4
Herehere 'Anai 'Ome 'Irara'i
Sae Pwapwaari'i
Mwani sae goro agu'i, 'a rago'a i ha'ausuri pwapwaari'i nara awa suri'i mwani dora. Naasi, moi abui hinihinia 'adonai nei na 'unua do'a to'oraai Hi'ona Maea beia. Ma'ata, moi wai'ado'ado goro ga'u suri'i taha na saesi na 'unu'i 'anai 'iraraa 'onaa 'a to'oraa mora i Hi'ona Maea beia ma'ua ai'a. Naani herehere 'anai aidangisia 'onaa 'e sae na huunai daua mora i ha'ausuringa'i ana baaniai Hi'ona Maea ma'ua ai'a. 'Iatei sae na 'unua do 'ia Jisas Kraest 'a ha'i noni, saesi 'a dauai ha'ausuringa'i ana baania God. Me 'iatei sae na 'unua dona 'ia Jisas ai'a ha'i noni, saesi ai'a dauai ha'ausuringa'i ana baania God me baaniai maerongana Kraest. Mou bwane rongoa dona maerongana Kraest 'ai boi na'i marewana. Ma naasi 'a boi'a, ma bwane awa'a na'i 'ohani.
Mi'amou arai gare agu'i, 'i'amou ra'i noni ana'i a God. Mamou ha'aheho'i hako'a i ha'ausuri pwapwaari'i 'isi suria 'i'amou mou ai'a hinihiniraau. Mou haua o'asi 'inia na Hi'ona Maea 'iia bei'amou. Mana mena anai Hi'ona Maea 'a mena di'uai mena ana mo'o na marungiraaui ahurodo na'i marewana. 'Iraau ha'ausuri pwapwaari'i 'isi, rau ai'a aidangisia God marau ha'ausuriraaui sae 'ini'i moi maho ta'a'i ni marewana. Naasi 'iraaui saenai marewana nara ai'a aidangisia God, rau wa'ewa'e 'anai bahurongo'i ha'ausuringa'i adaa'i. Mi'ameu Ha'ataari, meu ra'i noni ana'i a God. Ma naasi 'iraaui sae narau aidangisia God, rau wa'ewa'e 'anai bahurongo'i ha'ausuringa'i amee'i. Me 'iatei sae na ai'a ta'i bei'i sae ana'i a God, 'a bwara 'anai bahurongo'i moe'a i ha'ausuringa'i amee'i. Naasi, baani'i maho 'isi, gau matai 'ome 'iraraa 'onaa 'e sae na maani'i mareho ha'a-momori nara boi baaniai Hi'ona Maea ma'ua 'a maani'i mareho nara pwari'i nara boi baania Saetan.
Na Heita'ahi 'A Boi Baania God
Mwani sae goro agu'i, 'igaau hako gai ta'ahigaau hairiu. 'Au 'unua o'asi tana'amou, 'inia na heita'ahi 'a boi baania God. Me 'iatei na ta'ahiraaui sae, 'iiasi 'e gare ana God ma aidangisia God. Mia tei na ai'a ta'ahiraaui sae, 'a ai'a aidangisia God. 'Inia 'ia God 'a honu 'iniai heita'ahi. Gau 'iraraa ha'agorohia do 'ia God 'a ta'ahigaaui noni, 'inia tarana naasi 'a ha'ataaria mai gare otohuu ana 'ia Jisas Kraest na'i marewana neina gai matai dauai tahi tarau. 10 Na huunai herehere 'anai ta'ahiraaui sae 'a boi baania God. Ai'a i here na do'igaau nagau haua tanaa God ma'e here na 'ia God na haua tanagaau. 'A ha'ataariai Garena 'anai mae 'inigaau 'onaai ho'asi 'anai ha'a-ai'a'i ora-ora'a agaa'i.
11 Mwani sae goro agu'i, tarana 'ia God 'a ta'ahigaau o'asi, 'a goro do gai haua o'asi ro'u 'anai ta'ahigaau hairiu. 12 Ai'a sae mau nai 'omesia God. Ma'ata, 'oha gau ta'ahigaau hairiu, 'ia God 'a hagu beigaau. Mana heita'ahi ana 'aigui ha'ata'i goro suri'i tahingagaa'i.
13 'Ia God 'a banea tanagaaui Hi'ona Maea ana, ma naasi gau aidangisia do 'igaau gau hagu beia God mia God 'a hagu ro'u beigaau. 14 'I'ameu meu re'iai Garena God mameu taroha'inia tanaraaui sae do'ia God na ha'ataaria mai 'anai ruhasiraaui noni baaniai ora-ora'a. 15 'Iatei sae na ha'arangasia do'ia Jisas naasi Garena God, 'ia God 'a hagu beia, me 'iia 'a hagu ro'u beia God. 16 Ma naasi gau aidangisia do'ia God 'a ta'ahigaau magau hinihinia do 'a ha'a-momori.
'Ia God 'a honu 'iniai heita'ahi. Ma naasi 'iatei sae na ta'ahia tarau a God beiraaui noni 'etea, 'iiasi 'a hagu beia God mia God 'a hagu ro'u beia. 17 'Oha gau hagu beia God, na heita'ahi ana 'ai ha'ata'i goro hura'a suri'i tahingagaa'i. Ma na'i dangi ni heihiiri, gaugu bwa'i mamaa'u'a. 'Inia na'i madoraa gau awa na'i marewana, gau awa suriai barongana Kraest. 18 'Iatei na to'oraai huunai heita'ahi beia, 'a bwa'i mamaa'u. 'Inia na huunai heita'ahi 'a ha'a-ai'aai mamaa'u. Me 'iatei na ai'a to'oraai huunai heita'ahi beia, 'iia 'ai mamaa'u. 'Inia 'ai mamaa'usiai ha'a-mama'ai na 'ia God 'ai haa tanaa.
19 Gai ta'ahiraaui noni, 'inia 'ia God na ta'ahigaau na'i na'o. 20 'Onaa 'iatei na 'unua do 'a ta'ahia God ma awa ta'aa tanaai nei na hinihini, 'iiasi 'a pwapwaari'i. 'Inia 'a bwa'i ta'ahia mwada'u a God na ai'a re'ia mau, 'onaa 'a bwa'i ta'ahiai sae na re'ia! 21 'Ia God 'a haua tanagaaui ha'atorani 'anai suria, 'a o'ani, “'Iatei na ta'ahia God, 'ai ta'ahiraau ro'u i sae hinihini.”