4
Pol 'A Ha'abasuraaui Noni Hinihini
Arai do'ora mana asimee'i, 'au tarisi'amou mau ta'ahi'amou di'u. Mou ha'a-wa'ewa'eau minau ha'atee ha'agorohia God 'ini'amou. Naasi, moi ha'isuri'i mareho nau 'unu'i 'isi neina moi ura baabau na'i hinihinimoou beia Araha.
Mau ha'a-ta'u'u'amurua rua urao, i'oe a Iuodia mea Sinidiki, murui ha'a-arataraa i haiu'au'a na to'o na'i ahoaamurua ma murui 'adoma'i aratara, 'inia murua muru suria hako Araha. Mau ha'angoni'o mo'o no'o mangudi 'anai tatau'aro beiau ani, 'oi 'a'auhirarua, 'inia rarua raru tau'aro 'a'auhiau 'anai taroha'iniai Taroha Goro. Ma ai'a do 'irarua moi rua uraosi nararu 'a'auhiau, miraau ro'u tara'i nei beia Klemen. 'Iraau na atadaa'i ra awa na'i buka nara usu'i atadi nei rai dauai tahi tarau.
Moi wa'ewa'e tarau 'iniai hagu amoou beia Araha. Mawai 'unua ro'u, moi wa'ewa'e! Moi awa 'abenga'i beiraau hako i noni, 'inia Araha 'a gaarangi mai boi. Abui ta'aa i 'adoma'imoou 'ini'i mwani maho. Mei suri'i mwani maho mou siri suri'i, mou ha'arahesia God. Mou ha'angonia 'ini'i taha mou 'irisi'i mamou ha'atee ha'agorohia ro'u. Ma naasi 'ia God 'ai ha'apapaku'i 'adoma'imoo'i mana ahumoo'i nara torakoke, 'iniai 'u'uria amoou a Jisas Kraest. Mana herengana God 'anai ha'apapaku'i 'adoma'igaa'i 'a bwarai aidangi tarihana.
Mana maho hahako, arai do'ora mana asimee'i, 'a goro domoi 'adoma'ini'i tarau mareho 'ini. Moi 'adoma'inia tarau i maho na ha'a-momori ma arari 'anai ha'ahoua, i maho na odo-odo ma wariwari baaniai ora-ora'a, mana maho na goro, mana maho na mwani noni hako ra 'adoma'i ha'agorohia. Moi ha'isuri'i ha'ausuringa'i nau hau'i tana'amou ma moi hau'i ro'u mareho mou rongo'i nau 'unu'i ma mou 'omesi'i nau haa'i. Ma naasi 'ia God na ha'apapaku'i 'adoma'imoo'i nara torakoke 'ai awa bei'amou hako.
Ha'atee Ha'agorohi Ana Pol
10 'Au wa'ewa'e di'u mau ha'atee ha'agorohia Araha 'ini'amou. 'Inia rei'uaa na gere orea'a, mou ha'ata'inia ro'u i 'adoma'i ororiu namou haua 'anai 'a'auhiau. 'Au 'iraraa moi do 'i'amou mou 'adoma'i ororiu 'iniau, magu ai'a madoraa tana'amou 'anai 'a'auhiau. 11 'Au ha'atee o'asi, ai'a do'au 'irisi'i tara'i mareho baani'amou. Rei'uaa nau ai'a to'ora mareho, 'inau matanga'i awa na'i 'uruhadi mwani tahinga hehe'ete'i o'asi, mana mareho nau to'ora'i ra aro'a 'iniai ahugu. 12 'A matanga'i aro'a i ahugu, rei'uaa na mwani maho ra he'ua tanaau. Rei'uaa nau pohara ma'ua toto'ora, rei'uaa nau awa hihioro'a ma'ua 'au masu, rei'uaa nau to'ora mareho arari ma'ua na ai'a. 13 Beiai wetewete na'ia Kraest na haua tanaau, 'inau 'au matai awa suri'i mwani tahinga he'ete'i hairiu.
14 Ma'ata 'a goro i 'a'auhiau amoou na'i madoraa nau bwara o'ani. 15 'I'amou noni hinihini na'i Pilipae, mou 'iraraa na'i madoraa nau awa bei'amou na'i Provensi Masidonia 'anai taroha'iniai Taroha Goro tari 'oha nau hura'a, ai'a ta ruruha i noni hinihini ro'u nai 'a'auhiau. 'I'amou moi namou 'a'auhiau na'i aba 'anai ha'a 'iniai tatau'aro agua. 16 Mamou taringai 'a'auhiau'a na'i awa nau haa na'i 'omaa i Tesalonaeka. 17 'Au ha'atee o'asi, ai'a do'au 'irisi'i tara'i mareho ro'u baani'amou, me 'au 'irisia do 'ia God, 'ai tahari'amou 'iniai tau'aro goro amoou.
18 'Io, na mwani mareho mou ha'ataari'i mai tanaau ani beia Epafrodaetas ra taha hako beiau. Mana hisu mou hau'i tanaau ra rago arari, ma ai'a ta mareho nawaigui pwapwaku 'inia. Na hisu mou haa'i ra 'onaai ho'asi na si-si'ini goro na 'ia God 'a ahugoro 'inia. 19 Na mwane mareho hako, 'iaana'i a God nau tau'aro tanaa. Naasi, mana mareho na ta'isada do'oi to'ora'i, 'ai haa'i tana'o, 'iniai hagu amua beia Jisas Kraest. 20 Gau magau ha'aasaa God i Amaga tarau tarau. Amen.
Ha'atee Ha'ahako
21 'Io, 'oi 'unuai ha'atee wa'ewa'e agua tanaraaui noni ana'ia God 'isi nara hinihinia Jisas Kraest. 'Iraaui noni hinihini nameu ta'i awa 'ini, rau 'unua wou i ha'atee wa'ewa'e adaau ro'u tana'amou. 22 Miraau hakoi noni ana'ia God na'i 'omaani rau 'unua ro'u i ha'atee wa'ewa'e adaau tana'amou. Ororiu 'ira i nei ra tau'aro tanaai Mwaeraha adaaui Rom.
23 'Au ha'arahesi mia Araha aga, 'ia Jisas Kraest, 'ai ha'agorohi'amou hako.