2
Ri itzelilaj achi kayaktaj chirij ri Cristo
Chwi kꞌu rukꞌunibꞌal ri Qanimajawal Jesucristo echiriꞌ kaqamol qibꞌ rukꞌ Rire,* 1 Ts. 4:17 lik kaqatzꞌonoj che alaq hermanos, chajij ibꞌ alaq chaꞌ na kasach ta ri naꞌoj alaq puwi waꞌ. Maxiꞌij kꞌu ibꞌ alaq we kꞌo junoq kubꞌiꞌij: «E uqꞌijol waꞌ rukꞌunibꞌal ri Qanimajawal,» tobꞌ ne kubꞌiꞌij qꞌalajisam waꞌ che ruma ri Ruxlabꞌixel ri Dios o xtzijox che o xtzꞌibꞌax pa carta lik e pachaꞌ quma riꞌoj tzꞌibꞌitalik. Maya kꞌu ibꞌ alaq kasokotaj alaq, ma nabꞌe na kakꞌun ri qꞌij echiriꞌ ukꞌiyal winaq kakikꞌaq bꞌi uqꞌij ri Dios y kuqꞌalajisaj kꞌu ribꞌ ri jun itzelilaj achi, ri kꞌo chi ri qꞌatbꞌal tzij re ri Dios puwiꞌ re kasachisax uwach. Ekꞌu waꞌ waꞌchi kayaktaj chirij ri Dios y chirij ronoje taq ri kaloqꞌnimax uqꞌij kuma ri winaq, waꞌ e taq ri kiꞌanom tiox che. Rire keꞌtzꞌula ne chupa ri Rocho Dios, kuꞌan che ribꞌ pachaꞌ e Dios y kukꞌambꞌej ne uwach ri Dios. ¿Na kakꞌun ta nebꞌa chikꞌuꞌx alaq, echiriꞌ kꞌa in kꞌo ukꞌ alaq, ximbꞌiꞌij waꞌ che alaq? Etaꞌam chi kꞌu alaq saꞌ ri qꞌatabꞌeyom re ri kꞌutubꞌal uwach rire waqꞌij ora chaꞌ e kukꞌutubꞌej uwach kꞌa echiriꞌ kopon na ruqꞌijol uchꞌobꞌom chi lo ri Dios. Ritzel winaq katajin chi che ukojik pa kijolom ri winaq keyaktaj chirij ri Dios tobꞌ rike na kakinaꞌbꞌej taj we e rire kaꞌanaw waꞌ. Woꞌora kꞌa kꞌo ri qꞌatabꞌeyom re, pero echiriꞌ kesax ri qꞌatabꞌeyom re, kꞌa ekꞌuchiriꞌ kukꞌutubꞌej uwach ri jun itzelilaj achi. Yey echiriꞌ kakꞌun tanchi ri Qanimajawal rukꞌ unimal uchuqꞌabꞌ, Rire rukꞌ ri chꞌaꞌtem* “Rukꞌ ri chꞌaꞌtem”: Pa ri chꞌaꞌtem griego kubꞌiꞌij “rukꞌ ri xutꞌubꞌal”. kel lo puchiꞌ kukamisaj y kusach kꞌu uwach wa jun itzelilaj achi.
Echiriꞌ kakꞌun waꞌ wa jun itzelilaj achi, kuꞌan nimaq taq kꞌutubꞌal y milagros rukꞌ ri unimal chuqꞌabꞌ yaꞌtal che ruma ri Satanás. Ronoje kꞌu riꞌ waꞌ, kuꞌan rukꞌ sokosoꞌnik, ma e pachaꞌ kuꞌan waꞌ rukꞌ ruchuqꞌabꞌ ri Dios. 10 Yey kuꞌan ukꞌiyal uwach taq mak chaꞌ kebꞌusok ri tikawex, ri xa kesachik ruma na xkaj taj kakikꞌul ri Qꞌijsaq chaꞌ kekolobꞌetajik. 11 Ruma kꞌu waꞌ, ri Dios kuya luwar kesokotaj ruma ruchuqꞌabꞌ ritzel; ekꞌu rike e kakikoj ri xa raqꞌubꞌal. 12 Jekꞌulaꞌ kekꞌojiꞌ chuxeꞌ ri qꞌatbꞌal tzij konoje ri na xkikoj ta ri Qꞌijsaq, ma e lik xeꞌek kikꞌuꞌx rukꞌ ri na jusukꞌ taj.
Pixabꞌanik chike ri kekolobꞌetajik
13 Ekꞌu riꞌoj, hermanos, chirajawaxik xaqi kojtioxin chwach ri Dios uma ralaq ri lik kꞌax kanaꞌ alaq ruma ri Qanimajawal, ma ri Dios uchaꞌom chi lo alaq chwi rujeqebꞌal ruwachulew chaꞌ kakꞌul alaq ri kolobꞌetajik. Yey waꞌ e ruma xkoj alaq ri Qꞌijsaq y ruma ri kuꞌan ri Ruxlabꞌixel ri Dios, ri kuꞌan chom che ri bꞌinik silabꞌik alaq. 14 Ruma kꞌu waꞌ, ri Dios xusikꞌij alaq ruma ri Utzilaj Tzij xqatzijoj che alaq, chaꞌ jelaꞌ kakꞌul alaq ri yakbꞌal qꞌij alaq ruma alaq re ri Jun lik kꞌo yakbꞌal uqꞌij, waꞌ e ri Qanimajawal Jesucristo. 15 E uwariꞌche hermanos, lik chuqꞌubꞌej ibꞌ alaq y lik taqej alaq ri kꞌutunik qakꞌutum chiwach alaq y ri qatzꞌibꞌam pana che alaq.
16 Kaqaꞌan kꞌu orar pawiꞌ alaq chwach ri Qanimajawal Jesucristo y chwach ri Qaqaw Dios, ri kꞌax xnaꞌw qe y xaqi kunimarisaj qakꞌuꞌx yey kuya chiqe kakubꞌiꞌ pana qakꞌuꞌx che ri qoyeꞌem ruma ri unimal rutzil ukꞌuꞌx. 17 Kaqatzꞌonoj kꞌu che ri Dios chunimarisaj kꞌuꞌx alaq y chujikibꞌaꞌ kꞌuꞌx alaq che ubꞌiꞌxikil y che uꞌanik ri lik utz.

*2:1 1 Ts. 4:17

*2:8 “Rukꞌ ri chꞌaꞌtem”: Pa ri chꞌaꞌtem griego kubꞌiꞌij “rukꞌ ri xutꞌubꞌal”.