3
Tatau'aro Ana Pol Beiraaui Nei Ra Ai'a Jiu
'Inaua Pol, 'au awa na'i rumaniho'o 'iniai tau'aro nau haa tanaa Jisas Kraest 'anai 'a'auhi'amoui nei mou ai'a Jiu. Mau 'iraraa, mou rongoa do'ia God 'a banea tanaaui tau'aroni 'anai 'a'auhi'amou. 'Onaai usua agua ga'u na'i usu-usuni, 'ia God 'a ha'ata'inia tanaaui taha na 'adoma'i nunuga 'inia 'anai haua na 'iraaui noni nara ai'a aidangisia na'i na'o. Ma 'onaa moi 'oha'inia goro i usu-usu nau haani, mou ga'i 'iraraa do 'inau aidangisi'i mwane mareho 'inia Kraest na mwani noni nara ai'a aidangisi'i na'i na'o. Na'i na'o, 'ia God 'a giruai 'adoma'ina baaniai noni. Ma na'i 'ohani, na Hi'ona Maea 'a bwane ha'ata'inia hura'a tana'ameu i Ha'ataari mana Rarabea ana'ia God.
Mana taha God na 'adoma'i nunuga 'inia naani. God 'a 'irisia do 'i'amou nei namou ai'a Jiu bei'ameui Jiu gai ha'i ta'i na'i heisoi ana Kraest. Mana mwani maho 'ia God 'a duruduru 'ini'i tana'ameui Jiu rai 'ari tanagaau hakoi nei gau hinihiniai Taroha Goro 'inia Jisas Kraest. Na tau'aro nau haa 'anai taroha'iniai Taroha Goro, 'e bane na'ia God na haua tanaau 'iniai mena ana.
Rei'uaa nau ano-ano di'u baanirai noni ana'ia God, 'ia God 'a banea tanaaui tau'aroni. 'A ha'ataariau bei'amoui nei mou ai'a Jiu 'anai taroha'iniai Taroha Goro 'ini'i mwani mareho goro na bwarai uduma'i tarihadi na'ia Kraest na matai haa'i suri'i tahingagaa'i. Me 'iia 'a 'ome sigihiau ro'u 'anai ha'ata'inia tanaraaui noni i 'adoma'ina na bainihu. 'Inia mau mai taraawa'ana, 'ia God na ha'apwa'ara'i hakoi mwani mareho, 'a giruai 'adoma'ina baanirai noni. 10 Ma'ata 'a hauai heisoi 'anai ha'ata'ini'i mwani madoma he'ete'i hairiu ana tanaraaui enjel mana mwani mareho nara to'o mena na'i aro. 11 Naasi taha God na 'adoma'i agau 'inia 'anai haua na'i madoraa na ai'a haua mau i marewanani. Mia God 'a ha'ato'oai mahosi, na'i 'oha na ha'ataaria maia Kraest, i Araha aga. 12 Naasi, 'iniai hagu agaau beia Kraest ma 'ini hinihinigaau, 'a ha'a-ramoramogia mana 'adoma'iga 'a wetewete 'anai 'ariwou na'i maana God. 13 Naasi wai 'unua tana'amou, moi abui maemae'a 'oha mou re'iai rongomaata'i nau haa 'ini'amou, 'inia 'inau 'au haua 'anai 'a'auhi'amou mamou ga'i arunga wa'ewa'e 'inia.
Na Heita'ahi Ana Kraest
14 Tarana naasi, 'oha nau 'adoma'i suriai madoma ana God mana hei'irisina, 'au topira'i ruru auru tanaai Amaga 'anai ha'arahesi. 15 'Inia 'iia na Amadaau i mwani ruruha hako na'i aro ma na'i ano nara hinihinia. 16 'Au ha'angonia God, na to'ora'i mwani bane rago ara'ai aro, 'ai ha'a-wetewete'amou suri'i tahingamoo'i 'iniai mena ana Hi'ona Maea. 17 Mau ha'arahesi mia Hi'ona Maea ana Kraest 'ai mono na'i tahingamoou 'iniai hinihinia namou haa. Mau ha'arahesi ro'u doni mwani mareho moi haa'i, moi haa'i beiai heita'ahi na boi baania God. 18 Neina 'i'amou beiraau hakoi noni ana'ia God, moi aidangisia i bwabwahora mana tewa ma'ua ahaaha mana ganu na haa i heita'ahi ana Kraest. 19 Ma rei'uaa na ai'a mwada'u 'anai aidangisia hakoi heita'ahisi, ma'ata 'au ha'angonia God mamoi to'oraai heita'ahi suri'i tahingamoo'i. Ma naasi, na barongamoo'i rai 'onaaiai barongana God mamoi honu 'ini mena ana.
20-21 Gaau magau ha'aasaa God! 'Iniai mena ana na tau'aro na'i raroga, 'a matai hau'i mwane mareho di'uai taha gau ha'angoni'i ma'ua 'adoma'ini'i. 'Igaau noni na'i heisoi nagau hagu beia Jisas Kraest, gai ha'aasaa God tarau tarau! Amen.