5
Na Buka Mana Siip
Mia mo'o na heinagu na'i hunganai dora heheinagu anai mwaeraha 'a dauai buka 'iniai rima odona na 'onaai rorokui pepa nara usu-usu na'i rua aba hairiu. Ni bukasi ra bwani honosia, mana bukasi 'e biu dora 'anai ha'ababaua na awa iei.* Biu dora 'anai ha'ababauai buka: Ni herehere nara haua, ra suungiai rumu ii'a (candle) mara ha'auduhia na'i hunganai buka 'anai ha'ahasigonia. Mau re'iai enjel na mena na ha'atee raha o'ani, “'Iatei na arari 'anai rahiai biu dora 'anai ha'ababauasi maai tahangiai buka?” Me 'a bwa'i sae na'i aro mana'i marewana mana'i dora adaaui nei nara mae'a nai matai tahangia mwada'u i buka 'anai wana na'i rarona.
Mau angi uru-uru, 'inia 'a bwarai sadoia ta sae nai arari 'anai kehasiai bukasi 'anai wana na'i rarona. Ma'e ta'i 'iniraaui rua tangahuru mana hai saemaua 'isi 'a o'ani 'iniau, “'Oi abu angi! 'Oisu 'ome. 'Ia Jisas nara 'unua 'iniai Laeon na huta na'i burungana Jiuda mea Deved, 'a bwani ha'ahehoa Saetan. 'Iia nai matai rahiai biu dora ra ha'ababaua na'i bukasi maai matai kehasia.”
Mau re'iai Garei Siip na ura na'i na'onai dora heheinagu anai mwaeraha, miraaui saemaua mana hai maho tahitahisi rau awa garigaria. Na Garei Siip naasi 'a 'ome 'onaa dora ngahu ha'amaesia ga'u. 'A to'oraai biu rangorango mana biu maa. Na'isi biu Hi'ona ana'ia God na ha'ataari'i hura'a 'ari suriai marewana. Mana Garei Siip 'a 'ari wou ma rahiai buka baaniai rima odona mo'o na heinagu na'i dora heheinagu anai mwaeraha. 'Oha na rahia hako i bukasi, 'iraaui hai maho tahitahi ani mana rua tangahuru mana hai saemaua rau topira'i ruru bwarasia. Rau 'ado gitaa mana rabo'o gol nara honu 'ini'i insens. Ni insens 'isi 'e nunu 'ini'i ha'arahesi adaa'i sae ana'ia God. Ma rau suru'iai gana haoru o'ani,
“I'oe na'o arari 'anai rahiai buka
mana rahiai biu dora nara ha'ababaua 'inia.
'Inia i'oe nara ngahu ha'amaesi'o mana 'abumu na'o horiraau 'iniai sae na'i marewana tanaa God,
sae suri 'ado burunga mana 'ado ha'atee mana 'ado marau.
10 'O marungiraau 'onaai mwaeraha ma'o ha'a-piriisiraau neina rai tau'aro tana'o.
Ma ta dangi raigu marungiraaui sae na'i marewana.”
11 'Augu wanawana ro'u wou mau rongoai ringenai kae ruruhai enjel. 'A bwarai uduma'i tarihadi 'iniai rago di'u adaau. Ma rau awa garigariraaui saemaua mana hai maho tahitahisi mana dora heheinagu anai mwaeraha. 12 Rau ganagana raha o'ani,
“Na Garei Siip nara ngahu ha'amaesia ga'u, 'a arari dogai ha'aasaa,
'inia 'iia 'a mena ma toto'ora ma wetewete ma madoma.
Gai ha'ahoua magai ha'aasaa
magai ha'atee ha'agorohiai atana.”
13 Mau rongoai 'ado ngarutadi mareho na ha'apwa'ara'i a God na'i aro mana'i marewana mana'i dora adaa'i nei ra mae'a ma na'i asi rau o'ani,
“Gau magai ha'atee ha'agorohia tarau i Garei Siip
mea mo'o na heinagu na'i dora anai mwaeraha,
magai ha'aasararua magai ha'ahourarua 'inia 'irarua raru mena.”
14 Mana hai maho tahitahisi narau awa garigariai dora heheinagu anai mwaeraha rau o'ani, “Amen.” Miraaui saemaua raugu topira'i ruru marau ha'arahesirarua.

*5:1 Biu dora 'anai ha'ababauai buka: Ni herehere nara haua, ra suungiai rumu ii'a (candle) mara ha'auduhia na'i hunganai buka 'anai ha'ahasigonia.