3
Wurubuaarɛ Gi Sun Me Fɛye Abono Fɛŋ Wolaa Bii Mɔ Mɔ Asɛ
Imɔ idɛ so mɔ, fɛye abono fɛŋ wolaa bii Wurubuaarɛ agyɛbi mɔ, fɛye-ɔdan giwɔra so ne me, Pɔɔlo n dɛ Kirisito Yesu ɔkalan mɔ n naa. Gɛnen so ne Yesu akyobo mɛ keda me tii de obu faa. Nɛ sɔɔ gyi yɛɛ fɛ ti nu yɛɛ Wurubuaarɛ gi kyu mɔ-gɛsun gɛdɛ wɔra me-abaa dɔ de fɛꞌ nyɛ mɔ-amɔlɛgɛ naa de me so. Wurubuaarɛ gi lɛɛ mɔ-ilaa boduduusɛ kyu lii Kirisito so nyiile me, fɛɛ mɔ gbaa-gbaa ne n tɔngɛ de me. (Nɛ ti tɔgɛ imɔ so ilaa ŋmaraa me-ɔwolɛ baarɛ dɔ.) Imɔso fɛ kalɛ ɔwolɛ mɔ mɔ, fɛ laa wu yɛɛ nɛ nu Kirisito ilaa boduduusɛ mɔ gɛsɛ. Anyamesɛ abono mɛ daa gikyena gɛsinkpan so yɛgɛ mɔ, mɛ mɛŋ nyɛ de Wurubuaarɛ ɔꞌ lɛɛ Kirisito ilaa boduduusɛ idɛ nyiile ɔmɔ. Idɛ kon ne Wurubuaarɛ Oduduu mɔ gi lɛɛ imɔ-gɛwi nyiile mɔ-ikalan atɔgɛbo de aye Yesu isɔɔ mɔ. Aye ne ɔ lɔrɔ yela sa mɔ-gɛsun mɔ. Gɛnen Kirisito ilaa boduduusɛ ibono o nyiile aye mɔ ne n gyɛ yɛɛ: kyu naa de Kirisito Yesu ɔkalan konkonsɛ mɔ so mɔ, fɛye abono fɛŋ wolaa bii Wurubuaarɛ ɔson mɔ de aye Gyuda awura mɔ pɛwu a wɔra nyamesɛ kolon. Imɔso aye‑rɛ fɛye pɛwu a laa nyɛ ilaa ibono Wurubuaarɛ gi ka yela yɛɛ ɔ laa sa abono mɛ gyɛ mɔ-biana mɔ. Aye pɛwu a kya nyɛ ilaa ibono Wurubuaarɛ gi wolaa ka yela kyu naa de Kirisito Yesu so mɔ.
Gɛnen ɔkalan konkonsɛ baarɛ gɛsun ne n baa wɔra me-gɛsun wɔrasɛ. Wurubuaarɛ gidɛnsɛ de mɔ-gɛlaarɛꞌ so ne ɔ sa me ɔlon yɛɛ nꞌ nyɛ wɔra mɔ-gɛsun ɔwɔrabo. Aye abono pɛwu Wurubuaarɛ gi lɔrɔ yela sa mɔ-nyoro mɔ, nkana me ne meŋ fo sɛi. Me ɔdɛ mɔ ne Wurubuaarɛ gi wu yɛɛ ɔ laa kpaa de nꞌ wɔra gɛsun belɛ gɛdɛ. Gɛsun mɔ ilaa i gyɛ daa Kirisito Oduduu dɔ lɛɛ awuratɔ ilaa ibono nyamesɛ maŋ taalɛ bii kpaa logɛ. Ilaa gbaaꞌ idɛ ne Wurubuaarɛ gi yɛgɛ n naa mi‑i tɔgɛ mi‑i sa asa abono mɛ mɛŋ wolaa bii mɔ-ɔson mɔ. Wurubuaarɛ yɛɛ nꞌ yɛgɛ de anyamesɛ pɛwu mɛꞌ bii ɔkpa ɔbono so mɛ laa nyɛ gɛnen ilaa gbaaꞌ ibono mɔ. Wurubuaarɛ gɛwɔnsa gɛdɛ gɛ gyɛ ilaa boduduusɛ. Nkana lii ko‑o gɛsɛ de gɛsɛ mɔ, soso de gɛsɛ ɔlɛɛbo mɔ gi kyu mɔ-gɛwɔnsa gɛdɛ kyu sii de mɔ-nyoro.
