6
Garei Siip 'A Tahangiai Buka
Mana Garei Siip 'a rahiai dora tahamora nara ha'ababaua 'inia i buka. Mau rongoai ringenai ta'i 'iniraaui hai mareho tahitahisi, 'a rongo 'onaai kae huai hita na maguru. 'A o'ani, “Hura'a mai!” Mau re'iai hoosi mamaahui, mana nei na heinagu na'i hungana 'a daai ba'e. Ra nugaai didimaa ni mwaeraha na'i bwauna ma ta'e hura'a 'onaai sae hehei'oi na ha'aagau 'anai hura'a wini'i tara'i hei'oi.
Mana Garei Siip 'a rahiai ruanai dora 'anai ha'ababauai buka. Mau rongoai ruanai mareho tahitahi 'a o'ani, “Hura'a mai!” Ma hura'a mai ta'i hoosi ro'u na wangawanga. Na nei na heinagu na'i hungana 'a daai naihi na mwamwakaru hairiu ma to'oraai mena 'anai ha'a-haingahuiraaui sae na'i marewana 'anai ngahu ha'amaesiraau hairiu.
Mana Garei Siip 'a rahiai orunai dora 'ana ha'ababauai buka, mau rongoai orunai mareho tahitahi 'a o'ani, “Hura'a mai!” Ma hura'a mai hoosi buruburu'a. Na sae na ta'e na'i hungana, 'a daa i maho 'anai toho ha'ata'isada'i hihi'a adaa'i mareho. Mau rongoai ha'atee na hura'a mai na'i 'uruhanai hai mareho tahitahisi 'a o'ani, “'Oi hano ma'oi ha'ata'ai'i mahoingau na'i marewana neina ni horihori 'anai ta'i dangi bubu 'ai araria moi ta'i gere rabo'oi flaoa, ma 'onaa flaoa 'a ai'a taraa goro, ma'ai araria moi ta oru gere rabo'o. Ma'ata 'oi abu hereta'ai'i hasi'ei ngaungau 'onaai 'oliv mana grep.”
Mana Garei Siip 'a rahiai hainai dora 'anai ha'ababauai buka. Mau rongoai ringenai hainai mareho tahitahi na o'ani, “Hura'a mai!” Mau re'iai hoosi na kala ana 'a 'ome 'onaai rawai hasi'ei na gora, na 'ome 'onaa do 'e maho na bwani mae'a. 'Ia mo'o na ta'e na'i hungana ra ha'a-atania 'iniai “Mae.” Mana nata nei na haisuri ra 'unua 'iniai “Dora adaaui nei ra mae.” 'Ia God 'a haua tanararuai mena 'anai ha'amaesiai kae ruruhai sae na'i 'ado dora na'i marewana.* 6:8 Na'i ha'ateeni Grik ra 'unua do ta'i kota (1/4) 'iniraaui sae rai mae. Rarui matai ha'amaesiraau na'i 'oha rarui ha'ataari'i mwamwaa wasi 'anai ngauraau mararui ha'ato'o'i kae heingahui, mana hioro raha, mana daoha ta'a'i.
Mana Garei Siip 'a rahiai rimanai dora 'anai ha'ababauai buka. Mau re'i'i aungadi mwani sae ra mae'a ra awa na'i maanai dora ni ho'asi. Nara 'isi aungadi sae nara ngahui'i 'iniai hinihinia adaau mana taroha'inia adaau i ha'atee ana God. 10 Miraaui aunga rau ha'atee raha o'ani, “Araha God, i'oe 'o mena di'u. 'O maea ma'o ha'a-momori. Na'i ngaita na'oi hiiriraau ma'oi ha'a-mama'airaaui nei na'i marewana nara ha'amaesi'ameu?” 11 Mara ha'a 'ado to'oni tewa mamahuiraau mia Araha 'a o'ani 'iniraau, “Moi mamasi ga'u tari 'oha narai ha'amaesiraau ro'u i sae hinihini ra awa mau na'i marewana nara tau'aro ro'u tanaa God.”
12 Mana 'oha na Garei Siip 'a rahiai ononai dora 'anai ha'ababauai buka 'e nunu raha na to'o. Ni sina 'a buruburu'a 'onaai bwana buruburu'a mana hura 'a rara wangawanga 'onaai 'abu. 13 Ni hee'u ra ahoda dioi marewana 'onaai huai hasi'ei fig nara ahoda 'oha na nunusi'i dioi ro'a raha. 14 Mana ahoasara 'a heihoa ma sara 'onaai hi'o ra rokurokua. Ni hungahunga mana marau ra sara baani'i dora adaa'i. 15 'Iraaui mwaeraha ni marewana mana na'otara, miraaui na'otara adaa'i hehei'oi, miraaui nei toto'ora, miraaui nei to'o mena, miraaui slev, miraaui nei nara ai'a slev, rau bainihu suri'i wabwa marau ohi suri'i hau suri'i hungahunga. 16 Rau awara tanara i hungahunga mana hau o'ani, “Moi kukuhai'ameu mamei bainihu baania mo'o na heinagu na'i dora heheinagu anai mwaeraha, mana taesu'a na haa i Garei Siip. 17 'Iniai madoraa adarua 'anai ha'a-mama'ai'ameu naani'a. 'Iatei nai matai wetewete 'anai ura bwarasia?”

*6:8 6:8 Na'i ha'ateeni Grik ra 'unua do ta'i kota (1/4) 'iniraaui sae rai mae.