Na Orunai Usu-usu Ana
St. Jon
Gere Mamaani 'Iniai Bukani
Na'i Baebol 'a ha'ausurigia do 'a goro 'anai 'a'auhiraaui noni hinihini narau 'irisiai hei'a'auhi, rei'uaa na 'iraaui nei nagau ai'a 'irararaau. Ha'asiha na'i tahingamu na'o sadoiai madoraa 'anai 'a'auhia ma 'anai tau'aro tanaai noni hinihini na rabasiai hei'a'auhi?
'I usu-usuni 'ia Jon 'a usua tanaai ta'i geresae ana nara 'unua 'inia Gaeas. 'A haua 'anai ha'a-ta'eta'ea 'iniai kaeni tau'aro goro na haa na'i 'a'auhiraau na haa i haru nei. 'Ia Gaeas 'e sae ni heisoi na awa ha'atau. Ma'ata na mamaani 'ini'i goro na haa na'i ha'amaoto, mana taguma'iniraau na hauai noni na'i ruma ana 'a taha beia Jon.
Suri'i 'oha na 'iraaui ha'ausuri mana inoni narau hura'a 'anai taroha'iniai Taroha Goro, ma tara'i inoni hinihini ra taha na'i 'omaa na awa ieia Gaeas, 'iia 'ai bonasia doni sae 'isi rai to'o dorani mauru, goni bei'i tara'i mareho ro'u narau 'irisi'i. 'Ia Gaeas 'a aidangisia do 'oha na 'a'auhiraau o'asi noni narau 'aariha, 'iia 'a 'a'au 'anai ha'a-'arihia ro'u i Taroha Goro 'inia Jisas Kraest.
'Iraau atei na'o ga'i taguma'iniraau na'i 'oha narai ataha na'i 'omaa amua? 'Oha na'oi 'oha'iniai orunai usu-usu ana Jon 'oi 'adoma'i suri'i herehere he'ua na'oi haa 'anai 'a'auhiraaui noni na'i heisoi, 'iraaui noni hinihini na'i 'omaa amua, mana'i gariai marewana hako.
1
'Inau i na'otara 'anai heisoi nau hauai usu-usuni tana'o Gaeas, sae goro agua nau ta'ahi'o ha'a-momori.
Sae goro agua, 'au ha'arahesi doni abemu 'ai tahi goro. 'Au 'iraraa doni tahingamu beia Kraest 'a goro, mau ha'arahesi doni mwani mareho hako rai hano goro o'asi ro'u tana'o. 'Au wa'ewa'e di'u 'iniai rongoa agua beiraau tara'i do'oragaa'i beia Kraest narau ada mai, do i'oe 'o suria tarau i taha na ha'a-momori. Ai'a ta wa'ewa'e ro'u nai di'uai wa'ewa'e nau to'oraa na'i 'oha nau rongoa do 'iraaui nei nara 'onaai gare agu'i, rau awa suriai taha na ha'a-momori.
Tau'aro Goro Na Haua Gaeas
Sae goro agua Gaeas, 'a goro di'u i hei'a'auhi na'o hahaa'i 'oha na'o 'a'auhiraaui do'oragaa'i beia Kraest narau hura'a 'anai taroha'iniai taroha goro, rei'uaa namou ai'a haimatai'i. Ra'i nei 'iniraau nara boi bei'ameu, rau maania tana'ameu i heita'ahi amua tanaraau. 'Au wa'ewa'e di'u madoraa nau rongoa do'o haa'i tanaraaui maho rau 'irisi'i na'i 'oha rau hano baani'amou. Mau rabasia do'oi haua o'asi moe'a, 'inia 'ia God 'a wa'ewa'e 'inia. 'Iraausi, ra hura'a 'anai hauai tau'aro ana Kraest, miraau ai'a rabasi'i hei'a'auhi baaniraaui sae ahurodo. 'Igaau nei hinihini naasi gai 'a'auhiraau 'ini'i maho narau 'irisi'i, nei nagai tau'aro goni beiraau 'anai taroha'iniai taha na ha'a-momori tanaraaui noni.
Sae Ta'aa 'Ia Daeotrepis
'E usu-usu pwapwaku nau ha'ataaria ga'u wou tana'amoui sae hinihini na'i 'omaasi. Mea Daeotrepis ai'a raba araisuri'i maho nau usu'i 'isi. Suria 'a 'adoma'inia do 'iia'a naasi na'otara 'anai heisoi. 10 Hoita, ma na'i madoraa nawai taha wou na'i 'omaa amoou, waigu maani'i hako tana'amoui maho 'ia Daeotrepis na hau'i. 'Iia 'a ha'atee ha'ata'aiau 'ini'i maho ra ai'a ha'a-momori. Mana maho na ta'aa di'u na haua, 'a ai'a raba 'a'auhiraaui sae narau hano 'ari suri'i mwani dora 'anai heitaroha'i. Ma ha'a-bwarasiraau ro'u i nei narau raba 'a'auhiraau. Ma 'onaa rai 'a'auhiraau, 'a ai'a ha'awateraau 'anai ha'arahesi beiraaui sae hinihini.
11 Sae goro agua Gaeas, 'oi abui suri'i barongadaa'i sae ta'a'i, ma 'oi suriraaui nei na barongadaa'i ra goro. 'Inia 'iatei na hau'i maho goro, 'iia 'e garena God. Me 'iatei na hau'i maho ta'a'i, 'iia 'a ai'a aidangisia God.
Sae Goro 'Ia Demitrias
12 'Iraau hako i noni hinihini, rau 'unua do'ia Demitrias 'e sae goro. 'Iia 'a awa suriai taha na ha'a-momori, naasi na ha'ata'inia 'inia do 'iia 'e sae goro. Minau 'unua ro'u tana'amou do 'iia 'e sae goro, mamou 'iraraa do maho nawai 'unua, 'a bwa'i pwari'i.
Ha'atee Ha'ahako
13 Ra rago mau i maho nau raba maani'i tana'o, maugu ai'a raba maani'i na'i usu-usu. 14 Na maho nau 'adoma'inia naasi, 'a bwa'i orea mawai gaariri wou 'anai 'omesi'o. Ma garai awa goni 'anai mamaani.
15 'Iraaui sae ni heisoi 'ini, rau 'unu'i wa'ewa'e adaa'i tana'o ma'oi ha'atee wa'ewa'e ro'u tanaraau hako i sae ni heisoi na'i 'omaasi.
'Io, 'au ha'arahesi do'ia God 'ai ha'a-awahi'o goro.