3
Odo-odo Na'i Maana God
Arai do'ora mana asimee'i na'i Kraest, moi wa'ewa'e 'iniai hagu amoou beia Araha. Ai'a 'ua moe'a tanaau 'anai 'unu aho'isi'i taha nau bwane 'unu'i tana'amou, 'inia na'isi taatahi 'ada'i hinihinimoo'i.
Mou 'omesuri'amou baaniraau i nei nara 'unua dogai dauai ringei aha ha'ara 'anai ha'i noni ana'ia God. Na barongadi ra 'onaai boo wasi nara sibania moi hau'i here ra ta'a'i. Gau 'iraraa do 'igaau naasi huudi noni ana'ia God. 'Inia rei'uaa nagau ai'a aha ha'ara, na Hi'ona Maea 'a awa na'i raroga ma 'a'auhigia 'anai ha'arahesia God. Gau wa'ewa'e 'ini'i maho na 'ia Jisas Kraest na hau'i tanagaau magau ai'a 'u'uriai maho nagau hau'i haarigaau 'anai ha'i noni ana'ia God.
'Inau 'e ta'i 'iniraaui nei nau ga'i 'u'uri'i taha nau haa'i haariau, mau ga'i di'ua ro'u atei na matai haua o'asi. 'Inia 'inau 'a tarana do 'au ga'i haua o'asi. 'Inia 'inau 'e ai Jiu baaniai burungana Benjamin. Na wauwa agu'i ra'i ai Jiu, tarana naasi 'inau 'e huunai Jiu. 'Inau 'au dauai ringei aha ha'ara na'i warunai dangi murinai dangi nau huta. Minau ha'isuri'i goro i ringe amee'i, 'inia 'inau 'e ta'i 'iniraaui Farisei nameu taguma'ini'i goro i ringe. Minau 'au dau baabau suri'i ringe amee'i do 'ia God 'ai ahugoro 'iniau. Tarana naasi nau ha'a-mama'airaau 'inia i nei rau suria Kraest. Mana 'adonai herehere mana ringeringe amee'i Jiu, 'au ha'isuri'i hako. Ma bwa'i nei nai ha'ahuniau do'au horosia ta nei.
Na'i na'o nau 'adoma'inia doni mareho 'isi ra'i mareho goro. Me na'i 'ohani, 'au hinihinia Kraest, mau aidangisia dona mwani mareho 'isi, ra'i mareho haari'i moi. Ha'amomori! Na'i 'ome riaria nau haa, 'au sadoia doni mwani mareho nau haa'i na'i na'o, ra'i mareho haraari'i moi. Mana mareho na ororiu di'u, naasi 'anai aidangisia goro i Araha agua, 'ia Jisas Kraest. Me tarana 'inia 'iia, na mwani mareho 'au nugasi'i hako mau 'adoma'i mara ha'aro'a moi 'ini'i neina 'inau wai aidangisia Kraest mawai ha'i ta'i beia. Ma naasi, ai'a 'iniai suria agu'i ringe amee'i Jiu nau odo-odo 'inia na'i maana God, ma na'i moi hinihinigu beia Jisas Kraest. 10 Taha nau 'irisia, naasi do 'inau wai aidangisia goro a Kraest mana mena na ha'a-suruta'ea aho'i 'ai awa beiau. Mau 'irisia wai rongomaata'i 'onaai rongomaata'i na haa mawai 'onaaia na'i mae ana. 11 Ma naasi nau 'adoma'inia dowai suruta'e aho'i ro'u baaniai mae 'onaaia.
'Eba Tari Ha'a-arosina
12 Mau ai'a 'unua do 'inau 'au aidangisia hako a Kraest ma'ua 'au tari mau na'i dora na 'ia God na 'irisia dowai tari iei. Ma'ata 'au bonasia do 'inau wai tari 'isi, 'inia naasi tarana na 'ome sigihiau 'inia. 13 Arai do'ora mana asimee'i, nau ai'a 'adoma'inia mau do'au ataha'a. Ma'ata ni here nau haa, 'a 'onaai sae na 'eba hei-ohooho. Nau ai'a 'adoma'ini'i mwani maho na'i murigu, ma'ata 'au bonasia i ataha na'i dora nau ai'a ataha mau na'iei. 14 'Au bonasia dowai dauai heitahari, 'onaaiai nei na 'eba hei-ohooho. Ma naasi nagua heitahari, 'ia God 'ai soiau ara'a i aro 'iniai hinihinigu beia Jisas Kraest.
15 Ma 'igaau i nei na hinihinigaau 'a wetewete, 'a goro dogai to'oraa i ta'i 'ado'ado 'ini'i mareho 'isi. Ma 'onaa 'ia tei na ai'a 'adoma'i aratara beiau 'ini'i tara'i mareho, 'ia God 'ai ha'ata'inia tanaa dona mareho 'isi ra ha'a-momori. 16 Rei'uaa, taha na ororiu naasi, 'anai awa suriai mareho God na bwane ha'ata'ini'i tanagia.
17 Arai do'ora mana asimee'i, moi ha'isuriai awangagu mamoi ha'isuria ro'u atei na awa suriai ha'ausuringa'i nameu haua tana'amou ani. 18 'Au ha'atee o'asi, 'inia ra ragoi nei nara here 'onaa do rau hinihinia Kraest, mana barongadaa'i ra ai'a goro. 'A ha'ata'inia do rau ura bwarasiai tarohanai mae ana Kraest na'i dadaahoro miraau ra'i maerongana ro'u. Nau bwane taringai 'unua ga'u tana'amou, mawai 'unua ro'u tana'amou beiai ahutotou. 19 Nei ra o'asi, rai sadoia nadaau i mae tarau, 'inia na hei'irisi 'anai abe narau 'adoma'i ororiu 'inia. Na mareho narau ga'i ninima 'inia i haa'i, naraugu ha'apa'o 'ini'i. Marau 'adoma'i riu moi 'ini'i mareho ni marewana. 20 Migaau ra'i noni auhenua anai aro, magau totori ha'i wa'ewa'e 'inia i aho'i ana mai Ha'atahi, 'ia Araha aga, Jisas Kraest. 21 Ma na'i madoraasi, na abega na maemae'a moi ma 'ome ta'aa, 'ai orisia maai 'onaai abena na hauasa. 'Ai orisi'i abegaa'i 'iniai mena ana na marungi'i 'ini'i mwane mareho hako.