10 Idɛ kon berɛ, ɔ kya laarɛ mɔ-ɔlaako ginyi belɛ giꞌ lii gɛwi. Kyu naa de aye Yesu asonbo gikpen mɔ so ne ɔ kya yɛgɛ Wurubuaarɛ dɔ isɔɔ de ilaa kamaasɛ ibono i kya nyɛ ɔlon anyamesɛ so mɔ mɛꞌ bii gɛnen ɔlaako ginyi mɔ. 11 Wurubuaarɛ gi san lɛɛ mɔ-ɔlaako ginyi gɛwi gɛnen mɔ, i kyena de mɔ-gɛwɔnsa gɛbono ɔ wolaa sa yela lii ko‑o gɛsɛ de gɛsɛ mɔ. Idɛ kon ne ɔ yɛgɛ ne i ba gɛsintin kyu naa de aye-Wura Kirisito Yesu so. 12 Lii aye‑rɛ Yesu ginyamesɛ kolon mɔ so mɔ, a nyɛ ɔkpa de aꞌ bugi aye-asen pɛwu sa Wurubuaarɛ de aꞌ ka gyan mɔ so. A nyi yɛɛ a bo ɔkpa gɛnen kyu naa de gisɔɔgyi gibono a bo sa Yesu mɔ so. 13 Imɔso n kya kolɛ fɛye, fɛ mɛŋ sa fɛꞌ yɛgɛ iꞌ yɔɔ fɛye-nyoro yɛɛ n tii de obu n kya wu ɔlaawusɛ fɛye so. Me-ɔlaawusɛ baarɛ gyɛ daa nyisigyi sa fɛye.
Pɔɔlo Kya Dalaa Ɔ Sa Abono Mɛ Kya Kalɛ Ɔwolɛ Baarɛ Mɔ
14 N kya nyingi ilaa ibono aye-sɛ Wurubuaarɛ gi wɔra sa aye anyamesɛ mɔ, n kya ŋmii yen mɔ. 15 Mɔ so ne a kya nyɛ terɛ Wurubuaarɛ dɔ asa de gɛsinkpan so-lɛɛ asa pɛwu yɛɛ gɛsu kolon dɔ asa faa. 16 N kya kolɛ Wurubuaarɛ yɛɛ gɛnɔɔbono mɔ-nyisigyi mɔ tansi ɔ kyɔ mɔ, ɔꞌ yɛgɛ fɛꞌ nyɛ ɔlon belɛ fɛye-asen dɔ gɛnen kee. Ɔꞌ yɛgɛ mɔ-Oduduu mɔ ɔꞌ kyena fɛye-asen dɔ, fɛ kpɛ fɛ kya nyɛ ɔlon kyu naa de mɔ so. 17 De fɛye-gikagyan gibono fɛ ka gyan Kirisito so mɔ giꞌ yɛgɛ ɔꞌ kyena fɛye-asen dɔ. N kya dalaa yɛɛ fɛꞌ kyu gɛlaarɛꞌ kyu wɔra ilaa kamaasɛ, de fɛꞌ wɔra fɛɛ oyii ɔbono mɔ-ilin i loo gɛsɛ-gɛsɛ ne ɔ yelɛ girin mɔ. 18-19 N kya dalaa yɛɛ fɛꞌ keda fɛye-gɛlaarɛꞌ dɔ gɛnen de fɛꞌ nyɛ bii gɛnɔɔbono Kirisito tansi ɔ kya laarɛ fɛye-ilaa mɔ. N kya dalaa kee yɛɛ fɛye‑rɛ abono pɛwu Wurubuaarɛ gi lɔrɔ yela sa mɔ-nyoro mɔ fɛꞌ bii gɛnɔɔbono Kirisito gɛsalaarɛ gɛ ŋmangɛ, gɛ lɔnga, gɛ bo gisoro, gɛ bo kin, ne nyamesɛ maŋ taalɛ bii gɛmɔ-ɔkara mɔ. Wurubuaarɛ ɔꞌ yɛgɛ mɔ-gidebi pɛwu giꞌ baa wɔra fɛye-lɛɛ.
20 Aye-Wurubuaarɛ baarɛ kya kyu mɔ-ɔlon belɛ kyu wɔra gɛsun aye Yesu asonbo mɔ dɔ. Gɛnen ɔlon ɔbono ɔ bo mɔ so mɔ, iŋ bo sen sa mɔ yɛɛ ɔꞌ wɔra ilaa sa aye de iꞌ tansi don ibono a kya kolɛ mɔ abɛɛ a kya sa imɔ gɛwɔnsa mɔ gbaa. 21 Kirisito Yesu mɔ‑rɛ mɔ-asonbo gikpen mɔ mɛꞌ kpɛ mɛ kya kyu nyisigyi mɛ kya sa Wurubuaarɛ aye-aberɛ abono a tɛ faa de aberɛ abono a laa baa ba mɔ kyu i kya kpe gɛkpaa-gɛkpaa. Iꞌ ba gɛnen.