5
'Oi Hinihinia Jisas Ma'oi Ha'i Garena God
'Iraau atei rau hinihinia do'ia Jisas naasi Ha'atahi, 'iraau ra'i gare ana'i a God. Miraau atei rau ta'ahia Ama, rai ta'ahiraau ro'u i gare ana'i. 'Onaa gau ta'ahia God magau haa'i maho na 'unu'i tanagaau, naasi gaigu 'iraraa do gau ta'ahiraau ororiu i gare ana'i. 'Onaa gau ta'ahia God, gai ha'isuri'i maho na 'unu'i mana maho na 'unu'i ra ai'a bwara 'anai suri'i, 'inia 'igaau gau nugasi'i baronga ta'a'i ni marewana. Gau matai haua o'asi suria 'igaau ra'i gare ana'ia God magau hinihinia Jisas. 'A 'ua? 'Iatei na matai nugasi'i baronga ta'a'i ni marewana? 'Iraau moi i nei ra hinihinia do'ia Jisas naasi Garena God.
Gau 'iraraa do 'ia Jisas Kraest naasi Garena God, 'inia 'iia 'a boi na'i marewana mea Jon 'a bwareomaeaa 'iniai wai. Ma'ata 'a ai'a do'a bwareomaea moi, me 'a ahe ro'u i 'abuna 'oha na mae. Mana Hi'ona Maea 'a 'unua ro'u do 'ia Jisas naasi Garena God, mana Hi'ona Maea 'a ha'a-momori tarau. Naasi gau re'ia 'e oru maho na ha'ata'iniai taha na ha'a-momori 'inia Jisas. Na Hi'ona Maea, na bwareomaea ana Jisas 'iniai wai, mana 'abuna Jisas na ahe baaniai abena. Ni oru mahosi, ra ha'ata'inia moi tanagaaui ta'i maho, do 'ia Jisas Kraest naasi Garena God. Tara'i 'oha gau hinihini'i maho na 'iraau moi noni rau maani'i. Ma'ata maho 'ia God na 'unu'i ra ororiu di'u ro'u wou. Ma naasi gau ga'i hinihini'i maho na 'ia God na 'unu'i 'iniai Garena, 'inia 'iia naasi God. 10 'Onaa gau hinihiniai Garena God, 'a ha'ata'inia do gau hinihini'i maho na 'ia God na 'unu'i 'iniai Garena. Me 'onaa gau ai'a hinihini'i maho 'ia God na 'unu'i, 'a ha'ata'inia do gau 'adoma'inia do'ia God 'a pwari'i. 11 Ma'e taha na 'ia God na 'unua? 'A 'unua do 'a bwane haua tanagaaui tahi tarau. Mana Garena, naasi tara 'anai dauai tahi tarausi. 12 Ma naasi, 'iatei na hagu beiai Garena, 'a to'oraa ro'u i tahi tarau. Me 'iatei na ai'a hagu beiai Garena, 'a ai'a daua mau i tahi tarau.
Ha'atee Ha'ahako
13 'Au usu'i hako i mwani mareho na'i usu-usuni tana'amoui nei na mou hinihiniai garena God, neina moi 'iraraa ha'agorohia do mou to'oraa'a i tahi tarau. 14 Magau 'iraraa ha'agorohia ro'u do'ia God 'ai rongo'i ha'arahesi agaa'i, 'oha gau ha'angoni'i maho nara suriai hei'irisina. 15 Ma naasi 'inia gau 'iraraa do'a rongogaau, gau 'iraraa dona 'iia 'a watea'a tanagaaui taha gau 'irisia.
16 'Io, 'onaa mou re'iai sae hinihini na ahoda na'i ora-ora'a, mamou 'iraraa dona ora-ora'asi 'a bwa'i ha'asirihia na'i mae tarau, moi ha'arahesi 'a'auhia mea God 'ai ruhasia baaniai ora-ora'a ana. 'A he'ete'i baaniai sae na hauai ora-ora'a na matai ha'asirihia na'i mae tarau. 'Inia 'e ta'i ora-ora'a na awa na matai ha'asirihiai sae na'i dorasi. Mau ai'a 'unua do moi ha'arahesi 'a'auhiai nei na hauai ora-ora'a o'asi. 17 Mwani maho ta'a'i na noni na haa'i, naasi ora-ora'a na'i maana God. Ma'ata ai'a do mwane ora-ora'a hako ra matai ha'asirihiai sae na'i mae tarau.
18 'Igaau 'iraraa do 'iatei na ha'i garena God, 'a ai'a awa moi 'anai ora-ora'a. 'Inia Jisas Kraest 'a taatahi bwarasia mia Saetan 'a bwa'i ha'ata'aia.
19 Gau 'iraraa ro'u do 'igaau ra'i gare ana'i a God, ma'ata Saetan 'a marungiraaui noni nara ai'a 'u'uria God.
20 Gau 'iraraa ro'u dona Garena God 'a boi na'i marewana ma ha'a-aidangisigaau 'iniai huunai God. Ma gau hagu beiai huunai God, 'inia gau hagu ro'u beiai Garena, 'ia Jisas Kraest. 'Ia naasi huunai God me'iia na haa tanagaaui tahi tarau.
21 Arai gare agu'i, moi abui ha'arahesi'i araaranunu.