Pol da Taitus do Papia Mandagɨt
But pɨso gen
Taitus uŋun Juda amɨn kabɨkon nani kɨnda dɨma. Mani Yesu yolyol amɨn dagagɨt bɨsapmon Pol aŋpulugaŋban yabekbi pi agɨmal. Pol da Taitus Krit mɨktɨm tɨm tap binap tosok uŋudon paŋmuwukbi dakon pi kɨla asak do yɨpban egɨpgut.
Mibɨltok Pol da yosok, Krit amɨn dakon aŋpak uŋun tagɨ dɨma. Mani amɨn kɨnda paŋmuwukbi dakon kɨla amɨn dagok do kaŋ, aŋpak tagɨsi aŋkɨmotjak. Don Pol da Taitus da mɨŋat amɨnyo iyɨkon iyɨkon niaŋon da yoyɨŋdet asak uŋun do iyɨgɨt. Mɨŋat amɨn pelaŋ, ae yawi kaluk, ae oman monjɨ uŋun yoyɨŋdet niaŋsi asak uŋun do mandagɨt.
Gen mibɨ do yaŋ mandagɨt. Taitus da mɨŋat amɨnyo yoyɨŋ degek but kaloŋsi egek notni do aŋpak tagɨsi aŋ yomɨŋ yomɨŋ aŋek gen emat dɨma aŋek egɨpni do yoyɨgɨt.
1
Taitus uŋun nandaŋ gadatni paŋteban aŋek paŋmuwukbi Krit mɨktɨm tɨm tap binap tosogon ekwaŋ uŋun dakon aŋpakni paŋmɨlɨp asak.
(Kɨlapmɨ 1–3)
Nak Pol, Piŋkop dakon oman monjɨ ae Yesu Kristo dakon yabekbini. Nak mɨŋat amɨnyo Piŋkop da iyɨ do manjɨgɨt uŋun dakon nandaŋ gadatni paŋteban abeŋ do nak yabekgɨt, ae paŋpulugoko gen bamɨ nandaŋ pɨsaŋek Piŋkop dakon aŋpak yolek ani yaŋ do nak yabekgɨt. +Do paŋpulugoko nandaŋ gadat tebaisi aŋek, Piŋkop da egɨp egɨp teban yomjak do jomjom aŋ. Kalɨpsigwan Piŋkop da yo kɨnda dɨma wasaŋban noman tagɨt bɨsapmon, egɨp egɨp teban uŋun nim do kɨlɨ yaŋ teban tagɨt. Uŋun top dɨma yosok. Ae don, iyɨ bɨsap uŋun yɨpguron, amɨn dɨ geni yaŋ teŋteŋoni do paŋnoman agɨt. Yaŋ aban geni noman altaŋ teŋteŋagɨt. Piŋkop, yokwikon baŋ tɨmɨt tɨmɨt amɨnin, uŋun da nak Piŋkop gen yaŋ teŋteŋok pi on abeŋ dosi nayɨgɨt.
+Taitus, nak papia on gak do mandaŋ gamɨsat. Gak monjɨnosi, nandaŋ gadakgo nin morap gat arɨp. Piŋkop Dat gat ae Yokwikon Baŋ Tɨmɨt Tɨmɨt Amɨnin Yesu Kristo gat da nandaŋ yawok gamɨŋek aŋpulugaŋbal butgo yaworɨ tosak do bɨsit asat.
