15
Ha'amama'ai Hahako
Na'i muri mau re'ia ro'u i kae maho na'i aro na 'ome ha'abu'oahu. 'E biu enjel narau waa mai biu ha'a-mama'ai hahako. Na'i muri mia God 'agu bwa'i taesu'a'a ro'u. Mau re'iai maho na 'ome 'onaaiai asi na maremare 'onaai gilaasi nara doraria beiai 'eu. Miraaui nei narau ha'ahehoai mwamwaa wasi mana araaranunu ra aranununa 'iniai mwamwaasi mana naba anai atana, rau ura na'i hunganai asi naasi. Mia God 'a haa'i gitaa tanaraau marau ganariai gana na 'ia Moses, sae tatau'aro ana, mana Garei Siip nararu ganaa. Rau gana o'ani,
“Araha God, 'o mena di'u'i mwane mareho hako
mana mareho na'o haa'i ra hauasa mara ha'abu'oahu.
'O marungi'i hakoi mwane marau,
mana mwane mareho na'o haa'i ra odo-odo mara goro tatarasi.
Araha, mwane sae hako ra ga'i ha'ahoua ma'ua ha'aasaai atamu.
'Inia i'oe 'ete'o na'o maea.
Miraau hakoi sae suri'i mwane marau rai ha'a-aneane'o,
'inia rau 'omesi'i mwane mareho odo-odo na'o haa'i.”
Na'i muri mau re'ia i Ruma Maea na'i aro nara tahangiai ahii na maea di'u na'i rarona. Mana biu enjel 'anai waa'i ha'a-mama'ai tanaraaui noni ra hura'a mai baaniai Ruma Maea. Ra siri suri'i to'oni tewa mamaahui, ra nuga'i rorowa'a gol ruahoro auru suri'i waiburudaa'i. 'E ta'i 'iniraaui hai maho tahitahi 'ani 'a ha'a 'adoraaui biu enjel 'ini'i rabo'o nara tau'arodi 'iniai gol. Ni rabo'o 'isi ra honu 'iniai taesu'a ana God, God na awa tarau. Mana raronai Ruma Maea 'a honu 'iniai asuasunai mena ana God, 'inia 'ia God na awa na'i dorasi. 'A bwa'i sae nai matai siri na'iei tari 'oha 'iraaui biu enjel rai ringisi'i hakoi ha'a-mama'ai hahako.