9
Herehere Bwani Na'i Rihunga'i
Na'i duruduru tahamora, 'ia God 'a hau'i tanaa Moses tara'i herehere do 'anai suri'i na'i rihunga'i ma 'unua tanaa 'anai tau'arona ta ruma saira 'anai Ruma Maea na'i marewanani 'anai rihunga'i na'iei. Mana'i raronai Ruma Maeasi, 'e rua ahii na awaiei. Mana'i 'etanai ahii 'e raita, ma'e tebol na awaiei, mana'i hunganai tebol naasi na awaiei bredi maea, mana ahiisi ra 'unua 'iniai dora maea.* 9:2 Eksodas 26:1-30; 25:23-30, 31-40 'E kae bwana ubu-ubu'a nara rohe bwarasia 'iniai ruanai ahii. Na ruanai ahii ra 'unua 'iniai dora na maea di'u. 9:3 Eksodas 26:31-33 Na'i raronai ahii naasi nara nugaa ei dora ni ho'asi nara matai suungi'i ei insens, mana dora ni ho'asi naasi ra tau'arona 'iniai gol. Na'i ahii ro'usi na awaiei bakosi nara 'unua 'iniai “Bakosi Duruduru ana God,” mana abena hakoi bakosi naasi ra kuhaia 'iniai gol. Mana'i raronai bakosi naasi 'e bei nara tagoraa 'iniai gol nara awa i mahoingau nara 'unu'i 'ini'i “Mana,” i 'a'abi ana Eron nara pwirai rawa na'iei, ma nai'i'ai hau hetaheta'a nara usua ei ta'i tangahurui ha'atora. 9:4 Eksodas 30:1-6; 25:10-16; 16:33; Nambas 17:1-11; Eksodas 25:16; Diutronomi 10:35 Mana'i hunganai bakosisi 'e rua cherubim, ra'i mareho gahogaho'a nara aranunudi nararu ura na'iei 'anai ha'ata'inia do ni rarahana God na awa 'isi. Mana gahogahodi rua cherubimisi ra adaahusia hako i dora na'i hunganai bakosi nara 'unua 'iniai dora ni ha'a-gaasinga'ini'i ora-ora'a adaa'i inoni.§ 9:5 Eksodas 25:18-22 Na'i 'ohani, 'inau ai'a to'o madoraa arari 'anai 'unu tahanga'ini'i goro hako i mwane maho.
Hoita naasi na'i 'oha nara ha'a-aratara'i hako o'asi mareho 'isi, 'iraaui Piriisi rau matai siri na'i 'etanai ahii 'ado dangi 'anai hauai tau'aro adaa'i.* 9:6 Nambas 18:2-6 Ma'ata na'i ruanai ahii naasi, na Bwauododaau moi Piriisi na matai siriei, ma matai siri ha'atai moi 'ado harisi. 'Oha nai siri 'ai waa ma'ata'a i 'abunai mwamwaa, ma waa siri 'anai ho'asi 'inia tanaa God 'ini'i ora-ora'a ana'i haaria mana ora-ora'a adaa'i inoni nara haa'i maraugu ai'a aidangisi'i. 9:7 Levitikas 16:2-34 Suri'i herehere 'isi, na Hi'ona Maea 'a ha'ata'inia tanagia doni mwani inoni na'i 'oha bwani ra bwa'i matai ataha siri beia God na'i dora na maea di'usi. 'A bwara, suriai awa ana mau i 'etanai ahii na'i Ruma Maea Saira mana mwani herehere bwani na ura 'ana.
Ni mareho 'isi ra ha'ata'inia tanagiai noni nagau tahi na'i madoraani, doni bane mana ho'asi nara wate'i tanaa God, ra bwa'i matai ha'a-wariwari'i tahingadaa'i ma'ua ha'a-ai'a'i 'inodaa'i nei narau waa'i mai. 10 'Inia ni bane mana ho'asi nara haa'i, rau haa'i moi 'ada'i ringeringe 'ada'i mahoingau, mareho 'onaai gono, ma tara'i herehere 'anai ha'a-wadiwadi'i abedaa'i. Mana ringeringe 'isi ra'i ringe 'ana moi abe. 'Ia God 'a niga'i tanagia 'anai suri'i tari na'i 'oha na nigaa i herehere haoru.
Kraest Na Huunai Ho'asi
11 Naasi 'ia Kraest 'a boi'a ma tatau'aro 'onaai Bwauododaaui Piriisi agaau. Me 'iia 'a waa'i mai mwane mareho goro nagau to'ora'i'a suri'i tahingagaa'i. 'Iia 'a siri 'ari na'i huunai dora maea ara'ai aro, mana dora maea naasi, ai'a dora na inoni nai tau'arona, ma'uasi do'e aba 'iniai ha'apwa'ara na'i marewanani.
12 'Iia 'a siri ha'atai moi na'i dora na maea di'u magu bwa'i hura'a ro'u ta'oha. 'A wateai 'abuna tanaa God mana 'abu naasi, ai'a 'abui gout ma'ua 'abui kau. 'Iia 'a hauai 'abuna haaria, me 'iniai 'abuna 'a ruhasigia tarau'a baaniai ora-ora'a.
