Ri carta xutzꞌibꞌaj ri Santiago
1
Ri Santiago kuya pan rutzil kiwach rutinamit ri Dios
Riꞌin in Santiago, in aj chak re ri Dios y re ri Qanimajawal Jesucristo. Kanya pan rutzil wach ralaq alaq ri kabꞌlajuj tinamit re Israel, ri alaq kichom bꞌi che ronoje ruwachulew.
Qachꞌija uchuqꞌabꞌ ri kꞌaxkꞌobꞌik
Alaq nu hermanos, lik kiꞌkota alaq echiriꞌ kikꞌow alaq chupa taq ukꞌiyal uwach kꞌaxkꞌobꞌik. Ma etaꞌam chi alaq we kachꞌij alaq ri kꞌambꞌal upa ri kubꞌulibꞌal kꞌuꞌx alaq rukꞌ ri Dios, waꞌ kukꞌam lo unimal kꞌuꞌxaj che alaq. Lik kꞌola kꞌu unimal kꞌuꞌx alaq pa saqil wi chaꞌ jelaꞌ kakꞌojiꞌ alaq jusukꞌ y kakowir alaq chi utz, jekꞌuriꞌlaꞌ na jinta chi kꞌo kajawax che ri bꞌinik silabꞌik alaq chwach ri Dios.
We kꞌo kꞌu junoq che alaq kajawax saqil unaꞌoj, chutzꞌonoj che ri Dios y waꞌ kayaꞌtaj lo che, ma ri Dios na kuxuꞌyaj ta ri katzꞌonox che y na kukꞌaq tane bꞌi kiqꞌij ri tikawex kꞌo kakitzꞌonoj che. Yey we junoq kꞌo karaj kutzꞌonoj che ri Dios, lik chirajawaxik che, kakubꞌiꞌ ukꞌuꞌx rukꞌ ri Dios y na kebꞌ ta upa ri kubꞌulibꞌal ukꞌuꞌx. Ma e ri xa kebꞌ upa ri kubꞌulibꞌal ukꞌuꞌx, riꞌ na tikil ta chi utz; e pachaꞌ ri urepebꞌal uwi ri mar xa kakꞌam bꞌi jewaꞌ y jeriꞌ ruma ri tew. Ekꞌu junoq jewaꞌ uꞌanom, muchꞌobꞌo we kꞌo kukꞌul che ri Qajawal. Ma ri tikawex xa kebꞌ upa che ri kuchꞌobꞌo, riꞌ na jinta ukowil che taq ri kuꞌano.
E juna hermano lik na il ta ko uwach, lik kiꞌkota che ri yakbꞌal uqꞌij kuya ri Dios. 10 Yey ri hermano bꞌeyom lik kiꞌkota che we kakꞌaq bꞌi uqꞌij ruma uꞌanom chꞌutiꞌn che ribꞌ chwach ri Dios. Ma rukꞌaslem che ruwachulew xa e pachaꞌ rukotzꞌiꞌjal raqꞌes, na kakowin taj. 11 Ma echiriꞌ kel lo ri qꞌij yey rukꞌatanil kaqaꞌwik, raqꞌes kachaqijik y rukotzꞌiꞌjal kapuqik y kasach uwach ruchomalil. Jekꞌuriꞌlaꞌ kukꞌulumaj ri bꞌeyom, ma tobꞌ lik kachakunik, echiriꞌ kakamik, ronoje rubꞌeyomalil kakanaj kanoq.
12 Nim uqꞌij ralaxik ri tikawex kuchꞌij uchuqꞌabꞌ ri kꞌambꞌal upa, ma echiriꞌ uchꞌijom chi uchuqꞌabꞌ waꞌ, kukꞌul ri sipanik re ri kꞌaslemal ubꞌiꞌtisim lo ri Dios chike ri kꞌax kenaꞌw re Rire.
