2
Amɨn pelaŋ aŋpak Piŋkop da si galak tosok baŋ ani
Mani, gak mɨŋat amɨnyo Yesu yolyol dakon gen madep madep morap toŋ uŋun yol kɨmotni do yoyɨŋ dekgi. Amɨn pelaŋ pakbi teban naŋek but upbal dɨma ani do yoyɨki. Uŋun amɨn da pɨndakba amɨn tagɨsi ani do yoyɨki, ae nandaŋ kokwin tagɨsi aŋek aŋpak tagɨsi baŋgɨn ani. Uŋun nandaŋ gadat tebaisi aŋek, amɨn do but dasi galak taŋ yomɨŋek, tebai agek jɨgɨ morapmɨ guramɨtni do yoyɨŋ dekgi.
+Ae mɨŋat pelaŋ yo kɨsi yoyɨŋbɨ Piŋkop da aŋpak galak tosok uŋun baŋ yolni. Amɨn do manji gen dɨma yoni, ae pakbi teban dakon oman monjɨni dɨma egɨpni. Ae yoyɨŋbɨ amɨn dɨwarɨ aŋpak tagɨsi do yoyɨŋdetni. Mɨŋat pelaŋ da mɨŋat gɨmoŋɨ da eni gat ae monjɨ gwayoni gat but dasi galak taŋ yomni do yoyɨŋdetni. +Ae yoyɨŋ dekba mɨŋat gɨmoŋɨ nandaŋ kokwin tagɨsi aŋek aŋpak tagɨsi baŋgɨn aŋek Piŋkop da dabɨlon gwaljɨgɨ mɨni egɨpni. Aŋek yutni kɨla tagɨsi ani, ae amɨn do aŋpak tagɨsi aŋyomni, ae eni dakon pɨŋbini egɨpni. Aŋpak uŋun ani kaŋ, amɨn da Piŋkop gen do yaŋba yokwi tok dɨma akdaŋ.
Taitus aŋpak tagɨsi wɨli gɨmoŋɨ da yolek ani uŋun baŋ asak
Uŋudeŋ gɨn, gak wɨli gɨmoŋɨ paŋteban abɨ uŋunyo kɨsi nandaŋ kokwin tagɨsi aŋek iyɨ dakon egɨp egɨpni dakon kɨla tagɨsi ani. +Yo morap aki bɨsapmon, gak gaga aŋpak tagɨsi baŋgɨn abi, aŋaki amɨn da aŋpakgo kaŋek yolni. Mɨŋat amɨnyokon yoyɨŋdet pi aki bɨsapmon gen kɨlegɨsi yaŋaki amɨn da gandaba pi amɨn bamɨsi kɨnda yaŋ gandani. +Gen kɨlegɨsi baŋgɨn yoki kaŋ, amɨn da gulusuŋ kɨnda dɨma kokdaŋ. Ae uwal da gen yokwi kɨnda arɨpmɨ dɨma niyɨkdaŋ, nandak nandak yokwini do mayagɨ pakdaŋ.
Oman amɨn madepni dakon gen tagɨsi guramɨtni
+Gak oman amɨn yoyɨŋbɨ madepni dakon pɨŋbini egek pi tagɨsi madepni da galak tosak uŋun baŋ ani. Aŋek madepni da gen yoyɨŋba kobogɨ do gen yokwi dɨma yoyɨni, 10 ae madepni dakon yo kabo dɨma tɨmɨtni. Madepni dakon gen tagɨsi yol kɨmagakwa, madepni da aŋpak ani do but galaksi nandɨsak uŋun aŋakwa pɨndakban gwaljɨgɨ mɨnisi ani. Yaŋ aba yo morap anikon amɨn da oman amɨn pɨndagek gen on yaŋ teŋteŋomaŋ uŋun do galak toni. Uŋun gen uŋun Piŋkop yokwikon baŋ tɨmɨt tɨmɨt amɨnin dakon gen bamɨsi.
Piŋkop dakon aŋpak yolek Kristo do jomjom aneŋ
11 Nin nandamaŋ, Piŋkop dakon nandaŋ yawotni uŋun kɨlɨ noman tagɨt, do amɨn morap yokwikon baŋ tagɨ tɨmɨtjak. 12  +Nandaŋ yawotni uŋun da aŋpak yaŋ aneŋ do nolɨsak. Piŋkop da pɨndakban aŋpak ɨŋani aŋ uŋun dɨma aneŋ do nolɨsak. Ae on mɨktɨm dakon aŋpak yokwi morap yopneŋ do nolɨsak. Ae on mɨktɨmon egek nin do kɨla tagɨsi aŋek kɨlegɨsi egek Piŋkop yolneŋ do nandaŋ yawotni da nolɨsak. 13 Uŋun aŋpak tagɨsi yolek nandaŋ teban taŋek kɨsɨk kɨsɨk bɨsap madep do jomjom aneŋ. Uŋun bɨsapmon Yesu Kristo Piŋkopnin Wɨkwisi ae Yokwikon Baŋ Tɨmɨt Tɨmɨt Amɨnin tɨlɨmni gat noman altokdɨsak. 14  +Kristo uŋun mibɨlɨ yaŋ do egɨp egɨpni parekgɨt. Nin yokwi morap da kɨsiron baŋ pulugaŋ nipmaŋek sugaŋ paŋmɨlɨp aban gwaljɨgɨ mɨnisi aneŋ do parekgɨt. Ae nin da iyɨ dakon amɨn kabɨ aŋek aŋpak tagɨsi but dasi aneŋ do parekgɨt.
15  +Gak gen on mɨŋat amɨnyo yoyɨŋdekgi. Gak yaŋ mudaŋ gabi, do gen on guramɨtni do paŋtagap abi, ae gen pabɨŋ yopmaŋgaŋ amɨn uŋun aŋpakni paŋmɨlɨp ak do gen tebaisi yoyɨki. Gak yum pɨndagaki amɨn da gengo do yo ɨsalɨ yaŋ dɨma yoni.
+ 2:3 1Ti 3.11 + 2:5 Ep 5.22 + 2:7 1Ti 4.12 + 2:8 1Pi 2.15 + 2:9 1Ti 6.1 + 2:12 1Jn 2.16 + 2:14 TP 19.5; GT 7.6; Esi 37.23; Gal 1.4; 1Pi 2.9 + 2:15 1Ti 4.12