^
Judas
I Tinakkahan-na si mga Ma'in Diyusnon
I Pa'agi nga Ga'i Abawa si Kadilikaduhan
I Pagdayaw si Diyos