13 Na'i herehere bwani, na 'abunai kau mana gout, dohudohunai garei kau bwabwa nara suu ho'asi 'inia, ra tamusia huniraaui nei rau ora-ora'a. 9:13 Levitikas 16:15-16; Nambas 19:9, 17-19 Naasi 'anai ha'a-wadiwadiraau aho'i baani'i taha nara ha'ado'o'araau. 14 'Onaa na o'asi, moi 'adoma'i suriai wetewete na haai 'abuna Kraest. Ni 'abuna Kraest 'ai ha'a-wariwari'i tahingagaa'i baani'i here nara matai waigia 'anai mae tarau do nei nagai matai tau'aro tanaa God na tahitahi. Beiai mena anai Hi'ona Maea na awa tarau, 'ia Kraest 'a watea haaria tanaa God 'anai ho'asi 'inia haaria, 'e ho'asi na goro ma odo-odo hako.
15 Tarana naasi 'ia Kraest na waa mai duruduru haoru ana God tanaraaui inoni, neina 'iraaui nei na 'ia God na 'ome sigihiraau, rai dauai taha na 'ia God 'a duruduru tanaraau 'inia mana mareho 'isi rai awa tarau. Rai daa'i mareho 'isi, 'inia 'ia Kraest 'a mae 'anai ruhasi'i ora-ora'a adaa'i nei rau haai ta'aa na'i 'oha narau awa mau na'i bahainai heimarungi anai duruduru bwani.
16-17 Hoita, 'onaa 'e nei nai hauai duruduru, mai duruduru tanaa tanei do 'ai daa'i toto'ora ana'i na'i 'oha nai mae, na durudurusi ai'a wetewete na'i 'oha na 'ia mo'osi 'a ai'a mae mau. Ma'ata 'aigui wetewete na'i murinai mae ana. 18 Na tarana naasi narau haa 'iniai 'abu na'i duruduru bwani, 'anai ha'ata'inia hura'a do'e mae na to'o. 19 Na'i 'oha na 'ia Moses 'a aoha'ini'i hako i ha'atora tanaraaui inoni, 'a hiri'iai warihui siip nara ha'a-wangawangaa na'i gere raraa baaniai pwirapwirai hasi'ei nara 'unua 'iniai hisop, ma ruha'inia dio na'i wai nara doraria 'inia 'abui kau mana gout. Naasi ma tamusia 'iniai bukani ha'atora, magu tamusiraau ro'u inoni 'inia. 20 'A haua o'asi magu ha'atee o'ani, “Naasi 'abu 'anai ha'a-'o'oriai duruduru na 'ia God na ha'atora'amou 'anai suria.”§ 9:19-20 Eksodas 24:6-8 21 Naasi magu tamusia ro'u i Ruma Maea Saira, mana mwane mareho na'i rarona na 'iraaui Piriisi rau tatau'aro 'ini'i, 'a tamusi'i hako.* 9:21 Levitikas 8:15 22 Na'i Ringe ana'ia Moses, gaarangi 'adonai mareho hako rai tamusi'i 'iniai 'abu, ma naasi 'agu ha'ata'inia do 'agu wadiwadi baaniai ora-ora'a. Ma 'onaa na 'abu 'a bwa'i ahe, 'ia God 'a bwa'i 'adoma'i nugasi'i ora-ora'a adaa'i inoni. 9:22 Levitikas 17:11
23 Naasi 'a ororiu doni Ruma Maea Saira mana mwane mareho na'i rarona nara ha'inunudi mareho ni aro, rai ha'a-wariwari'i 'iniai 'abu. Ma'ata na huudi mareho ni aro, rai ha'a-wariwari'i 'iniai ho'asi na ororiu di'u baani'i ho'asi nara bwani hahaa'i na'i marewanani. 24 'Ia Kraest 'a aho'i ara'ai aro 'anai ura 'inigaaui noni na'i maana God. 'Iia 'a ai'a siri na'i dora na maea di'u na'i Ruma Maea na'i marewanani na inoni moi nara tagoraa, 'inia ni Ruma Maeasi 'e nunu moi 'anai huunai nei na'i aro. 25 Mana ara'a na haua na'i aro, ai'a do'ai ho'asi 'inia haaria 'ado 'oha 'onaairaaui Piriisi agaa'i Jiu nara siri 'ado harisi na'i Ruma Maea 'anai ho'asi 'iniai 'abui mwamwaa. 26 'Onaa na ga'i o'asi, 'ia Kraest 'a ga'i bwane taringai mae mau mai taraawa'anai marewana. Me 'a ai'a. Na'i madoraa na raumwadu i hahakonai dangi, 'iia 'a boi ha'atai moi 'ana'ai mwane 'oha 'anai waia beira'i ora-ora'a 'iniai ho'asi ana 'inia haaria.
27 'Adonai inoni 'ai mae ha'atai moi, mana'i murinai mae 'e hihiiri. 28 Naasi 'ia Kraest 'a o'asi ro'u, 'iia 'a mae ha'atai moi 'anai wai'i beira'i ora-ora'a adaa'i hakoi mwane inoni. Mana aho'i mai nai haua, ai'a do 'anai mae ro'u 'ada'i ora-ora'a, ma'ata 'ai boi 'anai hauai tahi tarau tanaraaui nei narau ha'aagau mamasia.

*9:2 9:2 Eksodas 26:1-30; 25:23-30, 31-40

9:3 9:3 Eksodas 26:31-33

9:4 9:4 Eksodas 30:1-6; 25:10-16; 16:33; Nambas 17:1-11; Eksodas 25:16; Diutronomi 10:35

§9:5 9:5 Eksodas 25:18-22

*9:6 9:6 Nambas 18:2-6

9:7 9:7 Levitikas 16:2-34

9:13 9:13 Levitikas 16:15-16; Nambas 19:9, 17-19

§9:20 9:19-20 Eksodas 24:6-8

*9:21 9:21 Levitikas 8:15

9:22 9:22 Levitikas 17:11