^
1 Korin
Pol 'A Ha'atee Ha'agorohia God
Heihoa Na To'o Na'i Heisoi
Na Huunai Madoma Ana God
Taroha 'Iniai Mae Na Haa Kraest
Madoma Ana God
Inoni Tatau'aro Ana'ia God
Ha'abasu 'Iniai Ha'ata'aiai Ruma Maea Ana God
Ha'ataari Ana'ia Kraest
Here Wawaasua'a Na'i Heisoi
Herehere 'Anai Ha'a-aratara'i Heita'ia
Hora Baaniai Ora-ora'a Ni Wawaasua'a
Ha'ausuringa'i Na'i Ringei Ha'iwai
Awa Suriai Hei'irisina God
Heisonga'i 'Iniraaui Nei Ra Ai'a Ha'iwai
Heisonga'i 'Ini'i Mahoingau Nara Wate'i
Tanaai Araaranunu
Pol Mana Tatau'aro Adaaui Ha'ataari
Ha'abasu 'Iniai Ha'arahesi'i Araaranunu
Herehere Ni Urao Ni Heisoi
Ringeringe Na'i Ngau Maea
Bane Ni Hi'ona Maea
Mwane Dora Na'i Ta'i Abe
Heita'ahi Na Ororiu Di'u
'E Mamaani 'Ini Rua Bane Ni Hi'ona Maea
Herehere 'Anai Rihunga'i
Na Suruta'e Aho'i Ana Kraest
Na Suruta'e Aho'i Adaaui Noni Hinihini
'Omehanai Abe 'Oha Nai Suruta'e Aho'i
Goni Ha'a Nadaaui Inoni Hinihini
Na'i Jerusalem
'Ado'adona'i a Pol 'Anai Haa'i
Ha'atee Ha'ahako Ana'ia Pol