Qachꞌija uchuqꞌabꞌ ri mak
13 Echiriꞌ kꞌo junoq kunaꞌo kꞌo kaminow uwach pa mak, mubꞌiꞌij e ri Dios ri kaꞌanaw waꞌ che. Ma ri Dios na kacha ta kꞌana ukꞌuꞌx che ri mak yey na kumin tane junoq chupa. 14 Ma echiriꞌ kꞌo junoq kunaꞌo kꞌo kaminow uwach pa mak, riꞌ e rurayibꞌal ri kakꞌamaw bꞌi re chupa. 15 Ekꞌu taq rurayibꞌal kukꞌam bꞌi pa mak, yey waꞌ wa mak kukꞌam lo kamik. 16 Alaq nu hermanos ri lik kꞌax kannaꞌ alaq, kambꞌiꞌij kꞌu che alaq: Masokotaj kꞌana alaq. 17 Ma ronoje chomilaj sipanik y ri utz kayaꞌtaj chiqe, rukꞌ ri Dios petinaq wi. Rire e ꞌanayom re taq ri kawon che ruwa kaj. Yey taq waꞌ xa kajalkꞌatitaj uwach, noꞌj ri Dios na kajalkꞌatitaj ta uwach y ri qꞌijsaq re Rire na kok ta qꞌequꞌm chwach. 18 Lik rukꞌ kꞌu Rire xalax wi kuya kꞌakꞌ qakꞌaslemal ruma ri Qꞌijsaq re Ruchꞌaꞌtem, chaꞌ jelaꞌ e kojuꞌana ri nabꞌe ralkꞌoꞌal oj yaꞌtal puqꞌabꞌ ri Cristo.
Qaꞌana janipa ri kubꞌiꞌij Ruchꞌaꞌtem ri Dios
19 Alaq nu hermanos ri kꞌax kannaꞌ alaq, mikꞌow chikꞌuꞌx alaq waꞌ: Lik chirajawaxik che alaq kaya xikin alaq che ri kakibꞌiꞌij ri jujun chik, noꞌj lik chꞌobꞌo na alaq raqan chi utz saꞌ ri kabꞌiꞌij alaq, yey muꞌan ne ri lik xa chꞌitil alaq che ri oyowal. 20 Ma e junoq aj oyowal na kuꞌan ta ri jusukꞌ chwach ri Dios. 21 Ruma kꞌu laꞌ, yaꞌa kan alaq ronoje ri na chom ta uwach y ronoje rukꞌiyal mak. E lik kꞌulu alaq rukꞌ uchꞌutiꞌnal kꞌuꞌx alaq Ruchꞌaꞌtem ri Dios tikil chi chupa ri animaꞌ alaq, ma waꞌ kukolobꞌej alaq. 22 E lik ꞌana alaq janipa ri kubꞌiꞌij Ruchꞌaꞌtem ri Dios y na xew ta alaq tanel re; ma we xa alaq tanel re, kasok ibꞌ alaq we kachꞌobꞌ alaq ruma waꞌ kakolobꞌetaj alaq. 23 Ma e junoq xa tanel re Ruchꞌaꞌtem ri Dios y na kuꞌan ta janipa ri kubꞌiꞌij, e pachaꞌ junoq karil rupalaj chupa juna spej. 24 Yey echiriꞌ xril bꞌi rupalaj, keꞌek y xa pa joqꞌotaj kumeskꞌutaj saꞌ ri katzuꞌnik. 25 Noꞌj ri lik uyaꞌom ribꞌ che utaqexik ri saqil Utzij Upixabꞌ ri Dios, ri kojresaj puqꞌabꞌ ri mak, yey xaqi e kuꞌan waꞌ y na kasach ta chukꞌuꞌx ri kubꞌiꞌij ri Tzij Pixabꞌ ma e ꞌanal re janipa ri kubꞌiꞌij waꞌ, ri Dios kutoꞌ che janipa ri kuꞌano.
26 We kꞌo junoq kuchꞌobꞌo pa saqil wi e kuloqꞌnimaj uqꞌij ri Dios, pero na kuqꞌatej ta ri raqꞌ che molot y kꞌaxlaj chꞌaꞌtem, riꞌ utukel kusok ribꞌ yey ronoje ri kuꞌano re kuloqꞌnimaj ri Dios, na jinta uchak. 27 Ma ri saqil uloqꞌnimaxik uqꞌij ri Qaqaw Dios e ri keqatoꞌ ri nibꞌaꞌibꞌ y ri malkaꞌnibꞌ chupa taq ri kꞌax e kꞌo wi, yey e ri kaqachajij qibꞌ chaꞌ na kojtzaq ta chupa ri chꞌulilaj mak re ruwachulew.