7
'E Ta'i 'Arangi Hai Tangahuru Mana
Hai Merui Saeni Israel Ra Ha'araraau
Na'i muri ro'u 'au re'iai hai enjel rau ura suri'i hai di'unai marewana. Rau dau bwarasiai hai mamaai ro'a 'anai abu aruwaisiai ano mana asi mana hasi'ei. Rau to'oraa ro'u i mena 'anai here ha'ata'aiai ano mana asi. Mau re'ia ro'u ta'i enjel na boi baaniai dora na ara'a iei sina, 'a ha'aagau 'anai ha'araraaui noni 'iniai ha'ara ana God na tahitahi. Ma ha'atee raha tanaraaui hai enjel o'ani, “Moi abu ga'u here ha'ata'aiai ano, miraaui hasi'ei mana asi! 'Ai tari madoraa nagai nugaai ha'ara ana God na'i hauraedi sae tatau'aro ana'i.”
Mau rongoai siha sae rai to'oraai ha'ara na'i hauraedi. 'E ta'i 'arangi hai tangahuru mana hai meru baaniai burungadaa'i Israel.
'E ta'i tangahuru mana rua meru baaniai burungana Jiuda,
'e ta'i tangahuru mana rua meru baaniai burungana Ruben,
'e ta'i tangahuru mana rua meru baaniai burungana Gad,
'e ta'i tangahuru mana rua meru baaniai burungana 'Asa,
'e ta'i tangahuru mana rua meru baaniai burungana Naftali,
'e ta'i tangahuru mana rua meru baaniai burungana Manase,
'e ta'i tangahuru mana rua meru baaniai burungana Simion,
'e ta'i tangahuru mana rua meru baaniai burungana Livae,
'e ta'i tangahuru mana rua meru baaniai burungana Isaka,
'e ta'i tangahuru mana rua meru baaniai burungana Sebiulan,
'e ta'i tangahuru mana rua meru baaniai burungana Josep
ma'e ta'i tangahuru mana rua meru baaniai burungana Benjamin.
Sae Baani'i 'Ado Marau
Na'i muri mau re'i'i mwani sae rago nau bwa'i matai uduma'i tarihadi. Mwani sae abe 'ome he'ete'i hairiu baani'i 'ado burunga mana 'ado marau mana 'ado ha'atee hehe'ete'i na'i marewana. Ra ura na'i na'onai dora heheinagu anai mwaeraha ma ro'u na'i maanai Garei Siip. Ra siri suri'i to'oni tewa mamaahui mara dau'i hahaai niu. 10 Ra ha'atee raha o'ani, “'Ia God aga na heinagu na'i hunganai dora heheinagu anai mwaeraha mana Garei Siip, raru to'oraai mena 'anai ha'atahigia.”
11 Miraaui enjel ra ura garigariai dora heheinagu anai mwaeraha miraau ro'u i saemaua mana hai maho tahitahi ani rau topira'i ruru marau mwaoro dio na'i ano na'i na'onai dora heheinagu anai mwaeraha marau ha'arahesia God o'ani,
12 “Ha'amomori, i'oe God ameeu,
meu ha'a-aneane'o mameu ha'aasaai atamu.
Meu ha'atee ha'agorohi'o mameu ha'ahou'o
'inia i'oe 'o madoma, ma'o mena ma'o wetewete tarau na bwa'i hako'a ta'oha! Amen.”
13 Ma'e ta'i 'iniraaui saemaua 'a songa'iniau o'ani, “'Ira tei sae to'oni mamaahui tewa 'isi? Mana'i hei ra boi ei?”
14 Minau aramia o'ani, “Saemaua, 'inau ai'a 'iraraa. I'oe gasi.”
Mia o'ani, “Neiraausi nei narau tahisiai rongomaata'i raha narau bwane siri na'i rarona. Rau wasi'i bwana adaa'i 'iniai 'abunai Garei Siip narau ha'amamahui'i 'ini'i. 15 Naia narau ura 'inia na'i maanai dora heheinagu ana God marau ha'arahesia suri rodo mana dangi na'i ruma maea ana. 'Ia mo'o na heinagu na'i hunganai dora heheinagu anai mwaeraha 'ai awa beiraau mai 'omesuriraau. 16 Raugu bwa'i hioro'a, ma'ua maesiai gono, mana raoraohanai sina ma'ua ta maho ro'u 'agu bwa'i to'iraau'a. 17 'Inia na Garei Siip na awa na'i maanai dora heheinagu anai mwaeraha 'a 'omesuriraau 'onaai sae na 'omesuri'i siip ana'i. Ma'ai na'otaradaau 'anai 'ari gono na'i hurahurai wai ni tahi. Mia God 'ai idu'i'i wai baani'i maadaa'i, raugu bwa'i ahutotou'a ro'u ta'oha.”