2
Tahinga Haoru Beia Kraest
Na'i na'o, tahingamoo'i ra mae, 'inia mou awa na'i ora-ora'a mamou ai'a suriai hei'irisina God. Mou suri'i baronga ta'a'i 'anai marewana mamou araisuria Saetan na marungiraaui adaro na'i ahoaa. Na mena ana 'a marungiraau hakoi nei ra ai'a araisuria God na'i marewanani. Na'i na'o, 'igaau gau 'onaairaau ro'u i noni 'isi. Gau suria moi hei'irisigaa'i haarigia, gau ha'isuriai 'adoma'igaa'i mana taha na abegaa'i na 'irisia. 'Iniai o'asi ana, 'a ta'isada 'ia God 'ai ha'a-mama'aigia 'onaai haua ana tanaraau hakoi nei rau ai'a suria.
Ma'ata 'iia 'a ahu ta'ahigia, mei 'iniai heita'ahi ana tanagia 'a ha'ahaoru'i tahingaga beia Kraest, rei'uaa na tahingaga ra mae 'ini'i ora-ora'a agaa'i. Ha'amomori, 'ia God 'a ha'atahi'amou 'iniai goro ana 'ini'amou! Hoita, ma 'iniai hagu agaau beia Kraest, 'ia God 'a ha'atahigia baaniai mae 'onaai ha'atahia aho'i ana Kraest. Mei ta'oha 'ai ha'a-suruta'egia 'anai heinagu 'anai heimarungi beia Kraest ara'ai aro. 'Ia God 'a haua o'asi 'anai ha'ata'inia tarau tanaraaui noni i raha na haa i goro ana tanagia 'iniai hagu agaau beia Jisas Kraest. 8-9 God 'a ruhasi'amou, ai'a do 'ini'i tatau'aro goro amoo'i, mei 'ini hinihinimoou beia mana goro ana na banea tana'amou. Naasi 'a bwa'i nei 'ai ha'ata'ea haaria 'inia. 10 'Ia God 'a ha'ahaoru'i'a i tahingaga 'iniai hagu agaau beia Kraest, neina gai ta'isada 'anai hau'i mwani mareho goro na bwane ha'aagau'i tanagia.
'Igaau 'E Ta'i 'Inia Kraest
11 Mou 'iraraa, 'i'ameu Jiu meu ha'a-ta'eta'e'ameu 'oha meu 'unumeeu haarimeeu 'ini'i noni aha ha'ara, 'inia na gare mwane hako meu haa tanaraaui ringei aha ha'ara. Ma'ata, marehosi 'e mareho moi na 'i'ameu inoni meu haa'i 'ada'i abemee'i, ai'a 'ia God. Mi'ameu 'unu'amou 'ini'i noni nara ai'a aha ha'ara, 'ini mou ai'a huta 'onaai Jiu. 12 Na'i na'o, mou ha'atau baania Kraest mamou ai'a aba 'iniai ruruha God na sigihia 'anai noni ana'i. Na'i 'ohasi, mou awa hura'a baaniai duruduru God na haa tanaraaui noni ana'i. Mou ai'a aidangisia God mamou ai'a to'oraai 'adoma'i heimamasi 'ini'i mwane mareho goro na'ia God na raba haa'i tana'amou. 13 Ha'amomori! Na'i na'o namou ha'atau baania God, ma'ata na'i 'ohani mou hagu beia Kraest. God 'a wai'amou mai gaarangi 'iniai ahe anai 'abuna Kraest na'i dadaahoro.
14 'Ia moia Kraest na ha'a-awagonigaau goro. Ni watea haaria na haa 'anai mae, 'a daugonimeu i Jiu, mi'amoui nei namou ai'a Jiu 'onaai ta'i ruruha. 'Ia Kraest 'a gaasi'i baanigaau i mwani 'adoma'i 'anai sigia i nata nei. Na 'ado'adogaa'i 'anai 'utaigaau hairiu 'a 'onaai bani hau na hoaigaau. 15 Na'i 'ohani, ai'a ororiu do 'anai suri'i hakoi mwani heiatenga'i ana'ia Moses mana mwani ringe na'i rarodi. 'Inia 'ia Kraest 'a orisiai herehere 'anai dauai tahi tarau. 'Ia Kraest 'a haua o'asi 'anai ha'a-hagugonimeeu i nei meu suri'i heiatenga'i 'isi bei'amoui nei mou ai'a. Naasi 'ia Kraest 'a wairaau goni mai rua ruruhai noni beia, marai awa goni goro 'onaai ruruhai noni haoru. 16 Na mae na haua Kraest hunganai dadaahoro, 'a ha'ahakoa baaniraruai herehere 'anai 'itararua hairiu. 'A ha'ahagurarua 'onaai ta'i ruruha 'anai wairaau aho'i mai tanaa God. 17 'Ia Kraest 'a boi 'anai maania tanaraaui noni hako dorai awa goni goro, tana'amoui nei mou ai'a Jiu namou ha'atau ga'u baania God, mei tana'ameui Jiu nameu gaarangia God. 18 Na'i 'ohani, 'iniai hagu agaau beia Kraest, 'agu mwada'u tanagaau hako 'anai boi goni na'i maana Godi Amaga 'iniai hei'a'auhi anai ta'i Hi'ona Maea.
19 Tarana naasi, 'i'amou nei namou ai'a Jiu mougu ai'a mahuara'a. 'I'amou ra'i sae auhenua anai aro 'onaairaau hakoi noni ana'ia God. Mi'amou ro'u ra'i garena. 20 'I'amou 'onaai ruma God na toraia na'i ano baabau. Mana anosi, 'ia Jisas Kraest. Miraau na Ha'ataari mana Rarabea rau 'onaai'i auu nara ha'ababauai rumasi. 21 'Ia Kraest na daugoni'i hako mwani dora na'i rumasi, ma ha'arahaa do'ai ha'i ruma maea ana Araha God. 22 'Iniai hagu amoou beia Kraest, 'i'amou hagu o'asi ro'u bei'ameui Jiu nameu hinihini, magai 'onaai ruma na Hi'ona Maea ana God na awai rarona.