10
Israel amɨn Piŋkop dakon aŋpak dɨma nandaŋ
Not kabɨ, Piŋkop da Israel amɨn yokwikon baŋ tɨmɨtjak dosi nandaŋek bɨsit iyɨsat. Nak Israel amɨn dakon mibɨlni nandɨsat, uŋun Piŋkop dakon galaktok yol do pi tebaisi aŋ, mani Piŋkop dakon galaktok pakyaŋsi dɨma nandaŋek aŋ. Uŋun niaŋ aŋapno Piŋkop da kɨlegɨ man nimjak uŋun dɨma nandaŋek iyɨ da teban tebanon da amɨn kɨlegɨ dagok do pi tebaisi aŋ. Yaŋ aŋek Piŋkop yɨpba uŋun da paŋkɨlek aban amɨn kɨlegɨ dɨma dagoŋ. Nin nandamaŋ, Kristo da pi aban gen teban yo ɨsalɨ agɨt, do mɨŋat amɨn morap Kristo nandaŋ gadaŋ ɨmaŋ uŋun Piŋkop da dabɨlon amɨn kɨlegɨ dagoŋ.
+Moses da mɨŋat amɨnyo gen teban yolek ni aŋpak baŋ aŋakwa Piŋkop da amɨn kɨlegɨ yaŋ yoyɨsak uŋun do yaŋ mandagɨt:
“Amɨn kɨnda gen teban morap kɨsi guramɨkdak uŋun kalugɨ egɨpjak.”
+Mani amɨn kɨnda nandaŋ gadat aŋakwan Piŋkop da uŋun do amɨn kɨlegɨ yaŋ iyɨsak uŋun amɨn da yaŋ yosok, “Ji dɨsi butjikon da
‘Namɨn da Kwen Kokup wɨgɨsak?’
yaŋ dɨma yoni. Gen uŋun yoni uŋun da Kristo mɨktɨmon abɨk do nandaŋ yaŋ asak. Ae ji
‘Namɨn da kɨmakbi tamokon pɨgɨsak’
yaŋ dɨma yoni. Gen uŋun yoni uŋun da Kristo kɨmakbi tamokon naŋ awɨk do nandaŋ yaŋ asak.” Mani niaŋ yoneŋ? Nin Piŋkop dakon gen yolek yaŋ yoneŋ:
“Piŋkop dakon gen uŋun ji da kapmatjok tosok.
Uŋun gen kagasikon ae butjikon tosok.”
Gen uŋun nandaŋ gadat dakon gen nin da yaŋ teŋteŋok amaŋ uŋun. Nin yaŋ yomaŋ. Gak yaŋkwok aŋek gen kagagokon da “Yesu uŋun Amɨn Tagɨ” yaŋ yoki, ae butgokon da “Piŋkop da Yesu kɨmoron naŋ aban pɨdagɨt” yaŋ nandaŋ gadasal kaŋ, Piŋkop da gak yokwikon naŋ abɨdokdɨsak. 10 Nin butninon da nandaŋ gadat ano Piŋkop da nin mɨŋat amɨnyo kɨlegɨ yaŋ niyɨsak, ae nandaŋ gadatnin gen kagakon da yaŋkwok ano Piŋkop da nin yokwikon baŋ tɨmɨkdak.
11  +Piŋkop dakon gen da uŋun do yaŋ yosok:
“Amɨn morap Piŋkop nandaŋ gadaŋ ɨmaŋ uŋun mayaktok dɨma pakdaŋ.”
12  +Juda amɨn gat ae Amɨn Ŋwakŋwarɨ Kabɨ gat uŋun kɨsi Piŋkop da dabɨlon arɨp gɨn. Amɨn Tagɨ uŋun amɨn morap kɨsi dakon Amɨn Tagɨni. Uŋun da amɨn morap paŋpulugosak do bɨsit iyaŋ uŋun madepsi gɨsamɨkdak. 13  +Do
“mɨŋat amɨn morap Amɨn Tagɨ dakon man yaŋek paŋpulugosak do bɨsit iyaŋ uŋun yokwikon baŋ tɨmɨtdɨsak.”
