2
Maqaꞌan ri xa kojchaꞌw chikixoꞌl ri tikawex
Alaq nu hermanos, ri kojom alaq rubꞌiꞌ ri Qanimajawal Jesucristo, ri Jun lik nim uqꞌij, lik na taqal ta che alaq xa kachaꞌw alaq chikixoꞌl ri tikawex. Ma we e laꞌ molom ibꞌ alaq chupa rubꞌiꞌ ri Cristo y kok bꞌi junoq chixoꞌl alaq ukojom mapaqꞌabꞌ re oro y ukojom chomilaj uqꞌuꞌ y kok kꞌu bꞌi juna nibꞌaꞌ ukojom uqꞌuꞌ qꞌeꞌl kꞌojtalik, yey we ralaq e lik kok alaq il che ukꞌulik chi utz ri ukojom chomilaj uqꞌuꞌ y kabꞌiꞌij alaq che: «Choka la, tzꞌula la wara»; noꞌj che ri nibꞌaꞌ kabꞌiꞌij alaq: «Chat-takꞌala riꞌat chiriꞌ o chat-tzꞌula pulew»; ¿na rukꞌ ta nebꞌa waꞌ kachaꞌw alaq chiwach alaq y kuꞌana kꞌu alaq aj qꞌatal tzij rukꞌ naꞌoj na jusukꞌ taj?
Hermanos ri lik kꞌax kannaꞌ alaq, ta kꞌu alaq waꞌ: E ri nibꞌaꞌibꞌ che ruwachulew ri echaꞌom lo ruma ri Dios chaꞌ kebꞌeyomar che ri kubꞌulibꞌal kikꞌuꞌx y chaꞌ kekꞌojiꞌ puqꞌabꞌ Rire ma e ubꞌiꞌtisim waꞌ chike ri kꞌax kenaꞌw re Rire. Pero ralaq e kꞌaqom bꞌi alaq kiqꞌij ri nibꞌaꞌibꞌ. ¿Na e ta nebꞌa ri bꞌeyomabꞌ ri kakiꞌan kꞌax che alaq ma na kakiꞌan ta ri usukꞌ che alaq? ¿Yey na e ta nebꞌa rike ri kakikꞌam bꞌi alaq pa qꞌatbꞌal tzij? ¿Na kechꞌaꞌtibꞌen ta nebꞌa rike chirij ri chomilaj ubꞌiꞌ ri Qanimajawal, ri xkuxtax pawiꞌ alaq?* “Ri xkuxtax pawiꞌ alaq”: Waꞌ e keꞌelawi rike xkikꞌul ri bautismo pa rubꞌiꞌ ri Qanimajawal Jesucristo.
Lik utz we paqatzij wi kaꞌan alaq rukꞌuꞌxibꞌal ri taqanik tzꞌibꞌital kan chupa Rutzij Upixabꞌ ri Dios, ri kubꞌiꞌij: «Kꞌax chanaꞌa rawatz-achaqꞌ jelaꞌ pachaꞌ ri kꞌax kanaꞌ awibꞌ riꞌat.»* Lv. 19:18 Noꞌj we xa kachaꞌw alaq chikixoꞌl ri tikawex, kamakun alaq yey ri Tzij Pixabꞌ re ri Dios kuqꞌat tzij pawiꞌ alaq ruma alaq aj palajiy tzij. 10 Ma we kꞌo junoq kunimaj ronoje ri Tzij Pixabꞌ yey kajaljobꞌ kꞌu puwi xa juna tzij re ri Dios, riꞌ kamakun chirij ronoje Rutzij Upixabꞌ ri Dios, ma waꞌ xa jun uꞌanom. 11 Ma ri Dios e xbꞌiꞌn re waꞌ: «Matmakun chirij ri kꞌulanikil»* Éx. 20:14 y je tanchi waꞌ xubꞌiꞌij: «Matkamisanik.»* Éx. 20:13 Jekꞌulaꞌ, we junoq na kamakun ta chirij ri kꞌulanikil pero kamisanel, riꞌ kape ri qꞌatbꞌal tzij puwiꞌ ruma xupalajij Rutzij Upixabꞌ ri Dios.
12 Mikꞌow kꞌu chikꞌuꞌx alaq, kopon na ri qꞌij kaqꞌat tzij pawiꞌ alaq e chirij Rutzij Upixabꞌ ri Dios, ri kesaw qeꞌoj puqꞌabꞌ ri mak. Ruma kꞌu riꞌ, chajij ibꞌ alaq che ronoje ri kabꞌiꞌij alaq y kaꞌan alaq. 13 Ma e junoq na kukꞌut ta ri relej ukꞌuꞌx chike ri jujun chik, jekꞌulaꞌ kuꞌan ri Dios che rire, na kukꞌut ta ri relej ukꞌuꞌx che echiriꞌ kuqꞌat tzij puwiꞌ;* Mt. 6:14-15; 18:23-35 noꞌj ri jun kukꞌut ri relej ukꞌuꞌx chike ri jujun chik, riꞌ kel pan chi utz che ronoje chupa ruqꞌijol ri qꞌatbꞌal tzij.
Ri kubꞌulibꞌal qakꞌuꞌx rukꞌ ri Dios kaqꞌalajin uwach rukꞌ ri kaqaꞌano
