13
Pixabꞌanik chike rutinamit ri Dios
Moqꞌotaj alaq ri kꞌax kanaꞌ ibꞌ alaq chiwach alaq, ma ralaq chaqꞌ ibꞌ alaq chupa rubꞌiꞌ ri Cristo. Mikꞌow chikꞌuꞌx alaq ri kekꞌul alaq chi utz janipa ri kebꞌopon chi ocho alaq, ma e kꞌo ri xebꞌanaw waꞌ y na xkinaꞌbꞌej taj e ángeles ri xekikꞌulu. Memeskꞌutaj alaq ri e kꞌo pa cárcel, e ꞌana alaq pachaꞌ kꞌo alaq kukꞌ pa ri cárcel; yey memeskꞌutaj ne alaq ri e kꞌo pa kꞌax, e ꞌana alaq pachaꞌ katij alaq kꞌax junam kukꞌ rike.
Lik chuꞌana nim uqꞌij ri kꞌulanikil chiwach onoje alaq y machꞌulaj ne kꞌana alaq ri tzij ꞌanom alaq chiwach alaq; ma konoje ri kaketzꞌabꞌej uwa kiqꞌij kukꞌ jujun chik na kikꞌulel taj y konoje ri kemakun chirij ri kꞌulanikil, waꞌ kaqꞌat tzij pakiwiꞌ ruma ri Dios.
Meꞌek kꞌuꞌx alaq chwi ri puaq. E kiꞌkota alaq rukꞌ ri kꞌo ukꞌ alaq, ma jewaꞌ ubꞌiꞌim ri Dios:
Na katinya ta kan kꞌenoq
y na kanwoqꞌotaj ta atoꞌik Dt. 31:6-8; Jos. 1:5
xchaꞌ. E uwariꞌche lik kaqajikibꞌaꞌ uwach ri tzꞌibꞌital kan pa Ruchꞌaꞌtem ri Dios:
Ri Nuqaw Dios, e Rire ri katoꞌw weꞌin;
na kanxiꞌij tane kꞌana wibꞌ che ri na utz taj
kuꞌan juna tikawex chwe Sal. 118:6
kojchaꞌ.
Chekꞌuna chikꞌuꞌx alaq ri e aj kꞌamal wach e alaq, ri xetzijon Ruchꞌaꞌtem ri Dios che alaq. Chꞌobꞌo alaq raqan janipa ri utz xukꞌam lo ri kibꞌinik kisilabꞌik y e kꞌama alaq re ri kubꞌulibꞌal kikꞌuꞌx rukꞌ ri Cristo.
Ri Qanimajawal Jesucristo na kajalkꞌatitaj taj; Rire jelaꞌ pachaꞌ rojertan, jelaꞌ woꞌora y chiqawach apanoq. Mataqej kꞌu alaq juna kꞌutunik junwi y na usukꞌ taj. Ma e kꞌo ri lik kebꞌok il che taq ri taqanik puwi saꞌ ri katijik, yey waꞌ na jinta kꞌana kutiqoj che ri kibꞌinik kisilabꞌik chwach ri Dios. Ekꞌu ri lik kuya qachuqꞌabꞌ riꞌoj e ri katikiꞌ ri qanimaꞌ chupa ri unimal rutzil ukꞌuꞌx ri Dios.
10 Ri oj re ri Cristo, kꞌo ri altar qeꞌoj (waꞌ e rukamik ri Cristo chwa ri cruz). Ekꞌu ri keloqꞌniman pa ri Rocho Dios rukꞌ awaj ekamisam, na kayaꞌtaj ta chike kakikꞌul janipa ri yaꞌtal chiqe riꞌoj ruma rukamik ri Cristo.* Pa ri chꞌaꞌtem griego kubꞌiꞌij “na kayaꞌtaj ta chike kakitij re ri altar qeꞌoj”. 11 Ri kuꞌan ri kajawal raj chakunel pa Rocho Dios e kukoj bꞌi chupa ri Luwar lik Santo ri kikikꞌel rawaj ekamisam ruma ri mak ke ri tinamit, yey ekꞌu ri kitiꞌjil kesax bꞌi chupa ri tinamit re kaporoxik. 12 Jekꞌulaꞌ ri Jesús xesax bꞌi chupa ri tinamit echiriꞌ xkamisaxik chaꞌ rukꞌ rukikꞌel kujosqꞌij ri kanimaꞌ ri tikawex. 13 Joꞌ kꞌu riꞌ rukꞌ ri Jesús, e pachaꞌ junam rukꞌ Rire chojelubꞌi chupa ri tinamit y qakꞌulu qeꞌoj ri kꞌaqbꞌal bꞌi qaqꞌij jelaꞌ pachaꞌ xꞌan che Rire. 14 Ma wara che ruwachulew na jinta juna tinamit lik kakowinik pa utz koj-jeqiꞌ wi; ruma kꞌu riꞌ, e qoyeꞌem ri jun qatinamit na kasach ta uwach.
