Na Usu-usu Ana Pol
Tanaraaui Noni Hinihini Na'i
Kolosae
Gere Mamaani 'Iniai Bukani
'A ga'i 'ome he'ua i tahinganai sae hinihini? Na Baebol 'a 'unua tanagia do na'i madoraa nagau hinihinia Kraest, 'iia 'a awa beigia. Na'i Buka Kolosae 'ia Pol 'a maania taha nagau to'oraa na'i madoraa na 'ia Jisas 'a awa suri'i tahingagaa'i.
'Ia Pol 'a 'unua do na'i 'oha nagau ai'a waia Jisas mau suri'i tahingagaa'i, gau ha'atau di'u baania God. Ma'ata 'ia Jisas 'a waigia mai gaarangia God. Gau to'oraa'a i tahinga haoru mana ora-ora'a agaa'i 'a 'adoma'i nugasi'i hako. 'Iia 'a bwane ha'a-dadara'agia baani'i mwane ha'ausuringa'i ni marewana nara 'unua dogai suri'i mwani ringeringe 'anai sadoiai tahi tarau.
Ni hagu nagau haua beia Kraest 'e kae mareho raha di'u. 'Oi wana na'i bukani 'anai sadoi'i taha narai to'o na'i tahingamu na'i madoraa na'o hagu beia Jisas.
1
1-2 Tana'amoui noni ana'ia God na'i 'omaa i Kolosae namou hinihinia wetewete a Jisas Kraest. 'Inaua Pol, Ha'ataari ana Jisas Kraest 'onaai 'irisia ana God, mea Timoti, 'i do'oragaau beia Jisas Kraest, miri haua i usu-usuni. Miri ha'arahesi mia God i Amaga 'ai ha'agorohi'amou ma'ai ha'a-awa goro'amou.
Ha'arahesi Ni Ha'atee Ha'agorohi
'Ado 'oha nameu ha'arahesi 'a'auhi'amou, meu ha'atee ha'agorohia Godi Amana Araha aga 'ia Jisas Kraest. 'Inia meu rongoai hinihinia amooua Kraest mana ta'ahiraau amoou hakoi noni ana'ia God. Mou haua o'asi, suria mou hinihini wetewete domoi dauai tahinga haoru na goro di'u na 'ia God na ha'aagaua tana'amou na'i Aro. Mana mahosi mou bwane rongoa na'i madoraa ra taroha'inia tana'amou i Taroha Goro. Na tarohasi 'a ha'a-momori ma 'adarara hura'a suriai marewana ma ada ro'u bei'amou. Na Taroha Gorosi na orisi'i moe'asi tahingadaa'i noni. Ma naia ro'u naasi na orisi'i tahingamoo'i taraawa'a mau na'i 'oha namou bura'i rongoa mamou bura'i 'irara ha'agorohiai goro na haua God 'ini'amou. 'Ia Epafaras, i geresae goro agaau na tau'aro bei'ameu, naasi na taroha'inia tana'amou tahamora i Taroha Gorosi. Me 'iia 'a mangudi 'anai tau'aro tanaa Kraest 'anai 'a'auhi'amou. 'Iia na maania tana'ameu i heita'ahi anai Hi'ona Maea na awa bei'amou namougu taarai ta'ahiraau 'inia i noni hinihini nara awa suriai mwani dora.
Tarana naasi, taraawa'a na'i 'oha meugu rongo mamaani 'ini'amou, meu ai'a agoheta'i ha'arahesi 'a'auhi'amou. Meu ha'arahesi waiori tanaa God 'ini'amou ma 'ai ha'ata'iniai taha na 'irisia domoi haua, mamoi to'oraai aidangi mana madoma baania God neina moi aidangisi'i barongana'i. 10 'Onaa nai o'asi, moi matai awa na'i tahinga na arari na'i maana Araha ma 'ai wa'ewa'e 'ini'i mwane mareho goro moi haa'i. Ma ro'u, moi aidangisia goro di'u ro'u woua God. 11 Meu ha'arahesi mana mena ana God na raha 'ai ha'a-ahumaratanoa'amou ma 'ai ha'a-'o'ori'amou 'anai ura baabau ha'i wa'ewa'e na'i madoraa ni rongomaata'i. 12 Meu ha'arahesi neina moi ha'atee ha'agorohia God 'iniai watea ana tana'amoui noni ana'i 'anai dau'i mwani mareho na duruduru 'ini'i tana'amou i sae namoi awa na'i dora marewa ara'ai aro. 13 'Ia God 'a waigaau hura'a baaniai mena ana Saetan na marungiraaui nei nara awa na'i kuhi, ma nugagia bahainai heimarungi anai garena na ta'ahia. 14 Mana garena 'a bwane 'adoma'i nugasigia ma ruhasigia baani'i ora-ora'a agaa'i 'iniai 'abuna.
