5
Awa Na'i Bewaa
'I'amou ra'i gare ana'ia God na ta'ahi'amou. Naasi moi bonasia doni barongamoo'i rai 'onaaiai barongana God. Moi ha'ata'iniai heita'ahi suri'i mwane maho hako mou haa'i, 'onaai ha'ata'inia ana Kraest heita'ahi ana tanagia, 'ini mae ana na'i dadaahoro. 'A wateai tahingana tanaa God 'onaai ho'asi mia God 'a wa'ewa'e 'inia.
'I'amou ra'i inoni ana'ia God. Naasi 'a ai'a ta'isada domoi taritari'a beiai nata nei, ma'ua haa'i mwani here wawaasua'a ma'ua hairaurau. Ma ai'a ta'isada domoi hadanga'ini'i maho ta'a'i mana mareho ra rongo wawaasua'a, mana haa'i mwane haikou ta'a'i. Ma'ata 'a goro domoi ha'atee ha'agorohia God. Moi aidangisia do nei nai taritari'a beiai nata nei ma'ua haa'i here wawaasua'a, 'abwa'i siri mwada'u na'i hourana ana God mea Jisas Kraest. Ma'ai o'asi ro'u tanaai nei na naga 'iniai mareho anai nata sae, 'inia na mareho 'isi ra ororiu na'i tahingana di'ua God.
Abu ha'awatea tanei 'ai pwari'i'amou 'ini'i maho nara ai'a ha'a-momori. 'Ia God 'ai ha'a-mama'airai nei ra ai'a araisuria mara haa'i moi here ta'a'i 'isi. Naasi mou abui hagu beiraaui noni o'asi. Na'i na'o, 'i'amou awa na'i kuhi, ma na'i 'ohani mou awa na'i bewaa, 'ini 'i'amou ra'i inoni ana'ia Araha. Naasi tahingamoo'i mana here amoo'i rai 'onaai'i noni nara awa na'i bewaa. 'Inia na'i 'oha gau awa na'i bewaa, na mwani mareho gai haa'i rai goro, rai odo-odo, marai ha'a-momori. 10 Moi bonasia domoi aidangisi'i taha na'ia Araha 'ai ahugoro 'ini'i. 11 Abui hagu beiraaui nei nara awa na'i kuhi 'anai haa'i mareho ta'a'i nara ha'ata'ai'i tahingadaa'i noni. Ma'ata moi ha'ata'inia hura'a tanaraau dona mareho narau haa'i ra ta'a'i. 12 Gau ga'i arunga ninima moi 'anai 'unu ha'agorohi'i mareho ta'a'i nara giru'i na'i tahingadaa'i. 13 Ma'ata, na'i 'oha 'a marewasiraaui bewaa, raigui 'ome 'irara'i mareho ta'a'i narau haa'i. 14 'Inia na bewaa 'a ha'ata'ini'i hura'ai mwani maho. Tarana naasi ra ha'atee o'ani,
“Moi rarai nei namou mauru! Moi suruta'e baaniai mae mia Kraest 'ai marewasi'o.”
15 Naasi moi 'ome'ome goro 'iniai awa namou hahaa'i. Abui 'onaai noni na ai'a aidangisia ta maho, ma'ata moi 'onaai noni aidangi. 16 Na madoraa 'ini ra'i madoraa ta'a'i, naasi na mareho moi haa'i rai odo-odo tarau. 17 Moi abui bweu, ma'ata moi ha'imaania domoi sibaniai taha 'ia Araha na 'irisia domoi haua. 18 Abui gono 'anai bweu 'iniai waini bweu, 'inia 'ai ha'ata'aiai tahingamu. Ma'ata 'oi wate'o haari'o tanaai Hi'ona Maea maai marungiai tahingamu hako. 19 Ma na'i 'oha moi goni na'i ta'i dora, moi gana ha'aasaa God suri'i tahingamoo'i 'ini'i Psalm, mana hymn, ma tara'i gana ro'u na Hi'ona Maea na haa'i tana'amou. 20 Ma na'i atana Araha aga Jisas Kraest, moi ha'atee ha'agorohia taraua Godi Amaga 'ini'i mwani mareho hako.
Ha'ausuringa'i Tanaai Mwane
Mana Urao Ana
21 'Ini 'adoma'i ha'ahoua amooua Kraest, moi mwa'emwa'e 'anai awa bahaidi heimarungi amoou hairiu. 22 'I'amoui urao ha'iwai moi mwa'emwa'e 'anai awa bahainai heimarungi adaa'i mwane amoo'i, 'onaai mwa'emwa'e amoou 'anai awa bahainai heimarungi ana Araha. 23 Mou haua o'asi, 'inia na mwane naasi na bwauodonai urao ana, 'onaa Kraest na bwauodonai heisoi. Na heisoi naasi i abena Kraest, na 'ia Kraest na ruhasia baaniai ora-ora'a. 24 Naasi 'onaai mwa'emwa'e anai heisoi 'anai awa bahainai heimarungi ana Kraest, 'a o'asi ro'u bei'amoui urao ha'iwai, moi mwa'emwa'e 'anai awa bahainai heimarungi adaa'i mwane amoo'i.
25-26 Mi'amoui mwane ha'iwai, moi ta'ahi'i urao amoo'i 'onaaia Kraest na ta'ahiai heisoi. 'A wateai tahingana 'anai mae 'inigia neina gai ha'i noni ana'i, ma ro'u 'anai ha'a-wadiwadigia baaniai ora-ora'a. 'A ha'a-wadiwadigia 'iniai wai ni bwareomaea mana ha'atee ana. 27 'A mae 'anai waia mai heisoi tanaa haaria 'onaai sae na wainai urao na 'ome ha'agorohia di'u. 'A mae neina ni heisoi 'ai awa maea maai odo-odo, mai abu ta ta'i maho ta'aa nai awa na'iei. 28 Ma o'asi ro'u, na mwane 'ai ta'ahiai urao ana 'onaai ta'ahia ana haaria. Na mwane na ta'ahiai urao ana, 'a ha'ata'inia do'iia 'a ta'ahia haaria. 29 'A bwa'i nei 'ai 'itaa mwada'u haariai abena. Ma'ata gau ngaungau goro 'ada'i, magau taguma'i ha'agorohi'i. Ma naasi here na 'ia Kraest na haua 'anai heisoi 30 'inia 'igia ra'i aba 'iniai abena.
31 Na Usu-usu Maea 'a o'ani, “'Iniasi na mwane 'ai nugasia amana mea inana ma'ai hagu beiai urao ana. Ma 'iraruasi rarugui 'onaai ta'i abe.” 32 'E kae 'ado'ado na bainihu na'i raronai ha'atee naasi. Nau 'iraraa do'a hadanga'inia Kraest mana heisoi. 33 Mana ha'ateesi 'a 'ari tana'amou ro'u. Naasi, 'adonai mwane ha'iwai 'ai ta'ahiai urao ana 'onaai ta'ahia ana haaria, mana 'adonai urao ha'iwai 'ai 'adoma'i ha'ahouai mwane ana.