14 Mani mɨŋat amɨnyo dɨma nandaŋ gadaŋ ɨmni kaŋ, niaŋon da bɨsit iyɨŋba paŋpulugosak? Ae gen bini do dɨma nandani kaŋ, niaŋon da nandaŋ gadaŋ ɨmni? Ae amɨn kɨnda da Piŋkop gen dɨma yoyɨsak kaŋ, niaŋon da gen bini nandani? Uŋun arɨpmɨ dɨma nandani. 15  +Ae amɨn dɨma yabetni kaŋ, Piŋkop gen arɨpmɨ dɨma yaŋ teŋteŋokdaŋ. Piŋkop gen da yaŋ yosok:
“Gen bin tagɨsi paŋabaŋ amɨn dakon abapni uŋun yo madepsi!”
Israel amɨn Gen Bin Tagɨsi dɨma abɨdawit
16  +Mani Israel amɨn kɨsi da Gen Bin Tagɨsi dɨma abɨdawit. Aisaia da yaŋ yagɨt:
“Amɨn Tagɨ, gen yaŋ teŋteŋomaŋ namɨn da nandaŋ gadasak?”
17 Yaŋdo, nin nandamaŋ, amɨn da Kristo dakon gen yaŋ teŋteŋaŋba nandano uŋun da nandaŋ gadat paŋalon asak.
18  +Mani nak gen kɨnda dayɨkdɨsat uŋun yaŋ. Israel amɨn Gen Bin Tagɨsi uŋun nandawit bo dɨma? Uŋun nandawit. Piŋkop gen papia da yaŋ yosok:
“Mɨŋat amɨn morapyo mɨktɨmɨ mɨktɨmɨ ekwaŋ da tekni kɨlɨ nandawit.
Geni mɨktɨm dɨwarɨkon da dɨwarɨkon kɨlɨ kɨgɨt.”
19  +Ae gen kɨnda gat dayɨkdɨsat uŋun yaŋ. Israel amɨn da gen uŋun dakon mibɨlɨ nandaba pɨsagɨt bo dɨma? Uŋun nandaba pɨsagɨt. Mibɨltok Piŋkop da Moses dakon gen kagakon da Israel amɨn gen yoyɨgɨt uŋun do nandaneŋ. Gen yaŋ yagɨt:
“Nak da amɨn kabi kɨnda man bini mɨni ae nandak nandakniyo tagɨ dɨma uŋun tɨmɨkgo nak nandaŋ gadaŋ naba ji da uŋun do nandaba yokwi tok aŋek butjap nandakdaŋ.”
20  +Ae Aisaia da gen tebaisi yaŋ yagɨt:
“Amɨn kabi kɨnda nak wɨsɨk do pi dɨma awit uŋun da nak kɨlɨ aŋalon awit.
Ae nak do dɨma yaŋek egɨpgwit amɨn nak da naga naŋ yolɨko kɨlɨ nandawit.”
21  +Mani Aisaia da Israel amɨn do nandaŋek yaŋ yagɨt:
“Nak gɨldat kɨnda kaloŋ gen kɨrɨŋɨt aŋek but tobɨl ak do dɨma nandaŋ amɨn uŋun nagon opni do kɨsitno dedaŋ egɨsat.”
+ 10:5 MS 18.5 + 10:6 GT 30.12-14 + 10:11 Ais 28.16 + 10:12 Ya 15.9 + 10:13 Jol 2.32 + 10:15 Ais 52.7 + 10:16 Ais 53.1 + 10:18 Kap 19.4 + 10:19 GT 32.21 + 10:20 Ais 65.1 + 10:21 Ais 65.2