15 Ruma kꞌu laꞌ, xaqi e qayaꞌa chwach ri Dios ri qaqasaꞌn re yakbꞌal uqꞌij ruma ri Qanimajawal Jesucristo. Qayaka kꞌu uqꞌij rubꞌiꞌ Rire, e qabꞌiꞌij Rire e Qanimajawal. 16 Lik mikꞌow chikꞌuꞌx alaq xaqi e ꞌana alaq ri utz y toꞌo ibꞌ alaq chiwach alaq. Ma waꞌ e jun qasaꞌn lik kukꞌul ukꞌuꞌx ri Dios.
17 Lik kojo alaq kitzij ri e aj kꞌamal wach e alaq y yaꞌa ibꞌ alaq chitaqik kuma, ma chwikiqꞌabꞌ rike yaꞌtal wi ruchajixik ri kꞌaslemal alaq chwach ri Dios. Yey rike kakiqꞌalajisaj chwach ri Dios suꞌanik xkiꞌan taq ri kichak ukꞌ alaq. Lik chirajawaxik kꞌu riꞌ kaya ibꞌ alaq chitaqik kuma chaꞌ jelaꞌ rike utz kakiꞌan ri kichak rukꞌ kiꞌkotemal y na rukꞌ ta bꞌis ruma ri kuꞌan alaq alkꞌayew chike; ma we e riꞌ, na jinta kutiqoj ri kichak ukꞌ alaq.
18 Lik ꞌana kꞌu alaq orar paqawiꞌ. Riꞌoj lik kaqanaꞌ chiqakꞌuꞌx utz ri qaꞌanom, y rukꞌ kꞌu ri qabꞌinik qasilabꞌik kaqaj kaqaꞌan chi utz ronoje. 19 Yey kantzꞌonoj ko che alaq, e ꞌana alaq orar panuwiꞌ chaꞌ kayaꞌtaj tanchi chwe riꞌin kinopon tan ukꞌ alaq.
Kꞌisbꞌal chꞌaꞌtem chike taq riglesias
20 Ri Dios, ri aj yaꞌl utzil chomal, xukꞌastajisaj lo ri Qanimajawal Jesucristo chikixoꞌl ri ekaminaq. Y ri Cristo e ri Nimalaj Aj Chajinel ke rutinamit ri Dios; yey rukꞌ rukikꞌel Rire, xujikibꞌaꞌ uwach ri kꞌakꞌ tzij na jinta utaqexik. 21 Kantzꞌonoj kꞌu riꞌ che ri Dios, chutoꞌo alaq chaꞌ kaꞌan alaq ri utz y jelaꞌ kaꞌan kꞌu alaq janipa ri karaj Rire. Chuꞌana kꞌu Rire ukꞌ alaq ruma ri Qanimajawal Jesucristo janipa ri rajawal ukꞌuꞌx Rire. Che Rire taqal wi ri yakbꞌal uqꞌij waqꞌij ora y na jinta chi utaqexik chiqawach apanoq. Amén.
22 Yey kantzꞌonoj che alaq hermanos, lik yaꞌa ibꞌ alaq che umajik usukꞌ waꞌ wa kebꞌ oxibꞌ pixabꞌanik xintzꞌibꞌaj pan che alaq y kꞌulu alaq chi utz.
23 Kuaj ketaꞌmaj alaq e ri qa hermano Timoteo elinaq chi lo pa cárcel, yey we xkꞌun tan loq, kankꞌam bꞌi wukꞌ echiriꞌ kiꞌnwila alaq.
24 Yaꞌa alaq rutzil kiwach konoje ri e aj kꞌamal wach e alaq kukꞌ konoje rutinamit ri Dios. Ri e aj Italia kakiya pan rutzil wach alaq. 25 Kꞌulu kꞌu onoje alaq ri unimal rutzil ukꞌuꞌx ri Dios. Amén.

*13:10 Pa ri chꞌaꞌtem griego kubꞌiꞌij “na kayaꞌtaj ta chike kakitij re ri altar qeꞌoj”.