14 Alaq nu hermanos, ¿saꞌ kutiqoj che junoq we kubꞌiꞌij lik kꞌo kubꞌulibꞌal ukꞌuꞌx yey na jinta kꞌutubꞌal re waꞌ? ¿Kuriq nawi ri kolobꞌetajik xew ruma kubꞌiꞌij kꞌo kubꞌulibꞌal ukꞌuꞌx? 15 Ma we e laꞌ kꞌo juna hermano achi o ixoq na jinta uqꞌuꞌ re ujalbꞌal yey kꞌayew che kuriq ri kutij ri jujun qꞌij, 16 yey we kꞌo kꞌu junoq che alaq jewaꞌ kubꞌiꞌij che: «Chawanibꞌej ko chi utzil chomal, chapisa awibꞌ chi utz y chatwoꞌq chi utz» kachaꞌ, pero na kuya ta kꞌu bꞌi che janipa ri kajawax che, ¿saꞌ kꞌu kutiqoj riꞌ ri xubꞌiꞌij bꞌi che? 17 Jekꞌuriꞌlaꞌ ri kubꞌulibꞌal kꞌuꞌxaj, we na jinta kꞌutubꞌal re, na jinta kutiqoj. “Na jinta kutiqoj”: Pa ri chꞌaꞌtem griego kubꞌiꞌij “kaminaq”.
18 Laj kꞌo junoq jewaꞌ kubꞌiꞌij: «Rilal kꞌo kubꞌulibꞌal kꞌuꞌx la rukꞌ ri Dios; ekꞌu riꞌin e kankꞌut ri utz kanꞌano. ¿Kariq nawi la kaqꞌalajisaj la chinuwach riꞌin ri kubꞌulibꞌal kꞌuꞌx la we na jinta kꞌutubꞌal re? ¡Na kariq ta la! Noꞌj riꞌin utz kanqꞌalajisaj ri kubꞌulibꞌal nukꞌuꞌx chiwach la rukꞌ taq ri kanꞌano.» 19 Rilal lik kakoj la xa jun ri Dios kꞌolik, yey waꞌ lik qatzij. Pero waꞌ na e ta keꞌeloq kꞌo kubꞌulibꞌal kꞌuꞌx la rukꞌ ri Dios, ma e taq ne ri itzel uxlabꞌixel kakikojo xa jun ri Dios kꞌolik y rukꞌ xiꞌin ibꞌ kebꞌirbꞌot chwach. 20 Masach naꞌoj la puwiꞌ; chetaꞌmaj la na jinta uchak ri kubꞌulibꞌal kꞌuꞌxaj we na jinta kꞌutubꞌal re waꞌ. 21 ¿Saꞌ ri xꞌanaw jusukꞌ che ri qamam Abraham? ¿Na e ta nebꞌa ri kubꞌulibꞌal ukꞌuꞌx xukꞌutu echiriꞌ xukoj utzij ri Dios y xuya kꞌu rukꞌajol Isaac chwi ri altar? 22 Ruma kꞌu waꞌ, kil alaq waꞌ: Ri kubꞌulibꞌal ukꞌuꞌx ri Abraham e xqꞌalajinik echiriꞌ xukoj utzij ri Dios. Jekꞌulaꞌ, ri kubꞌulibꞌal ukꞌuꞌx xtzꞌaqat uwach rukꞌ taq ri xuꞌano. 23 Yey Ruchꞌaꞌtem ri Dios kuqꞌalajisaj waꞌ echiriꞌ kubꞌiꞌij: «Ri Abraham lik xkubꞌiꞌ ukꞌuꞌx rukꞌ ri Dios y ruma kꞌu riꞌ, xꞌaniꞌ jusukꞌ che.»* Gn. 15:6 Y xbꞌiꞌx kꞌu che: «Rire e ramigo ri Dios.»* Is. 41:8; 2 Cr. 20:7
24 Lik kꞌu kil alaq riꞌ: Ri tikawex na kuꞌan ta jusukꞌ xew ruma kubꞌiꞌij kꞌo kubꞌulibꞌal ukꞌuꞌx rukꞌ ri Dios, ma ri lik chirajawaxik e kukꞌut waꞌ rukꞌ ri kuꞌano. 25 Ma ri Rahab, ri jun ixoq na chom ta rubꞌinik usilabꞌik, xꞌan jusukꞌ che chwach ri Dios ruma xebꞌukꞌul chirocho ri e kꞌakꞌalenel e aj Israel etaqom bꞌi chupa laꞌ la tinamit y ruma xebꞌutoꞌo chaꞌ kebꞌek pa jun chik bꞌe. Ri Rahab xeburewaj ri e kꞌakꞌalenel e aj Israel ruma xkubꞌiꞌ ukꞌuꞌx rukꞌ ri Dios re Israel. Jos. 2:1-21
26 Jun kꞌambꞌal naꞌoj puwi ri ximbꞌiꞌij e waꞌ: E junoq we na kuxlabꞌ ta chik, riꞌ kaminaq chik; jekꞌulaꞌ riꞌ ri kubꞌulibꞌal kꞌuꞌxaj, we na jinta kꞌutubꞌal re, e pachaꞌ kaminaq chik.

*2:7 “Ri xkuxtax pawiꞌ alaq”: Waꞌ e keꞌelawi rike xkikꞌul ri bautismo pa rubꞌiꞌ ri Qanimajawal Jesucristo.

*2:8 Lv. 19:18

*2:11 Éx. 20:14

*2:11 Éx. 20:13

*2:13 Mt. 6:14-15; 18:23-35

2:17 “Na jinta kutiqoj”: Pa ri chꞌaꞌtem griego kubꞌiꞌij “kaminaq”.

*2:23 Gn. 15:6

*2:23 Is. 41:8; 2 Cr. 20:7

2:25 Ri Rahab xeburewaj ri e kꞌakꞌalenel e aj Israel ruma xkubꞌiꞌ ukꞌuꞌx rukꞌ ri Dios re Israel. Jos. 2:1-21