4
Gaau 'E Ta'i 'Inia Kraest
'Inau nau awa na'i rumaniho'o 'iniai tau'aro agua tanaa Kraest, 'au ha'a-ta'u'u'amou, moi awa suriai tahinga na arariraaui nei na'ia God na soiraau. Moi awa ano-ano, awa 'abenga'i, moi ahumaratanoa beiraaui noni, mamoi ta'ahi'amou hairiu. Moi bonasiai haguhagu goro 'iniai mena anai Hi'ona Maea. 'Onaa 'ai o'asi, na gooroha ana God 'ai dau goni'amou. 'Igaau 'e ta'i abe moi, mana Hi'ona Maea 'e ta'i. Mia God 'a soigia hako 'anai mamasiai ta'i mareho na goro na durua tanagia 'anai daua. 'Igaau to'oraai ta'i Araha, ta'i hinihini, magau suriai ta'i bwareomaea. 'E ta'i God i Amaga hako. 'A marungigia hako, 'a awa beigia hako, ma tatau'aro suri'i tahingagaa'i hako.
'Ia Kraest 'a wate'i tanagiai mwani bane ni tatau'aro hehe'ete'i hairiu suriai 'adoma'ina. Mana bane 'isi rai 'a'auhigia 'anai tau'aro tanaa God. Tarana naasi na Usu-usu Maea 'a o'ani,
“'Oha na ara'a na'i dora na ahaaha,
'a wairaaui nei ra hunasiraau 'anai gawasiraau,
ma haa'i bane tanaraaui noni 'anai tau'aro tanaa.”* 4:8 Psalm 68:18
Ma'e taha naasi 'ana 'ado'ado i “ara'a na'i dora na ahaaha?” Na 'ado'ado 'ana naani, 'ia Kraest 'a bwane dio mai'a na'i marewanani. 10 Ha'amomori! Nei na dio mai, naasi nei na ara'a na'i dora na ahaaha baani'i mwani dora. 'A haua o'asi neina heimarungi ana 'ai 'adarara hako 'ari suriai mwani dora. 11 'Iia naasi na haa'i tanagiai bane 'anai tau'aro tanaa God. 'A 'ome sigihi'i tara'i nei 'anai Ha'ataari, tara'i nei 'anai ha'arangasi'i hura'a i 'ado'ado ana'ia God, tara'i nei 'anai taroha'iniai Taroha Goro 'ari hako suri'i mwani dora, ma tara'i nei 'anai ha'ausuriraau mana 'omesuriraaui noni hinihini. 12 'A haua o'asi 'anai ha'aagau'agau i noni ana'ia God 'anai hau'i tatau'aro ana'i, mana heisoi ana Kraest 'ai wetewete. 13 'A 'irisia doni heisoi ana Kraest 'ai wetewete ara'a tari 'oha gai ha'i ta'i na'i hinihiniga ma gai ha'i ta'i na'i aidangi gau to'oraa 'abaiai Garena God. Ma na'i muri, tahingaga 'aigui 'onaai tahingana Kraest haaria.
14 Na'i 'ohasi gaugu bwa'i 'onaaia'a i gare na hinihini mwada'u. Rei'uaa rai sirimai mwani ha'ausuringa'i pwapwaari'i ma'ua rai mamaani hiosiai taha na ha'a-momori, gau bwa'i matai su'a beira'i baaniai tara odo-odo. 15 Ma'ata, gai maaniai mareho na ha'a-momori beiai tahinga ni heita'ahi, mana tahingaga beia Kraest, na bwauodonai heisoi, 'ai wetewete di'u ro'u wou. 16 'Ia Kraest 'a daugoniraau hakoi noni ana'i, 'onaai'i hasi'o suri'i abega nara daugoni'i mwani dora na'i abega 'anai haai ta'i abe. 'Onaa na mwani dora 'anai abe rai haa'i tau'aro nara nuga'i 'ada'i, na abe 'aigu wetewete. 'A o'asi ro'u, 'onaa 'adonai sae hinihini 'ai hauai tau'aro God na haua tanaa, na heisoi 'ai ta'eha mai wetewete beiai heita'ahi.
Baronga Haoru 'Ai Orisiai Baronga Bwani
17 Na'i atana Araha 'au ha'atee wetewete tana'amou, moi abui awa 'onaairaaui ahurodo na 'adoma'ida ra ai'a 'onaaia ta maho. 18 Na 'adoma'idaa'i ra kuhi, ra baabau i tahingadaa'i marau bweu. Tarana naasi rau ha'atau baaniai huunai tahi na boi baania God. 19 Na'i 'oha ra haa'i ora-ora'a rau ai'a arunga ninima suri'i. Rau wateraau haariraau 'anai haa'i mwani maho ta'a'i mana mwani here ta'a'i naasi narau 'irisi'i.
20 Ni mareho 'isi meu ai'a ha'ausuri'amou 'ini'i na'i 'oha nameu ha'ausuri'amou 'inia Kraest. Ai'a. 21 'I'amou bwane rongoai Taroha Goro mana mwani mareho ha'a-momori nameu ha'ausuri'amou 'inia Jisas Kraest. 22 'I'ameu meu ha'ausuri'amou 'anai nugasi'i baronga ta'a'i amoo'i namou suri'i na'i na'o. Mareho 'isi ra matai ha'a-ta'ai'amou 'inia ra ta'a'i di'u mara honu 'ini'i pwari'i. 23 Meu ha'ausuri'amou 'anai wate'amou tanaa God maai ha'ahaoru'i 'adoma'imoo'i mana tahingamoo'i. 24 Meu ha'ausuri'amou do 'i'amou moi awa na'i tahinga haoru na suriai tahingana God haaria. 'Onaa namoi haua o'asi, 'i'amou moi ha'ata'inia hura'ai awaha na maea ma odo-odo.
25 'Igaau hako ra'i aba 'iniai abena Kraest. Naasi moi abui pwapwaari'i'a. Moi ha'atee ha'a-momori moi tanaraaui sae hinihini. 26 'Onaa 'o taesu'a, 'oi abui hereta'aa. Mana sina 'ai abui suuta'ini'o beiai taesu'a na'o haa. 27 'O gasi nuga madoraa tanaa Saetan 'anai ha'ata'ai'o. 28 'Iatei noni hinihini na awa moi 'anai beri, 'ai agoheta'i beri maai tau'aro. Neina mareho nai to'ora'i ra'i mareho na tau'aro maedi, maai matai 'a'auhiraaui pohara 'ini'i. 29 Abui 'unu'i ha'atee nara rongo ta'a'i. Ma'ata 'oi 'unu'i moi ha'atee nara ta'isada mara goro 'anai rongo'i, neina mareho na'oi 'unu'i rai 'a'auhi'i 'adoma'idaa'i nei narau rongo'i. 30 'O abui ha'a-ahutotoua i Hi'ona Maea ana God. 'Inia na Hi'ona Maea 'e ha'ara ana God bei'o, do'iia na to'ora'o, me 'ia God 'ai ha'atahi'o na'i ha'ahakonai dangi. 31 Nuga'i beira'i mwani taesu'a bwara baaniai tahingamu, abui taesu'a 'anai nata nei, abui awa hahaungarimu, ma'ua 'unu ha'ata'aia i nata nei, ma'uasi 'itaa di'u i nata sae. 32 Ma'ata 'a goro do'oi 'a'auhiai nata nei ma'oi awa heita'ahi. 'Oi 'adoma'i nugasia ro'u i 'inonai nata nei 'onaa God na 'adoma'i nugasiai 'inomu 'iniai hinihinimu beia Kraest.

*4:8 4:8 Psalm 68:18