'Ia Kraest 'A Ahaaha
Baani'i Mwani Maho Hako
15 'Ia Kraest na aho'i ta'i noni 'a ta'isada beia God, sae 'iia 'a ai'a aho'i ta'i noni. 'Iia 'a ahaaha baani'i hakoi mwani ha'apwa'ara. 16 'Ia Kraest 'a ha'apwa'ara'i mwane mareho hako na'i aro mei ano suriai hei'irisina God. 'A ha'apwa'ara'i maho ga re'i'i mana nei ga ai'a re'i'i, 'onaai'i enjel mana mareho ra to'o mena ni heimarungi. Mwani taraani maho hako 'ia Kraest na ha'apwa'ara'i suriai hei'irisina God, neina rai ha'aasaa 'ini'i. 17 'Ia Kraest 'a awa'a maragu pwa'ara ro'u i mwane maho hako, 'iia na daugoni'i. 18 'Iia naasi na bwauodonai heisoi, mana heisoi naasi na 'onaai abena. 'Iraaui sae ni heisoi rai dauai huunai tahi baania, 'inia 'iia naasi nei tahamora na tahi aho'i baaniai mae nagu bwa'i mae'a ro'u ta'oha. 'A o'asi neina 'ai ahaaha baani'i mwane taraani maho hako. 19 Na'i 'oha na 'ia Kraest 'a boi marewana, 'a ta'isada hako beia God, 'inia naasi taha na 'ia God na 'irisia. 20 Ma ha'ahagugoni'i aho'i beia 'i mwane taraani maho hako na'i aro mei ano 'iniai 'abunai garena na ahe na'i dadaahoro.
21 Na'i na'o 'i'amou mou ai'a hagu ga'u beia God. 'I'amousi mou ha'imae beia 'ini'i mareho ta'a'i namou 'adoma'ini'i mamou haa'i. 22 Mana Garena God 'a aho'ita'i noni ma mae, naia namougu hagu goni aho'i ro'u 'inia beia God. 'A haua o'asi nei namoi matai ura na'i maana 'onaai noni odo-odo na ai'a ta ta'i ta'aa nai awa beia. 23 Me ma'ata moi ura baabau na'i hinihinimoou. Moi abui 'adoma'i wanusi 'ini'i mwani mareho na 'ia God na duruduru 'ini'i tana'amou na'i Taroha Goro namou rongoa ani. Mana Taroha Gorosi ra taroha'inia ro'u 'ari suriai marewana hako. Minaua Pol naasi 'e sae tatau'aro na 'ia God na sigihiau 'anai taroha'iniai Taroha Gorosi.
Tau'aro Na Haua Pol Na'i Heisoi
24 Rei'uaa wai rongomaata'i 'iniai tau'aro nau haua, mau wa'ewa'e moi, suria 'a 'a'auhi'amou. 'Ia Kraest 'a rongomaata'i ga'u 'anai 'a'auhiai heisoi na 'onaai abena. Minau 'au mwa'emwa'e 'anai rongomaata'i o'asi ro'u 'anai 'a'auhiai heisoi. 25 'Ia God 'a 'adoma'i nunuga 'inia do 'inau wai tau'aro tanaa na'i heisoi 'anai taroha'inia hakoi Taroha Goro tana'amou. 26 Na'i 'ohabwani, tarohasi 'a awa bainihu baaniraau hakoi sae. Mana'i 'ohani 'ia God 'a ruhasia tanaraaui noni ana'i. 27 'A haua o'asi, 'inia 'a 'irisia do 'i nei mou ai'a Jiu moi aidangisia doni taroha hauasa naasi 'a matai ha'ahonusiai tahingamoo'i 'ini'i mwani mareho goro. Mana tarohasi naia naani. 'Ia Kraest 'a awa na'i tahingamoo'i, naia namou to'oraa 'inia i 'adoma'i heimamasi 'anai awa goni beia God ara'ai Aro. 28 Naasi, meu ha'arangasiai tarohana Kraest suri'i mwani dora meu ataha suri'i. Meu haua beiai ha'abasu mameu ha'ausuriraaui sae hako beiai madoma, neina na'i 'oha nai boi mau, rai matai ura na'i maana God 'onaai inoni nara odo-odo'a suriai hagu adaau beia Kraest. 29 Tarana naia nau tau'aro wetewete 'inia beiai mena na haua Kraest tanaau.