3
'I'amou 'a 'onaa do 'ia God 'a ha'a-suruta'e'amou baaniai mae beia Kraest 'anai to'oraai tahinga haoru. Naasi moi 'adoma'i wetewete 'anai haa'i mareho nara ha'a-wa'ewa'ea God na awa ara'ai Aro, dora na heimarungi ieia Kraest na'i aba odona God.* 3:1 Aba odona God naasi dorani ha'ahou. Moi nuga'i 'ado'adomoo'i suri'i mahoni Aro, abu suri'i maho ni marewana moi. 'Inia 'a 'onaa domou bwani mae'a, mana sae na mae 'agu bwa'i haa'i'a i here ta'a'i. Mana huunai tahitahi namoi haua beia Kraest na heinagu na'i bobona God, 'a ai'a ha'ata'i goro mau hura'a. 'Ia Kraest naasi ahuina i tahinga haoru amoou. Ma na'i 'oha 'ia Kraest naigui aho'i mai 'anai ha'ata'inia haaria tanaraaui noni, 'i'amou moi ha'ata'i ro'u mai beia. Na'i 'ohasi, moi odo-odo ha'atai mamoi dadara'a baani'i mwani ora-ora'a hako.
Baronga Bwani Mana Baronga Haoru
Naasi moi nugasi'i mwane here ta'a'i namou hahaa'i ga'u. Abui taritari'a beiai nata sae mana haa'i here wawaasua'a, abui 'adoma'i sisiwa 'iniai nata nei mana haa'i hei'irisi ta'a'i. Abui hairaurau, 'inia na mahosi 'a ta'isada ro'u mau 'onaai ha'arahesi'i araaranunu. 'Inia na nei nara haua o'asi ra 'adoma'i ororiu 'iniai marehoni marewana di'ua God. 'Ia God 'a taesu'a di'u 'ada'i sae ra hairaesi mara haa'i here ta'a'i o'asi. Nara 'isi here namou haa'i ga'u na'i 'oha mou ai'a aidangisia maua Kraest. Naasi moi agoheta'i haa'i here o'asi. Moi agoheta'i taesu'a mana awaha haungari mana hereta'aa 'anai ha'ata'aiai nata sae. Moi abui ha'atee ha'ata'ai'i sae, ma'uasi hei'isi'isi. Moi agoheta'i pwari'i'amou hairiu, 'inia mou bwane nugasia'a i tahinga bwani amoou mana here ta'a'i o'asi. 10 Na'i 'ohani 'i'amou mou daua'a i tahinga haoru. Mia God na haua tana'amou i tahinga haorusi, 'ai ha'ahaoru'i barongamoo'i tarau tari 'oha na barongamoo'i rai ta'isada 'onaaiai barongana mamoi aidangisia hako a God. 11 Naasi, beigaaui nei nagau to'oraai tahinga haoru, 'igaau 'e ta'i moi na'i 'ado'adona God. 'A ai'a 'ua 'onaa i'oe 'e ai Jiu ma'ua ai'a, ma'ua 'o dauai ringei aha ha'ara ma'ua ai'a, ma'ua i'oe 'e sae na'o bwaahere maramara Grik ma'ua 'e sae na'i burungadaaui nei nara awa hahaingahui'a, 3:11 Na'i ha'ateeni Grik ra ai'a 'unuai “sae na hahaingahui'a.” Ra 'unuai “saeni Sitia.” 'Iraau 'ai Sitia ra mataihere heingahui ma goro adaau di'u. ma'ua 'e slev ma'ua ai'a. 'Inia 'ia Kraest na ahaaha baani'i mwani maho, me 'iia na awa hako suri'i tahingagaa'i.
12 'Ia God 'a ta'ahi'amou ma 'ome sigihi'amou. 'I'amou ra'i huunai sae ororiu ana'i. Naasi moi ta'ahiraaui nei nara awa ha-ha'aroha'a, moi goro 'iniraaui noni, moi awa manego, awa 'abenga'i, mamoi ahumaratanoa. 13 Moi abui taesu'a mwada'u bei'amou hairiu, mamoi 'adoma'i nugasi'amou hairiu 'ini'i maho taritari'a namou haa'i tana'amou hairiu 'onaai 'adoma'i nugasi'amou ana Araha. 14 Heita'ahi na ororiu di'u'i hakoi mwani maho. Naasi maho na daugonigaau 'anai awa goni goro 'onaai ta'i abe. 15 'Adomoou ra'i aba 'iniai ta'i ruruha, mia God 'a 'ome sigihi'amou 'anai hagu goni goro. Naasi moi watea Kraest 'anai marungi'i 'adoma'imoo'i, 'inia 'iia 'a matai 'a'auhi'amou 'anai hagu goro o'asi. Mamoi abui kaku'aa 'anai ha'atee ha'agorohia ro'u a God.
16 Moi ha'awate'i ha'atee ana'ia Kraest rai honusi'i 'adoma'imoo'i neina moi ha'ausuri'amou mana ha'a-odoodo'amou hairiu beiai madoma. 'Oha namoi gana, moi ganari'i Psalm mana hymn mana gana mae'i 'anai ha'atee ha'agorohia God 'ini'i mwani mareho na haa'i tana'amou. 17 Mana mwane mareho namoi 'unu'i ma'ua haa'i, moi haa'i 'onaai ra'i noni nara ura 'inia Araha. Ma 'iniai hagu amoou beia Araha, moi ha'atee ha'agorohia taraua God i Ama.
Tara'i Ringeringe 'Ada'i Saeni Heisoi
18 Urao ha'iwai moi mwa'emwa'e 'anai awa bahainai heimarungi adaa'i mwane amoo'i. Naasi maho namou ga'i haua 'onaai rongoiusuri ana Araha.
19 Mi'amoui mwane, moi ta'ahi'i urao amoo'i. Moi abui haa'i ha'atee haungari tanaraau, moi 'abenga'i moi beiraau.
20 Mi'amoui gare moi araisuri'i tarau i inamoo'i mana amamoo'i, 'inia 'ia God 'ai wa'ewa'e 'onaa namoi haua o'asi.
21 'I'amoui ama moi abui ha'a-taesu'araaui gare amoo'i 'oha moi ha'a-aidangiraau. Rau gasi arunga ahutotou tarau maraugu 'age'age tana'amou.
22 'I'amoui slev moi araisuriraau tarau i bwauodo amoo'i. Moi abui araisuriraau moi na'i 'oha rau wanawana do nei narai taeni'amou. Ma'ata moi ha'isuri'i tarau i heiatenga'i adaa'i, rei'uaa 'oha ra awa ma'ua ai'a. Moi haua o'asi 'iniai ha'ahoua amoou Araha. 23 Moi here raorao 'iniai tagora 'onaa domou tau'aro tanaa Araha, ai'a tanaa inoni. 24 Moi abui kaku'aa do 'ia Kraest ma'ata namou tau'aro tanaasi. 'Iia nai tahari'amou 'ini'i mwani mareho goro na duruduru 'ini'i tanaraaui noni ana'i. 25 Mei moi aidangisia ro'u do 'ia God 'a ai'a matai aba dingana ta sae. 'A matai ha'a-mama'ai'i mwane sae hako nara haa'i here ta'a'i.

*3:1 3:1 Aba odona God naasi dorani ha'ahou.

3:11 3:11 Na'i ha'ateeni Grik ra ai'a 'unuai “sae na hahaingahui'a.” Ra 'unuai “saeni Sitia.” 'Iraau 'ai Sitia ra mataihere heingahui ma goro adaau di'u.