22
Mana enjel 'a ha'ata'inia tanaaui wai ni tahi na wadora'i 'onaai gilaasi. 'A ahe hura'a baaniai dora heheinagu ana God mana Garei Siip. Ma ahe dio na'i 'ubutanai tara raha na'i 'omaa. 'Ado bobo i wai ra tahi ei hasi'ei ni tahi nara hungu 'ado hura suriai ta'i harisi. Rawadi 'iraaui sae suri'i 'ado marau na'i marewana ra ha'i merisini 'ini'i 'anai ha'agorohi'i daoha adaa'i.
Ni ha'a-mama'ai ana God 'a bwa'i dio'a i hungadaaui sae na'i 'omaasi. 'Ia God mana Garei Siip rarui heinagu suri'i dorani heimarungi adaru'i, miraaui sae na'i 'omaasi rai ha'arahesia God. Marai re'ia haaria God mana atana 'ai awa na'i hauraeda. Na'i 'omaasi 'abwa'igui rodo'a ro'u ta 'oha, ma bwa'i sae nai 'irisia ta raita 'anai ha'amarewa ma'ua 'ai 'irisiai marewanai sina. 'Inia 'ia Araha God naasi raita adaau, miraau rai heimarungi tarau beia 'onaai mwaeraha.
Na Aho'i Mai Ana Jisas
Mana enjel 'a o'ani ro'u 'iniau, “Ha'atee 'ini ra ha'a-momori ma'o matai 'u'uri'i. 'Ia Araha God na ha'ataariai Hi'ona Maea ana tanaraaui Rarabea, 'iia 'a ha'ataariai enjel ana tanaraaui sae tatau'aro ana'i 'anai ha'ata'inia tanaraaui taha na bwa'i orea mai to'o'a.”
'Ia Jisas 'a o'ani, “'Ado'adoa! 'Inau 'abwa'i orea mawai aho'i'a mai. 'Ia God 'ai ha'agorohiraaui nei ra suriai taha na ha'arangasia i bukani.”
'Inaua Jon nau rongo'i, mau re'i'i maho 'isi. 'Oha nau rongo'i mau re'i'i hako, 'au topira'i ruru mau abwa aurui ano 'anai ha'arahesiai enjel na ha'ata'ini'i tanaau. Mana enjel 'a o'ani, “'Oi abu haua o'asi, 'inia 'inau 'e sae tatau'aro ro'u moi 'onaai'o miraaui Rarabea, miraau ro'u i nei ra araisuri'i taha ra usu'i dio na'i bukani. 'Oi ha'arahesia moia God!”
10 “'Oi ha'arangasi'i hura'ai taha ra ha'ata'inia tana'o na'o usua na'i bukani. 'Inia 'abwa'i orea marai to'o'a. 11 'Iraau sae ora-ora'a rai haa'i moe'a i here ora-ora'a, miraaui sae hehere ta'aa rai haa'i moe'a i here ta'a'i, miraaui sae goro rai haa'i moe'a i here goro, miraaui sae odo-odo rai haa'i moe'a i here odo-odo.”
12 Mia Jisas 'a o'ani, “'Ado'adoa! 'Abwa'i orea mawai aho'i mai. 'Oha wai aho'i mai wai tahariraaui sae suriai taha rau haa'i. 13 'Inau naasi Alfa mana Omega, i taraawa'ana mana hahakona. 14 'Ia God 'ai ha'agorohiraaui nei ra wasi ha'a-wariwari'i bwana adaa'i. Miraau rai ngauai huanai hasi'ei ni tahi marai ha'awateraau 'anai siri na'i maanai bara anai 'omaa. 15 Miraaui sae hehere ta'aa mana hahai'uaasi, mana sae ra wawaasua'a, mana sae hahaingahu, mana sae ra ha'arahesi'i araaranunu, mana sae ra pwapwaari'i, rai awa na'i hura'ai murinai 'omaa.”
16 “'Inaua Jisas nau ha'ataariai enjel agua 'anai taroha'ini'i maho 'ini tana'amou, 'i'amou sae ni heisoi namou awa suri'i mwani dora. 'Inau 'au huta na'i burungana Mwaeraha Deved minau naasi hee'u-ni-dangi na bewaa.”
17 I Hi'ona Maea miraaui sae hinihini nara 'onaai gere urao nai wainai Garei Siip, raru o'ani 'inia Jisas, “'Oi boi!” Mia tei na rongoai ha'ateesi 'a ga'i o'ani ro'u, “'Oi boi!” Mia tei na raba gono, 'oi boi! 'Onaa 'o rabasiai wai ni tahi, 'oi boi ma'oi haua, 'oi haua dadara'a moi.
18 Naani ha'atee ha'abasu agua tanaraaui nei ra rongoai ha'atee rarabea nara awa na'i bukani. 'Ia tei nai a'oi'i taha ra maani'i na'i bukani, 'ia God 'ai ha'a-mama'aia 'onaai ha'a-mama'ai ra awa na'i bukani. 19 Ma 'iatei nai rahi'i tara'i ha'atee rarabea ra hadanga'ini'i na'i bukani, 'ia God 'ai rahia ro'u baania i maho goro ra hadanga'ini'i na'i bukani, ma bwa'i awa na'i 'omaa maea, ma bwa'i haua ta hua baaniai hasi'ei ni tahi.
20 'Ia Jisas na 'unu'i maho 'ini 'a o'ani, “Ha'amomori! 'Abwa'i orea mawai aho'i mai!”
Naasi Araha Jisas, 'oi aho'i mai raurau.
21 'Au ha'arahesi mia Araha Jisas 'ai goro 'ini'amou hako. Amen.