Rukaꞌm carta xutzꞌibꞌaj ri Pablo che riglesia kꞌo Tesalónica
1
Ri Pablo kuya pan rutzil kiwach ri hermanos e kꞌo Tesalónica
Riꞌin Pablo kukꞌ ri wachbꞌiꞌil Silvano y Timoteo kaqataq bꞌi wa carta che alaq, ri alaq re riglesia kꞌo Tesalónica, alaq re ri Qaqaw Dios y re ri Qanimajawal Jesucristo. Kꞌulu kꞌu alaq ri unimal rutzil kꞌuꞌxaj y ri utzil chomal re ri Qaqaw Dios y re ri Qanimajawal Jesucristo.
Ri qꞌatbꞌal tzij pakiwi raj makibꞌ echiriꞌ kakꞌun tanchi ri Cristo
Hermanos, xaqi kojtioxin chwach ri Dios uma ralaq; lik e taqal riꞌ kaqaꞌano ma lik katajin unimarik ri kubꞌulibꞌal kꞌuꞌx alaq rukꞌ ri Cristo yey katajin unimarik ri rutzil kꞌuꞌx alaq, ri kakꞌut alaq chiwach onoje alaq. Ruma kꞌu riꞌ, riꞌoj lik kaqatakꞌabꞌaꞌ qꞌij alaq echiriꞌ kojchꞌaꞌt pawiꞌ alaq chikiwach taq riglesias re ri Dios. Lik e kaqatzijoj ri unimal kꞌuꞌx alaq y ri kubꞌulibꞌal kꞌuꞌx alaq; ma tobꞌ alaq ternabꞌem rukꞌ kꞌax y kikꞌow alaq pa kꞌaxkꞌobꞌik, waꞌ lik kuyum alaq.
Ri qꞌatbꞌal tzij kuꞌan ri Dios lik jusukꞌ, yey kaqꞌalajin waꞌ ma chwach Rire lik taqal che alaq kok na alaq chupa rutaqanik, y ruma ne riꞌ katij alaq kꞌax woꞌora. Yey lik ubꞌe kꞌut, ri Dios kuꞌan ukꞌaxel chike ri eyaꞌyom e alaq pa kꞌax. Noꞌj kꞌu ralaq ri katajin ikꞌowik alaq chupa ri kꞌax, kuya na che alaq ri uxlanem junam qukꞌ riꞌoj echiriꞌ kaqꞌalajin uwach ri Qanimajawal Jesucristo. Echiriꞌ Rire kakꞌun chilaꞌ chikaj chupa urepebꞌal aqꞌ kukꞌ ru ángeles lik kꞌo kichuqꞌabꞌ, kebꞌoꞌluꞌyaꞌa kꞌu pa kꞌax ri na xkaj ta kaketaꞌmaj uwach ri Dios y na xkitaqej tane ri Utzilaj Tzij re ri Qanimajawal Jesucristo. E taq kꞌu waꞌ wa winaq kakikꞌul ri qꞌatbꞌal tzij re ri kꞌaxkꞌobꞌik na jinta utaqexik; xa jumul kꞌut kebꞌesax bꞌi chwach ri Qanimajawal y chwach ruchomal ruchuqꞌabꞌ 10 echiriꞌ kakꞌun Rire chupa laꞌ la jun qꞌij re kayak uqꞌij kuma rutinamit. Konoje kꞌu riꞌ ri xekojow rubꞌiꞌ lik kakiloqꞌnimaj uqꞌij ruma ri uꞌanom Rire kukꞌ. Yey ralaq, alaq jun che wa utinamit ruma xkoj alaq ri xqatzijoj che alaq.
11 E uwariꞌche lik xaqi kaqaꞌan orar pawiꞌ alaq. Kaqatzꞌonoj kꞌu che ri Dios e katoꞌw e alaq chaꞌ ri bꞌinik silabꞌik alaq kuꞌana pachaꞌ ri taqal chike ri esikꞌim ruma Rire. Y kaqatzꞌonoj kꞌu che kutoꞌ alaq che uꞌanik taq ri utzilaj chak karaj Rire che alaq, yey kaꞌan kꞌu alaq waꞌ rukꞌ kubꞌulibꞌal kꞌuꞌxaj y rukꞌ ruchuqꞌabꞌ Rire. 12 Jekꞌulaꞌ e kayak uqꞌij ri Qanimajawal Jesucristo ruma ri kaꞌan alaq, yey katakꞌabꞌax qꞌij ralaq ruma alaq re Rire. Kaꞌan kꞌu waꞌ ruma ri unimal rutzil kꞌuꞌxaj re ri qa Dios y re ri Qanimajawal Jesucristo.