3
Ta'a'i Suri'i Dangi Ha'ahako
'Oi aidangisia, do na'i gaarangiai madoraa na'ia Kraest 'ai aho'i mai, 'ai bwara di'u tanaraaui noni hinihini. Na noni rai 'adoma'iniraau moi haariraau marai ta'ahia di'u i ha'a. Rai 'adoma'i ha'a-ororiuraau baaniai nata nei marai ha'ata'eraau haariraau. Rai ha'atee ha'ata'aiai nata sae, marai hairaesi bei'i amadaa'i mana inadaa'i. Ra bwa'i ha'atee tagio tanaai nata nei, mara bwa'i 'adoma'inia God. Ra bwa'i to'oraai heita'ahi mana 'adoma'i nugasi tanaai nata nei. Rai to'o haisubuni, rai awa heheingahui'a mana sibania moi haa'i here ta'a'i. Rai 'ita'i mwani mareho goro. Rai ha'ahaingahu 'ini'i nei adaa'i marau bwa'i matai 'ome taradi mareho ra haa'i. Na 'adoma'idaa'i rai honu 'iniai ha'a-ta'eta'e. Rai mwa'emwa'e di'u 'anai hau'i taha 'anai ha'a-arungagoroai abe, mana ta'ahia God 'a bwa'i. Rai here 'onaa do ra'i noni hinihini maragu ai'a, 'inia rau ai'a 'irisiai mena ana God 'anai marungiraau.
Timoti, 'oi sigi baani'i noni o'asi. Tara'i nei o'asi, rau siri suri'i ruma adaa'i urao nara matai hinihini mwada'u. Rau raba pwari'iraau moi 'ini'i mwani ha'ausuringa'i he'ete'i. Urao 'isi rau arunga 'ino'a 'ini'i mareho ta'a'i rau bwane hahaa'i maraugu raba araisuria moi hei'irisinai abe. Nei ra o'asi, namoiwou ta ha'ausuringa'i rai rongosuri'i, maraugu bwa'i aidangisia moe'a i huunai ha'ausuringa'i. Nei ra hano hairiu suri'i ruma adaa'i urao 'isi, ra ha'atee ha'ata'aiai huunai ha'ausuringa'i, 'onaaia Janis mea Jambris 'oha raru ha'atee ha'ata'aia Moses. Na 'adoma'ida i noni o'asi ra ta'a'i hako, mana hinihinidi ra o'asi ro'u. Ma'ata 'a bwa'i orea miraaui noni rai 'ome 'iraraai here bweubweu'a adaausi, 'onaai 'oha 'iraaui noni rau 'ome 'iraraai here bweubweu'a na haua Janis mea Jambris.* 3:9 Eksodas 7:11-12; 8:18-19
Heiatenga'i Ana'i Pol Tanaa Timoti
10 Timoti, i'oe 'o aidangisi'i hako i ha'ausuringa'i agu'i mana awangagu. 'O aidangisi'i ro'u mareho nau raba haa'i. 'O aidangisiai hinihinigu beia Kraest mana ahumaratanoa nau haa tanaraaui noni. 'O aidangisiai heita'ahi nau haua tanaraaui noni mana ura baabau nau haua mai suri'i mwani rongomaata'i. 11 'O aidangisiai norata'aiau mana ha'a-rongomaata'iau nara haa 'iniai suria agua Kraest. Ha'amomori! Na'i madoraa nau awa suri'i 'omaa raha na'i Antiok ma na'i Aekoniam mei Listra na maerongagu ra norata'aiau di'u. Ma'ata 'ia Araha na 'a'auhiau ma ha'atahiau baani'i mwani rongomaata'i o'asi. 12 Ma ha'a-momori di'u! 'Ira i nei ra hagu beia Jisas Kraest mara awa suriai hei'irisina, rai norata'airaau o'asi ro'u. 13 Mana nei ra heitaroha'i pwapwaari'i miraaui noni ta'a'i rai ta'aa di'u ro'u wou. 'Ia Saetan 'ai awanga'i pwari'iraau moi 'anai pwari'iraaui noni. 14 Mi'oe, 'oi dau baabau suri'i ha'ausuringa'i nameu haa'i tana'o na'o hinihini'i. 'Inia 'i'ameu, 'o aidangisi'ameu goro nameu ha'ausuri'o 'ini'i. 15 Taraawa'a na'i 'oha 'o kekerei mau, 'o bwane aidangisiai Usu-usu Maea. Mana Usu-usu Maea 'a matai haua tana'o i madoma 'anai daua namua i tahi tarau, 'iniai hinihinimu beia Jisas Kraest. 16 Ni mwani usu-usu raronai Usu-usu Maea, ra hura'a mai baaniai 'adoma'ina God maraugu usu'i dio i noni. Mana Usu-usu Maea 'a ororiu di'u 'anai ha'ausurigaau 'iniai taha na ha'a-momori, ma 'anai ha'a-aidangisigaau 'ini'i awaha odo-odo. 'A ororiu ro'u 'anai ha'ata'ini'i tanagiai ha'ausuringa'i mana barongagaa'i nara ai'a odo-odo neina gai ha'a-odoodo'i. 17 Ma naasi, 'igaaui noni ana'ia God, gaigui huunai arari 'anai haa'i mwani tau'aro goro.

*3:9 3:9 Eksodas 7:11-12; 8:18-19