6
Hnauna ete tamata makerikaru
6:1-2a
Tamata makerike rebe esi hlaleke loko Kristuse suke esi noake be esi elaka rebe esi kerike eteise esi mise leke tamata makerika meiju esi holmatesi rame. Sepo esi holmate esi elakaru hoko tamata makete esi lepa tiae loko Alla Eni nane mo. Kai esi lepa tiae loko amiki hnaunaru mo. Tamata makerike rebe esi elakaru esi hlaleke loko Kristuse, esi kribu loko esi elakaru yake le esi maka hlaleke esakesa kai esi elakaru. Eleyo suke esi li loko esi elakaru mise lesi lekwe. Le esi elakaru esi hlaleke loko Yesuse kai Alla Iokisi. Elaka meru esi supu untune bei esi kerike eteise.
Hnauna rebe ekeri kena tiae kai taneia miseta
6:2b-10
Aatetuke auku hnauna rebe au betekele ete jemate toini kai aumasi ktili leke esi lulu lokolu. Po sepo tamata rebe esi atetuke makete bei meiju, kai esi hlaleke be sou nkenale bei iteki Tuhane Yesuse Kristuse mo, kai esi suka hlaleke soua kena rue rame mo batuke ono sasaisa rebe Alla Isukaule mo, sie mere kwakwaesi. Esi rekwa sasaisa mo. Esi suka rare kai lomai rame. Hoko esi tiare, esi nikwa lepate kena eono rare kai lomai. Lale ndinake lomai mo, lepa tiae loko lomai, kai noake lomaije mise mo. Kai hleke bei nasuke lomaije moneka. Le esi noake tiae. Esi lulu loko sou matai nkenale moneka. Esi noake be, esi ono saisa rebe Alla Isukare batuke kena esi supu kepene boka.
Sepo ite ono saisa rebe Alla Isukare rame, kai sepo ite supu saisa boka pise boka mo ite blake lesi peneka hoko ite lalema ndina saka tamata supu kepene bokare laleije ndinare. Le kena ruele ite mei nusa meije ite keri sasaisa mo, kai kena ite mata bei nusa meije lekwe ite keri sasaisa more neka. Hoko, sepo manane kai pakiane sae, suke ite blake elesi peneka. Po tamata rebe lalesi batuke kena esi supu tanei bokare, ro tiaru esi elake lemakesi leke esi ono dosa. Esi lulu lalesi eono esi supu tiae, mere eonosi boro kena ono dosa boka. Tamata mere esi lupe binatane rebe enikwa manane kai esupu lakwai kena busule neka. Esi lale boroke eonosi kena esi suka supu taneia boka mere eono misete mo kai eatiasi. 10 Le tamata rebe lalesi batuke loko kepene esi supu susate boka titinai. Kai le tamata leini esi atula batuke kena supu kepene, esi lulu hlaleke loko Kristuse esi hnauna rebe nkenale moneka. Esi hlaleke lokoI moneka, kai esi supu susate boka titinai eti kaplalesi titinai.
Pauluse iriluke hnaune ete Timotiuse
6:11-21
11 Po Timotiuse, Ale Alla Eni maka ulake. Lalemu loko kepene yake po lalemu kena aono nkenale rame, ono sasaisa rebe batuke Alla Isukare, ahlaleke sou rebe nkenale, aokisi, atahane susate kai mau ete tamata makete. 12 Lalemu kena lulu ahlaleke lokole rame lupe maka bala ibala kena pusue eni ktiline. Leke arue kai Alla eti pela. Arue kaiNi eti pela le mere Alla Italuke ete ale peneka. Kai bei alepa ete tamata bokala be ahlaleke lokoI mimisere elia. 13 Au pletae ale, Alla kai Kristuse Yesuse esi sasikele. Alla mere Iriluke nasite ete pusue yelu. Kristuse Yesuse rebe Inaku titinai me elake Pontiuse Pilatuse oaije. Au pletae ale be: 14 Lulu loko pusue pleta meiju mimise leke tamata esi beteke aono sala sae yake. Lulu lokolu eti roma iteki Tuhane, Yesuse Kristuse Iluake suike. 15 Alla Isukare namake Iulake Kristuse Iluake suike. Ile rebe suke ite isikeNi. Ile rebe Ikbasae ite. Ikbsae pusue kamala maketaru. Ile, Tuhane ete pusue maka kbasaru. 16 Batuke ruaI pine imata mo. Irue kena hitate rebe tamata sae itehaikele mo. Kai tamata sae iseluI mosa. Au hlaleke be pususi holmateI eti pela. Au hlaleke Eni kbasare ela eti pela. Amine.
17 Pletae tamata rebe esi taneia boka mei nusa meije leke kwakwaesi yake. Esi hlaleke loko taneia bokala yake le esi rekwa mo be esi taneiaru roma petua ila mo. Po pletaesi leke esi hlaleke loko Alla le Iriluke pusue taneia ete ite leke ite lalema ndina. 18 Apletaesi leke esi ono misete rame ete tamata makete. Kai apletaesi leke lalesi mise kai suka kena pake poli taneia kai tamata makete.
19 Esi pake poli esi taneia saka au beteke meije. Eleki saka esi lupuke taneia misete kena esi hidupe pamuli, esi ono misete kena esi supu rue kai Alla. Mere hidupe esi titinaije.
20 Timotiuse, ahnouke soua bei Alla rebe Iulakemu lokole me lalemu mimise leke apletasi kenae. Alene loko alena rebe bei Alla more yeke. Alene loko tamata rebe suka lepa palani rebe esi natire sae more yake. Alene loko hnauna rebe tinai more yake. Esi beteke be, “Hnauna meru uono tamata esi rekwa”. Po esi beteke mere tinai mo. 21 Alene lokosi yake. Le tamata leini esi beteke be esi rekwa hnauna nkenale rebe ite hlalekelu po esi suka lulu mo. Au kotie ete imi pusumi be,
“Tuhane, Araka pususi.”
Hlamate, Pauluse