abɨsok nak dakon amɨn kabɨno yaŋ yoyɨkeŋ.
Ae but dasi dɨma galaktaŋ yomgum amɨn, uŋun abɨsok but dasi galaktaŋ yobeŋ.”
26  +Ae kɨnda yaŋ yagɨt:
“Ji nak dakon amɨn kabɨ dɨma yaŋ yoyɨgɨm tamokon uŋudon gɨn ‘Ji Piŋkop egɨp egɨp teban egɨsak uŋun dakon monjɨ gwayoni’ yaŋ yoyɨkdɨsat.”
27  +Aisaia Israel amɨn do nandaŋek yaŋ tɨdaŋek gen yaŋ yagɨt:
“Israel mɨŋat amɨnyo tap kɨdɨpmɨŋon nɨman toŋ yombem morapmɨsi ɨreŋ tokdaŋ, mani Amɨn Tagɨ da kaloŋɨsok dɨ baŋgɨn yokwikon baŋ tɨmɨtdɨsak.
28 Nido Amɨn Tagɨ da mɨŋat amɨn morap gen pikon yopmaŋek kobogɨ yokwisi tepmɨsi yomdɨsak.”
29  +On yo noman tokdaŋ uŋun do Aisaia da kalɨp yaŋ yagɨt:
“Amɨn Tagɨ Tapmɨm Ami da nin dakon amɨn kabɨ kaloŋɨsok dɨ dɨma yopban egɨpgwit tam, nin Sodom ae Gomora kokup da tasɨk tagɨmal yaŋ gɨn tasɨk tagɨmaŋ.”
Israel amɨn nandaŋ gadat bamɨ dɨma awit
30 Do niaŋ yoneŋ? Yaŋ yoneŋ: Amɨn Ŋwakŋwarɨ Kabɨ Piŋkop da dabɨlon kɨlegɨ egɨp do pi teban dɨma awit. Uŋun nandaŋ gadat aŋek kɨlek tawit. 31 Mani Israel amɨn Moses dakon gen teban yolek mɨŋat amɨn kɨlegɨ egɨp do pi tebaisi awit, mani dɨma kɨlek tawit, 32  +nido nandaŋ gadat kosiron da amɨn kɨlegɨ egɨp do dɨma nandawit. Uŋun iyɨ da teban tebanon da kɨlegɨ man pak do nandawit. Uŋun Yesu dɨma nandaŋ gadaŋ ɨmgwit, do tɨp kɨnda da yaŋ kosiron taŋakwan kandapni tɨdaŋek maŋ pakgwit. 33  +Piŋkop gen papia da uŋun do yaŋ yosok:
“Nandani. Nak da tɨp kɨnda Saion kokup papmon amɨn kesal dapni do yɨpmaŋdat.
Mani nandaŋ gadaŋ ɨmni amɨn mayaktok dɨma pakdaŋ.”
+ 9:3 TP 32.32 + 9:4 TP 4.22; MS 1–10; Kap 147.19; Ro 15.8; Ibr 9.5 + 9:7 WW 21.12 + 9:8 Gal 4.23 + 9:9 WW 18.14 + 9:12 WW 25.23 + 9:13 Mal 1.2-3 + 9:15 TP 33.19 + 9:16 Ep 2.8 + 9:17 TP 9.16 + 9:20 Ais 29.16; 45.9 + 9:21 Jer 18.6 + 9:25 Os 2.23 + 9:26 Os 1.10 + 9:27 Ais 10.22-23 + 9:29 Ais 1.9 + 9:32 Ais 8.14 + 9:33 Ais 28.16; 1Pi 2.6