5
Pleta ete jemate toini
5:1-2
Alepa ktili loko tamata mokwai rebe esi mena beimu yake po ahnausi saka alepa loko amamu. Lepa loko tamata rebe imuli beimu saka alepa loko kwalimu mena kai kwalimu muli. Alepa loko bina rebe imena beimu saka lepa loko inamu. Kai alepa loko bina rebe imuli beimu saka lepa loko betamu neka, lalemu lokoi yake.
Hnauna kena matabina baluaru
5:3-16
Pletae jemate toini leke esi holmate bina balu rebe sae itapai more. Po sepo bina balu rebe eni nanae pise upui sae hoko sie meru suke esi holmate esi luma toini akmena. Mere esi li lokosi kena esi seli suike rebe akmena esi elake inai kai upuisi li lokoise. Esi ono ele mere eono Alla laleIje ndina. Bina balu rebe irue ruai titinai kai tamata sae kena li lokoi moneka batuke ihlaleke loko Alla. Pita kpetu ikotie loko Alla rame kena Itapai. Po bina balu rebe isuka rue batuke kena iono sasaisa rebe ruai isukare masike imata mosare po mere saka tamata matale neka. Pletae pusu jemate toini kena hnauna meije leke esi lene lokolu. Leke tamata sae ibeteke yake be esi ono sala. Le sepo sire rebe ili loko eni kwalitauaru mo, kai lesi lekwe ruai eni luma toini pine ili lokosi mo, hoko tamata mere lupe tamata rebe hlaleke loko Yesuse more neka. Ineu lesi bei tamata rebe hlaleke loko Yesuse more.
Bina baluaru esi nane kusue pusulu kena daptare kena jemate toini esi tapaise yake. Sepo bina balu rebe eni musuna butu ne peneka kai ikai batuke mokwai esa, hoko aleki eni nane kena daptare. 10 Suke pusue tamata esi rekwa be iono misete rame lupe: iraka eni kwetelaru mimise eti esi ela. Isuka tamu rebe esi luake me eni luma. Ili loko tamata rebe hlaleke loko Kristuse. Itapa tamata susate. Makerike saisa neka rebe mise ete tamata makete inkwakwa kena ikerike loko rame. 11-12 Aleki bina balu rebe erisi belu sare esi nanaru kena daptare mere yake. Le lalesi titinai kena nikwa mokwai suike hoko esi kai suike sa. Akmenare esi naku be batuke esi kerike ete Kristuse. Po esi kerike eteI moneka, hoko esi blake be esi ono sala eteI. 13 Rebai suike, esi noso. Esi keu hole me tamata makete esi luma. Kai tia lesi lekwe, esi lepae tamata makete kai tamata makete eni sasaisare suke esi ono lokole. Esi lepa loko saisa rebe lepaele mise more. 14 Ele mere hoko au suka kena bina balu rebe belu sare esi kai suike leke esi supu kwetele kai esi li loko esi luma toini, leke sie rebe lalesi tiake itere esi supu lalane kena lepa tiae loko ite yake. 15 Au hnausi ele mere le bina balua sie ilaru esi kerike ete Kristuse moneka. Esi lulu ro tiaru esi elake.
16 Ele mere hoko bina sae maka hlaleke loko Kristuse pine bei eni luma toine sesi esi ono bina balu peneka hoko suke itapasi. Luma toini maketa rebe esi hlaleke loko Kristuse tapa sie meru yanoma. Ele mere leke batuke esi tapa bina balua rebe esi rue ruaise.
Hnauna ete tamata maka hlaleke loko Allare esi elakaru
5:17-25
17 Jemate toini esi elaka rebe esi pleta misere suke esi supu holmate. Ete elaka rebe esi lepa loko sou bei Alla kai rebe esi atetuke, holmatesi mimise lakwai esa. 18 Le, akmena sa Alla Eni lepata rebe lekiule ebeteke be, “Sapi rebe ekeleke gandume kena sirie esi inaije, kopa esi biruije yake. Sebeie ekane.” Yesuse Ibeteke be, “Tamata rebe ikerike suke isupu seli.”
19 Sae itutuke jemate toini esi elake, alene lokoi yake. Tamata lua pise telu esi tutukeine, esi beteke be iono sala kai mere tinai hoko alene lokole. 20 Elake rebe iono dosare suke alepa lokoi me jemate toini oasi leke elaka maketaru rilasi le maka ono dosare. 21 Au beteke meije, Alla, Kristuse Yesuse kai Eni malekata rebe bitikesi esi sasikele. Alulu pleta rebe au betekule leke ateu pakala kenai mosare, atneui mina. Kai teu pakalare nkena, nkena neka kai sala, sala neka. Lilake tamata yake. 22 Kai akmete kena atola balamu ndete tamata sae ulu babai leke abitikeni kena jemate toini esi elake yake. Namake takwali toto mina leke selu saisa rebe ionore elia. Le sepo iono dosa, hoko aono sala lekwe. Lalemu ntoli rame.
23 Kinu batuke kwele yake po tapa anggure kwelini toto. Le tibumu ekera kai nanakwalamu ekera sare pe.
24 Abitike jemate toini esi elake sosoli yake. Le tamata leini esi dosaru, tneusi mosare tamata makete esi rekwa peneka. Po tamata leini roma tneusi mina pine rekwae. 25 Sakesa kai tamata esi ono misete ete tamata makete, tamata boka esi rekwae po sie ilaru esi ono misete ndendene neka. Masike ele mere po ono misete mere ekbuni eti pela mo.