14
I Garei Siip Mana 144,000 Rongoiusuri Ana
'Augu 'ome ro'u mana Garei Siip 'a ura na'i hungahungai Saeon beiraaui ta'i 'arangi hai tangahuru mana hai merui sae ra usu'i atanai Garei Siip mana atana Amana na'i hauraeda. Mau rongoai maho na rongo raha na'i aro. 'A rongo raha 'onaai wai na ahe ma'ua guruguru 'anai hita, ma rongo ro'u 'onaa 'oha nara takiri'i mwani gitaa. Ma'e gana haoru ra ganaria na'i maanai dora ni mwaeraha ana God ma na'i maadaaui hai kae maho tahitahi miraaui saemaua. Ai'a ta sae'a ro'u nai 'iraraai ganasi, 'iraau moi ta'i 'arangi hai tangahuru mana hai merui sae na 'ia God na rahiraau hura'a baaniai marewana. 4-5 'Iraaui sae 'isi ra ai'a 'ari beia ta urao marau suriai Garei Siip na'i hei nai wairaau 'ariei. Rau ai'a pwapwaari'i marau odo-odo na'i maana God. Ra rahiraau hura'a baaniai marewana 'anai wateraau 'onaai bane na ororiu di'u tanaa God mana Garei Siip.
Hadahada Adaaui Oru Enjel
Mau re'ia ro'u i enjel na roho aharau 'ari aro marawa. 'A waai Taroha Goro na bwa'i hako'a ro'u ta 'oha tanaraaui sae suri'i 'ado burunga, sae 'ado ha-ha'atee mana sae suri'i 'ado marau na'i marewana. Ni enjel 'a o'ani, “Moi ha'ahoua God mamoi ha'a-aneanea. 'Iniai madoraa ana naani'a 'anai hiiriraaui sae. Moi ha'arahesia mo'o na ha'apwa'araai ahoasara mana anoi bahai mana asi mana mwani wai.”
Mana ruanai enjel 'a boi haisuri ma o'ani, “Ni kae 'omaa raha i Babilon 'a kokohu'a. 'A 'onaai gere urao na ha'agono waeniai saemwane 'anai ha'akarea maai wawaasua'a beia. 'Inia naasi 'omaa na ha'a-karekareraaui sae ni marewana 'anai ha'arahesi'i araaranunu.”
Mana orunai enjel 'a boi haisuri ro'u ma o'ani, “'Iatei sae nai ha'arahesiai kae mwamwaa wasi ma'uasi ha'arahesiai araaranunu ra aranununa 'iniai mwamwaasi, ma 'iatei sae nai to'oraai ha'ara ana na'i rimana ma'ua hauraena, 10 'ia God 'ai taesu'a 'ana maai ha'a-mama'aia. Ni ha'a-mama'ai 'ai haua tanaa 'ai raha di'u mia God 'a bwa'i ahu ta'ahia 'inia. Na'i maadi enjel maea mana Garei Siip 'ia God 'ai ha'a-mama'aia 'iniai 'eu na raorao di'u na noro 'iniai hau madoro. 11 'Iatei nai ha'arahesiai mwamwaa wasi ma'uasi ha'arahesiai araaranunu ra aranununa 'iniai mwamwaa wasi naasi, ma 'iatei nai rabasiai ha'ara anai atana, rai ha'a-mama'aia 'ado rodo mana dangi. Na asuhanai 'eu na ha'a-rongomaata'ia 'a bwa'i papaku mia mo'osi 'a bwa'i arunga maarihu.” 12 Naasi, 'i'amou sae ana'ia God moi ura baabau mamoi araisuri'i taha na 'unu'ia God mamoi hinihinia wetewete a Jisas.
13 Mau rongoa ro'u i ha'atee na boi baaniai aro na o'ani, “'Oi usu'i dioi maho wai 'unu'i. Na'i 'ohani ma 'ari'a 'ia Araha God 'ai ha'agorohiraaui nei ra mae ha'i hinihini.” Mana Hi'ona Maea 'a heiarami o'ani, “Ha'amomori, 'iraau rai mamaro baani'i tagora raha adaa'i marai tahariraau 'ini'i tau'aro goro adaa'i.”
Ha'amama'ai Ana God
'A Dioi Hungadaaui Sae Na'i Marewana
14 'Au 'ome ro'u mau re'iai rorodo mamaahui, ma'e sae na 'ome 'onaai Garei Inoni na heinagu na'i hungana. 'A awa i didimaa ni mwaeraha ra tau'arona 'iniai gol na'i bwauna, ma daai naihi mwamwakaru. 15 Ma'e enjel na hura'a mai baaniai Ruma Maea na'i aro, 'a totoro o'ani, “'Oi taraawa'a tau'aro'a 'iniai naihi amua, 'inia madoraa 'anai husi'i hua baani'i hasi'ei naani'a. Mwani hua na'i marewana ra maua'a.” 16 Mia mo'o na heinagu na'i hunganai rorodo 'a taraawa'a tau'aro 'iniai naihi ana, ma ha'igoni'i hako i hua na'i marewana.
17 Ma'e ta'i enjel na daai naihi mwamwakaru 'a hura'a mai ro'u baaniai Ruma Maea na'i aro. 18 Mana nata enjel na 'omesuriai 'eu na'i dora ni ho'asi 'a hura'a mai ma o'ani 'iniai enjel na to'oraai naihisi, “Na mwani grep na'i marewana ra mada'a. 'Oi husi'i 'iniai naihi amua.” 19 Ma tabari'i bubungudi mwane grep na'i marewana ma gaasi'i dio na'i giru do raigu buuhara hungadi, naasi ha'ara 'iniai taesu'a ana God. 20 Ni giru 'a awa hura'ai murinai 'omaa. Na'i 'oha ra buu roosi'i huadi grep 'anai ha'ahura'ahi'i waidi, ni 'abu 'a ahe hura'a ma aho'ita'i kae wai raha. Ni tewa na haa 'a 'onaai oru 'arangi kilomita, mana dodo na haa 'a 'onaai ta'i tahanga.