21
Ahoasara Haoru Mana Marewana Haoru
Mau re'ia ro'u i marewana haoru mana ahoasara haoru. Na marewana tahamora mana ahoasara raru ai'aa, mana asi 'a o'asi ro'u. Mau re'iai Jerusalem haoru, i 'omaa maea, 'ia God 'a ha'ataaria dio mai baaniai aro. 'A 'onaai gere urao na ha'aagau 'anai ha'iwai na siri suri'i bwana 'ome goro 'anai heisadoi beiai mwane ana.
Mau rongoai ha'atee na boi baaniai dora heheinagu anai mwaeraha. 'A o'ani, “'Omaa ana God 'a awa'a beiraaui sae ana'i. 'Ia God 'ai awa beiraau miraau ra'i sae ana'i. Ha'amomori, 'ia God haaria 'ai awa beiraau. 'Ia God 'ai idu'i'i wai baani'i maadaa'i. Raugu bwa'i mae'a ro'u ta 'oha ma'ua ahutotou ma'ua angi ma'uasi rongomaata'i. Mwani maho ta'a'i ra to'iraau ga'u, ragu ai'a'i'a.”
Mia mo'o na heinagu na'i dora heheinagu anai mwaeraha 'a o'ani, “'Au ha'ahaoru'i hakoi mwani maho!” Magu o'ani ro'u 'iniau, “'Oi usu'i dioi taha nau 'unu'i. Ha'atee agu'i ra ha'a-momori ma'o matai 'u'uri'i.” Ma o'ani ro'u, “Mwani maho ra agau'a. 'Inau naasi Alfa mana Omega, i taraawa'ana mana hahakona. 'Inau wai hisu dadara'a 'iniai wai na hura'a mai baaniai hurahurai wai ni tahi tanaraaui nei ra raba gono. 'Iraaui nei ra ura baabau tari hahakona rai daa'i mareho goro 'isi. Minau wai ha'i God adaau miraau rai ha'i sae agu'i. Mawai 'unua tana'o i taha nai to'iraaui nei ra mamaa'uta'i hinihiniau, ma'ua murisiau, ma'ua to'ora'i baronga ta'a'i ma'ua heingahu ma'ua awa wawaasua'a ma'ua hai'uaasi ma'ua ha'arahesi'i araaranunu ma'ua pwapwaari'i. Rai siri na'i ruanai mae, rai gaasiraau na'i bwera na noro 'iniai hau madoro ra 'unua 'iniai salfa.”
Jerusalem Haoru
Mau re'iai ta'i 'iniraaui biu enjel nara daa'i rabo'o nara honu 'iniai biu ha'a-mama'ai ani. 'A boi beiau ma o'ani, “'Oi boi mawai ha'ata'inia tana'o i gere urao nai wainai Garei Siip.” 10 'Iniai hei'a'auhi anai Hi'ona Maea, i enjel 'a waiau ara'a na'i hungahunga ahaaha. Ma ha'ata'inia tanaaui Jerusalem, 'omaa maea na dio mai baania God na'i aro. 11 Ni rarahana God 'a marewa hako 'ari suriai 'omaasi. Mana 'omaasi 'a marewa wadowado 'onaai hau wadowado ra 'unua 'iniai Jaspa ma ma'inora 'onaai gilaasi. 12 Ni 'omaasi ra bara garia 'iniai bani hau na ahaaha ma bwabwanahora ma to'oraai ta'i tangahuru mana rua maraaruma. 'Ado maraaruma ra 'ado enjel 'anai 'omesuria. Mana 'ado maraaruma ra usu'i ei atadi 'ado ta'i tangahuru mana rua burungadaa'i Israel. 13 'E oru maraaruma na awa na'i aba na ara'a iei sina, 'e oru na awa na'i aba na suu iei sina, 'e oru na awa aba bo hura'a, mana nata oru na'i aba bo siri. 14 Na'i wa'anai bani hau anai 'omaasi, 'e ta'i tangahuru mana rua kae hau na awa 'anai dau 'o'oriai bani. 'Ado hau ra usu'i ei atadi 'ado ta'i tangahuru mana rua Ha'ataari anai Garei Siip.
15 Mana enjel na ha'atee tanaau 'a to'oraai mareho 'anai tohotoho nara tagorahia 'iniai gol 'anai tohongiai 'omaa mana bani hau 'anai 'omaa mana maraaruma 'anai bani hausi. 16 'Omaasi 'ado hai aba 'inia, ra ta'isada, tewa ana mana bwabwahora ana. Mana ahaaha na haa i hai aba ra ta'isada ro'u, 'a 'ome 'onaai bakosi. 'Oha na enjel 'a tohongia, ni tohotoho anai 'ado aba 'e rua meru hai 'arangi kilomita. Ni tewa mana ahaaha mana bwabwahora na haua ra ta'isada hako. 17 Mana enjel 'a tohongia ro'u i bani hau 'anai 'omaasi. Ni ahaaha na haa, 'e oru tangahuru mana ono tahanga. Tohotoho na hauai enjel 'a 'onaa ro'u moi herehere nara hahaua ro'u moi sae.
18 Bani hau 'anai 'omaasi ra tau'arona 'iniai hau ra 'unua 'iniai Jaspa mana ano mana mwani maho nara tau'arona 'iniai 'omaasi ra tau'arodi 'iniai huunai gol na ma'inora 'onaai gilaasi. 19 Ni kae hau ra dau 'o'oriai bani 'anai 'omaa ra ha'arauni'i 'ini'i hau 'ome goro.
Hau tahamora na dau 'o'oriai bani ra ha'araunia 'iniai hau 'ome goro ra 'unua 'iniai Jaspa,
ruana ra raunia 'iniai Safae,
oruna Agit,
haina Emarol,
20 rimana Oniks,
onona Kanalian,
biuna Krisolait,
waruna Beril,
siwana Topas,
tangahuruna Krisopeis,
tangahuru mana ta'ina Jasint,
mana tangahuru mana ruana Ametis.
21 Honohono 'ada'i ta'i tangahuru mana rua maraaruma 'anai bani ra tau'arodi 'iniai pal, 'e ta'i pal ma'e ta'i honohono. Mana tara anai 'omaa ra tau'arodi 'iniai huunai gol na ma'inora 'onaai gilaasi.
22 'Au ai'a re'ia ta ruma maea na'i 'omaasi. 'Inia 'ia Araha God huunai mena mana Garei Siip raru awa tarau 'isi. 'Irarua nararu 'onaai ruma maea anai 'omaasi. 23 Mana 'omaasi 'agu ai'a 'irisia'ai hura mana sina 'anai ha'amarewaa. Ni rarahana God mana Garei Siip raru ha'amarewaa'a. 24 'Iraaui mwani sae suri'i 'ado marau, marewa na'i 'omaasi na haua tanaraaui marewa 'anai hahano suria. Mana mwani mwaeraha rai wai'i mai toto'ora adaa'i na'i 'isi. 25 Ni maraaruma na'i bara 'anai 'omaasi ra ai'a matai honosi'i, 'inia na'i 'isi 'a bwa'i rodo. 26 Na mwani toto'ora adaa'i mwani marau mana maho goro ra to'ora'i rai waa'i mai na'i 'omaasi. 27 I mareho 'anai haa'i 'ini'i hereta'aa mana sae hehereta'a'i miraaui sae pwapwaari'i rau bwa'i awa na'i 'omaasi. 'Iraau moi nei ra awa i atadaa'i na'i buka ni tahi anai Garei Siip narai matai awa na'isi.