Taitus uŋun paŋmuwukbi dakon kɨla amɨn tagɨsi baŋ manjɨsak
Gak pi morap aŋdɨwarɨkgɨmaŋ uŋun paŋwasɨp abi yaŋ do aŋek Krit mɨktɨmon gepgum. Do gayɨgɨm uŋun da arɨpmon kokup morapmon paŋmuwukbi dakon kɨla amɨn manjɨki. +Gak mɨŋat amɨnyo da dabɨlon gulusuŋni mɨni amɨn baŋ manjɨki. Uŋun mɨŋat kaloŋɨ dakon eni egɨpjak. Ae uŋun amɨn dakon monjɨ gwayoni Kristo nandaŋ gadaŋ ɨmni, ae Piŋkop da dabɨlon aŋpak garagɨ tagɨ yolek dɨma ani, ae kwen wɨgɨk aŋek meŋ datyo dakon gen pabɨŋ yop aŋpak yolek dɨma ani. Paŋmuwukbi dakon kɨla amɨn uŋun Piŋkop dakon pi kɨla agak amɨn, do kosit kɨlegɨsi agɨpjak, aŋakwan amɨn da gulusuŋni kɨnda dɨma koni. Uŋun iyɨ do nandaban dɨma wɨgɨsak, ae butjap tepmɨ dɨma nandɨsak. Uŋun pakbi teban naŋek but upbal dɨma asak, ae emat pɨdokyo dɨma asak, ae moneŋ morapmɨ tɨmɨt do nandak nandak dɨma asak. Amɨn yutnikon kwa kɨlani tagɨ asak, ae aŋpak tagɨsi morap do galagɨsi nandɨsak, ae aŋpakni kɨlegɨsi, ae telagɨsi egɨsak, ae iyɨ do kɨla aŋek aŋpak kalɨpmɨ pabɨŋ yopmaŋdak. Uŋun gen bamɨsi iyɨŋ dekgwit uŋun tebaisi abɨdosak. Aŋek mɨŋat amɨnyo gen bamɨ yoyɨŋ degek butni paŋteban asak. Ae gen bamɨ pabɨŋ yopmaŋgaŋ amɨn gen tebaisi yoyɨŋakwan gulusuŋni pɨndatni.
Mɨktɨm tɨm Krit uŋudon amɨn morapmɨ da amɨn dɨwarɨ dakon nandaŋ gadat paŋupbal aŋ
10  +Gak kɨla amɨn tagɨsi baŋ manjɨki, nido kwen wɨgɨk amɨn morapmɨ ekwaŋ. Uŋun gen ɨsalɨ morapmɨ yaŋek amɨn dakon nandak nandak paŋkewalgaŋ. Uŋun kabɨkon, morapmɨ uŋun Juda amɨn, uŋun da gɨp mandani do pi tebaisi aŋ. 11  +Uŋun amɨn mɨŋat amɨnyo dakon moneŋni tɨmɨt do nandaŋek yoyɨŋdet gulusuŋ aŋek mɨŋat amɨnyo dɨwarɨ gat ae gwakni morap kɨsi gat dakon nandaŋ gadat paŋupbal aŋ. Do gen uŋuden dɨma yoni do yaŋsop aŋ yobi. 12 Kalɨp Krit amɨn dakon nandak nandak amɨn madep kɨnda da yaŋ yagɨt, “Krit amɨn morap uŋun top yogok amɨn. Uŋun amɨn yokwisi joŋ kɨlap yombem. Uŋun ɨsalsi egek jap morapmɨ nok do gɨn nandaŋ.” 13  +Gen uŋun bamɨ. Do gak aŋpakni paŋmɨlɨp aŋek Piŋkop nandaŋ gadaŋ ɨmɨŋ kɨmotni do gen tebaisi yoyɨki. 14  +Yaŋ aŋaki Juda amɨn dakon babɨkni dakon binap gen do mɨrak saŋbeŋek dɨma yopni, ae gen bamɨ manji ɨmaŋ amɨn dakon gen tebani do mɨrak dɨma yopni.
15 Mɨŋat amɨnyo burɨkon yoni mɨni uŋun nandak nandakni kɨlegɨ gɨn. Mani aŋpak Piŋkop da dabɨlon garagɨ tagɨ baŋ yolek Kristo dɨma nandaŋ gadaŋ ɨmaŋ amɨn uŋun nandak nandakni kɨlegɨ mɨnisi. Nido, nandak nandakni gat butni gat Piŋkop da dabɨlon garagɨ tagɨ. 16  +Gen kaganikon da yaŋ yoŋ, “Piŋkop nandaŋ ɨmɨsat”, mani aŋpakni da yaŋ nolɨŋban komaŋ, Piŋkop manji ɨmɨŋek ekwaŋ. Piŋkop da dɨmasi galak taŋ yomɨsak. Uŋun gen pabɨŋ yop amɨnsi, ae aŋpak tagɨsi kɨnda arɨpmɨ dɨma ani.
+ 1:2 Kol 1.27 + 1:4 Ro 1.7; 2Ko 8.23; Gal 2.3 + 1:6 1Ti 3.2-7; 2Ti 2.24-26 + 1:10 1Ti 4.7 + 1:11 2Ti 3.5-6; 1Pi 5.2 + 1:13 2Ti 4.2 + 1:14 1Ti 4.7 + 1:16 1Jn 1.6; 2.4